Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiace rodiny Janulíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil manžel, otec, brat, dedko, švagor a svokor Milan Janulík vo veku 64. rokov.. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa  21.septembra 2018t.j. v  piatok  na cintoríne v Strážach.. Zádušná sv. omša bude o 14,00 hod. v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.