# Zobrazenia: 15
štvrtok, 18. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Antonín Suský,

Jozef Katona,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 01.02.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 31
pondelok, 15. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Daniel,

Rudolf Bakan,

Miroslav Sivák,

Jozef Vašek,

Marcel Mach 2x,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 30.01.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 47
utorok, 09. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Kvetoslavovi Danielovi,

Oľge Plankovej,

Vladimírovi Černochovi,

Štefanovi Vaculovi,

že do 23.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 73
štvrtok, 28. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslavovi Sivákovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 11. 01. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 60
štvrtok, 28. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Dane Salajkovej,

Marcelovi Machovi,

Marekovi Fialovi,

Ondrejovi Kotúčkovi,

Ivane Kadákovej,

Miroslavovi Bakošovi,

Matejovi Pacalajovi,

Máriovi Jurčákovi,

Jane Ludasovej,

že do 11.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 58
piatok, 22. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Dane Salajkovej,

Anne Mazanovej,

Karolovi Stanickému,

že do 05.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 62
utorok, 19. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Mária Kisová,

Milan Kašpar,

Jozef Hájek,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 02.01.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 62
utorok, 19. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Salajkovi,

Oľge Plankovej,

Vladimírovi Černochovi,

Zuzane Strašákovej,

Vladimírovi Bellovi,

že do 02.01.2018 majú na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 54
štvrtok, 14. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Oľge Plánkovej,

Vladimírovi Katerincovi,

Emilovi Šmíkalovi,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 28.12.2017 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark