don boscoZbor Don Bosca v Bazilike

Občianske združenie Katolícka jednota Slovenska – pobočka Piešťany pripravilo v sobotu 6. júla 2013  v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie  vystúpenie  Zboru don Bosca, ktorý pôsobí pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Tento mládežnícky zbor vedie Mgr. Katarína Dibdiaková. Má 25  členov vo veku od  3 do 40 rokov. V tejto podobe pracuje už 6 rokov. V repertoári majú náboženské mládežnícke piesne ale aj klasické diela od svetových hudobných  majstrov. V našej Bazilike vystúpili po prvý raz.

 ZBD1

ZBD2

ZBD3

ZBD4

Vedúca súboru Mgr. Katrína Dibdiaková

ZBD5

ZBD6

ZBD7

Súčasťou vystúpenia bola aj prezentácia a propagácia knihy Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo, v ktorej na otázky Františka Vnuka odpovedá biskup Pavol Mária Hnilica. Knižku predstavil  kňaz Ján Košiar, ktorý sa podieľal na jej vydaní. Výťažok z predaja publikácie je venovaný na dostavbu azylového Domu pokoja v obci Lúka neďaleko Piešťan. Dokončené  dielo  bude slúžiť  ženám,  ktoré čakajú dieťatko a nie je im umožnené ho donosiť v prostredí, v ktorom sa nachádzajú. V Dome pokoja nájde šesť takýchto trpiacich  tehotných žien príbytok na preklenutie doby 6-12 mesiacov. Poskytne sa  im všestranná pomoc po telesnej i duchovnej stránke, aby sa mohli vrátiť späť do rodiny i do spoločnosti. Tento projekt s citlivým sociálnym a morálnym problémom zaujal hlavne priateľov z Rakúska a preto  je od počiatku podporovaný  prevažne zahraničnými dobrodincami. Zo Slovenska je podporovaný nadáciou Prameň, dobrodincami formou 2% dane, speváckym Zborom  Don Bosca,  pravidelnými benefičnými koncertmi a  predajom CD. Prvá etapa výstavby príbytku bola čiastočne ukončená v r. 2008. Momentálne sa pracuje  na druhej časti domu.  Avšak problémom dostavby sú financie. Ak by ste chceli pomôcť tomuto projektu, číslo účtu je 0280090193/0900, alebo čítajte na stránke www.dompokoja.sk

ZBD8

ZBD9

ZBD10

                                                                                                                                                                                                       Machová

sastin bg dark