Smútiace rodiny  Menšíková, Gram, Bellová, Brunovská, Fagalová, Machová a Labudová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustila najdrahšia manželka, dcéra,mamička,starenka a sestra Jozefa Menšíková rod Brunovská vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 15. februára 2018 t.j.vo štvrtok  na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 14.00 hodine v kostole na námestí, po nej bude nasledovať smútočný obrad. 

 

sastin bg dark