Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 19
Renáta Fábryová
utorok, 26. jún 2018

                                                               OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                              26.06.2018 trvalý pobyt občanovi

                                      Ing. Dietmarovi Reichovi a Dagmar Reich, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Čistonek 1441/27.

                                                  Miestom nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

 

 

 

 

V Šaštín-Stráže, dňa 26.06.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 46
Renáta Fábryová
pondelok, 04. jún 2018

                                                             OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                           04.06.2018 trvalý pobyt občanovi

                                              Andrejovi Urichovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Slnečná 1616.

                                                              Miestom nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 84
Renáta Fábryová
pondelok, 30. apríl 2018

                                                              OZNÁMENIE  O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         30.04.2018 trvalý pobyt občanovi

                          Branislavovi Šmíkalovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 1384 /staré číslo 1324/.

                                                        Miestom nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 127
Renáta Fábryová
piatok, 16. marec 2018

                      OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                    16.3.2018 trvalý pobyt občanovi

                    Lukášovi Tisoňovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 503.

                Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 121
Renáta Fábryová
štvrtok, 15. marec 2018

                                                  OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                      15.03.2018 trvalý pobyt občanom:

Róbertovi Ferenčíkovi, Emílii Ferenčíkovej, Ľubomírovi Ferenčíkovi a Anne Márii Ferenčíkovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zápotočná č. 1066/62.

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 15.03.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 169
Renáta Fábryová
streda, 07. marec 2018

                                                           OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        07.03.2018 trvalý pobyt

Peter Cicu, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 84.

      

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.03.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 182
Renáta Fábryová
streda, 07. marec 2018

                                                  OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         07.03.2018 trvalý pobyt

Štefanovi Ferenčíkovi,/ nar. 1981/, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 150.

      

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.03.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 212
Renáta Fábryová
streda, 24. január 2018

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                                        24.01.2018 trvalý pobyt občanovi

                                                         Lucii Kučmovej,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Hviezdoslavova 13.

                                                                 Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 24.01.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 339
Renáta Fábryová
streda, 17. január 2018

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                     17.01.2018 trvalý pobyt občanovi

                                      Denisovi Říhovi,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  J. Donovala 336.

                                               Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 17.01.2018

sastin bg dark