kríž1Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých,

postranných pohnútok. Ale aj tak rob dobre!

(Matka Tereza)

            Všetci veriaci, ktorí zavítali v tomto roku (2012) do nášho strážskeho kostolíka, mohli zbadať, že prešiel mnohými zmenami. Samozrejme, že k lepšiemu. Spomeniem len niekoľko príkladov.

kríž1Vyhrievané lavice boli doplnené o opierky na chrbát, šikovné krajčírky pošilo nové čo sa len dalo a nemenej šikovné chlapské ruky vyhotovili krásne stojany na kvety, aby do nich zručné aranžérske prstíky pripravovali stále čerstvé kvety. Novú tvár dostali aj všetky sochy v kostole. Do každej lavice pribudli dve nové modlitebné knižky.  Je pripravená nová „spovedelnička“ a musím spomenúť aj nové koberce. Takisto sa nezabúda ani na okolie kostolíka. Úpravou prešli stromy pri kalvárii po ceste do kostola aj kvetinové záhonky okolo kostola.

Niekoľko mužov sa postaralo o odstránenie starej vonkajšej fasády. Jej oprava  nie je ešte stále dokončená, pretože neustále prebiehajú rokovania s Národným pamiatkovým ústavom, čím sa tieto práce len odďaľujú.

            Popri týchto prácach v kostolíku sa podarilo zrenovovať aj kríž v Strážach. Bol posvätený po slávnostnej svätej omši vo sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta 2012. Posviacku urobil pán farár Jozef Pöstényi spoločne s  don Petrom Barinom a zúčastnilo sa na nej okrem pozvaných dobrodincov a aktivistov, ktorí sa zapojili do prác, aj veľa ďalších občanov z nášho mesta, nielen zo Stráží ale i zo Šaštína. Zároveň sa začalo aj s opravou a renováciou kaplniek v meste. Ako mi povedala iniciátorka a duša týchto prác, ľudia chcú pomáhať, len nevedia kde a ako. Čakajú na niekoho, kto im ukáže čo majú urobiť  a určí konkrétnu úlohu.

Nemám spomínať mená týchto ľudí a ani im ďakovať. Oni si chcú vybrať svoje poďakovanie až tam „hore“. Tak im to teda zo srdca zaželajme. Dnes už len málokto priloží ruku k dielu zdarma, bez nároku na odmenu či poďakovanie. Nech sú nám všetci tí, ktorí tento strážsky svätostánok a aj kaplnky opravujú a zveľaďujú veľkým vzorom a ja dúfam, že takých ľudí bude viac.

            Ak už teda nemám ďakovať, tak sa len hlboko skláňam pred ich nadšením a odhodlaním, s akým sa do obnovy Kostola sv. Alžbety, kríža i kaplniek pustili.

 Machová

kríž2

kríž3

kríž4

kríž5

kríž6

kríž7

kríž8

kríž9

sastin bg dark