Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 50
Renáta Fábryová
piatok, 16. marec 2018

                      OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                    16.3.2018 trvalý pobyt občanovi

                    Lukášovi Tisoňovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 503.

                Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 53
Renáta Fábryová
štvrtok, 15. marec 2018

                                                  OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                      15.03.2018 trvalý pobyt občanom:

Róbertovi Ferenčíkovi, Emílii Ferenčíkovej, Ľubomírovi Ferenčíkovi a Anne Márii Ferenčíkovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zápotočná č. 1066/62.

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 15.03.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 78
Renáta Fábryová
streda, 07. marec 2018

                                                           OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        07.03.2018 trvalý pobyt

Peter Cicu, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 84.

      

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.03.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 92
Renáta Fábryová
streda, 07. marec 2018

                                                  OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         07.03.2018 trvalý pobyt

Štefanovi Ferenčíkovi,/ nar. 1981/, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 150.

      

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.03.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 127
Renáta Fábryová
streda, 24. január 2018

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                                        24.01.2018 trvalý pobyt občanovi

                                                         Lucii Kučmovej,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Hviezdoslavova 13.

                                                                 Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 24.01.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 222
Renáta Fábryová
streda, 17. január 2018

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                     17.01.2018 trvalý pobyt občanovi

                                      Denisovi Říhovi,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  J. Donovala 336.

                                               Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 17.01.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 276
Renáta Fábryová
štvrtok, 28. december 2017

                                                    OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        29.12.2017 trvalý pobyt občanovi

                                              Viliamovi Pobjeckému, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Alej 576.      

                                                    Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 28.12.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 191
Renáta Fábryová
štvrtok, 07. december 2017

                                                                 OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         07.12.2017 trvalý pobyt

                                 Silvii Wirthovej, nar. 7.1.1980, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 1031.

      

                                               Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.12.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 256
Renáta Fábryová
pondelok, 21. august 2017

Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňa

      21.08.2017 trvalý pobyt občanovi

Jaroslavovi Ferenčíkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Na Pažiti 715.      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 21.08.2017

sastin bg dark