Píšte do Vášho Hlásnika

Všetky zaujímavosti z dnešních dní a dávno minulých. Pýtajte sa čo Vás zaujíma. My Vám prinesieme odpovede od kompetemtných ľudí. Uzávierka každého čísla je do konca druhého mesiaca štvrťroka. Ak máte k článku fotografie, priložte ich! Kresby prikladajte na zvláštny papier, nekreslite ich na papier, na ktorom je text !!! Texty-články píšte strojom alebo počítačom obriadok - nie hustým riadkovaním !!!

 

Podniky, obchody a prevádzky služieb, napíšte nám stručne Vaše otváracie hodiny a aké ponúkate služby. Za uverejnenie sa neplatí. Radi by sme boli, aby obyvatelia mali prehľad, kedy a kde čo kúpiť, alebo akú službu kde hľadať. Redakcia za obsah článkov nezodpovedá, za obsah každého článku osobne zodpovedá autor. Redakcia si však vyhradzuje právo na uverejnenie článku a jeho úpravu po stránke pravopisnej a slohovej. Časopis je možné zdarma si zobrať v potravinárskych predajniach v našom meste. Ak ho nedostanete, môžete si pre hlásnik prísť osobne do Mestskej knižnice v pracovné dni od 10. do 16. hodiny.

 

Redakcia Vám ďakuje za porozumenie !!!

sastin bg dark