Smutiace rodiny Selecká a Ráciková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil otec, starý a prastarý otec Rudolf Selecký vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 11.februára t.j. v pondelok na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 13.00 hod. v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.

sastin bg dark