Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach v r. 2018

 

7. marca 2018

16. mája 2018

20. júna 2018

19. septembra 2018

7. novembra 2018

Primátor mesta si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných okolností zmeniť termín zasadnutí mestského zastupiteľstva, o čom budú občania informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta a mestského rozhlasu.

sastin bg dark