800. vyrocie   logo          ZNAK SS

 


Mestečko na Záhorí má hlbokú históriu, ktorá siaha do 13. storočia. Tento rok oslávilo  800. výročie od prvej písomnej zmienky. Jeho dejinami prechádzali zvučné mená ako kráľ Albrecht Habsburský, kráľ Ondrej III, Stibor zo Stiboríc, Mordechaj Ben Abraham Benet, Imrich a Martin Coborovci, Mária Terézia s manželom Františkom Štefanom Lotrinským, Pavlíni, cisár František Jozef I., Saleziáni, Matka Tereza, Ján Pavol II., Václav Havel, Oscar Luigi Scalfaro a mnoho ďalších.

Po materiálnej stránke dali svoju pečať v dejinách mesta práve Mária Terézia a F. Štefan Lotrinský.  V Šaštíne založili v r. 1736 kartúnku, ktorá v tom čase zamestnávala veľa domácich obyvateľov, ale aj mnohých zo širokého okolia. Na pahorku dodnes nazývanom Belveder mali svoj lovecký zámok.  Duchovnú pečať  vtlačila mestu Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Cobora, majiteľa šaštínskeho panstva, ktorá dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. V kolese dejín tohto pútnického miesta to nebolo vyslyšanie posledné...

Oslavy 800. výročia sa uskutočnili 1. a 2. septembra 2018. Sobota 1.9. sa niesla v športovom duchu. Na pódium prichádzali významní športovci mesta ako paralympionik Radoslav Malenovský, Jozef Ujhély, ktorý sa ako prvý zapísal do Knihy slovenských rekordov, členovia športového združenia AIKIDO a súčasne futbalové A mužstvá Slovan Šaštín a Spartak Stráže zohrali majstrovský zápas, v ktorom mužstvo Spartak Stráže vyšlo ako víťaz 1:2. Deti rozospievali a roztancovali Freďáci. Podvečerné vystúpenie hudobnej skupiny V-36 už výdatne kropil dážď, suchí zostali iba tí, ktorí sa v tento večer rozhodli pre vystúpenie skupiny Kollárovci v kultúrnom dome,  ktoré bolo pre zúčastnených veľkým kultúrnym zážitkom.

V nedeľu 2.9. sa oslavy začali slávnostnou svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval páter Martin Lehončák a po nej vysvätil  reštaurované kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe v parku pri bazilike. Sprievod zložený zo zástupcov mesta a vyššieho územného celku, zahraničných hostí, starostov a primátorov okolitých miest a obcí, spoločenských organizácií nášho mesta a občanov sa za doprovodu dychovej hudby Rubín presunul na štadión TJ Slovan, kde oslavy prebiehali počas oboch dní. Streľba poľovného združenia zahájila nedeľné oslavy, deti priniesli želania mestu v symboloch Viery, Nádeje a Lásky, po ktorých sa občanom prihovoril  primátor Mgr. Jaroslav Suchánek a po ňom župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Program pokračoval vystúpením tanečnej skupiny Šands, súboru Senior, tanečnej skupiny Endy, so svojím hudobným talentom hrou na klavír prispel Richard Šimeka deti potešil Šašo Fifo. Významnou udalosťou v rámci osláv bolo privítanie  zástupcov partnerského mesta Belzyce  z Poľska a podpísanie Dohody o spolupráci s ukrajinským mestom Brody. Ďalšou významnou udalosťou pri príležitosti 800. výročia Šaštína-Stráží bolo vydanie knihy Šaštín-Stráže, ktorej autorom je Štefan Ovečka. Uvedená do života bola pieskom zo Šaštína a pôdou zo Stráží a popretkávaná  piesňami  Lásko, Bože Lásko... v podaní Pia Luisa Ercolano, A ja taká dzivočka v podaní Emma Ester Ercolano, Páslo dievča pávy v podaní Kláry Žákovej, Šalena ja bula v podaní Lindy Machovej a básňami o rodnom meste v podaní Eleny Ovečkovej. K želaniam detí mestu sa pridal primátor mesta  Jaroslav Suchánek i župan Jozef Viskupič. V rámci tejto udalosti vystúpil i čestný občan Šaštína-Stráží scenárista a spisovateľ Dušan Dušek, ktorý sa tomu, že vyšla kniha ako súkromný dejepis nášho mesta veľmi teší. Nechýbala ani výborná torta, s ktorou si pochutili mnohí prítomní. Nedeľný podvečer spestrili členovia cimbalovej muziky Stupava cz, z Dolných Bojanovic, pestrý ohňostroj rozžiaril nedeľnú nočnú oblohu a záver osláv patril country skupine ZMRK.

Počas osláv prevzal riaditeľ Základnej školy Ing. Ľubomír Galuš a riaditeľ Špeciálnej základnej školy Mgr. Rudolf Ovečka zbierku školských pomôcok, ktorú zorganizovali členovia miestneho Červeného kríža a Katolíckej charity.

K peknému priebehu osláv prispeli moderátor Mgr. Marek Šefčík i združenia mesta Šaštín-Stráže - poľovné, rybárske, centrum voľného času, červený kríž, jednota dôchodcov, zväz telesne postihnutých, farský úrad i n.o. Hand made. Stánky s občerstvením spolu so stánkami remeselných predajcov doplnili kolorit dejiska osláv.

Želáme si, aby sa radosť, pokoj, porozumenie a dobrá vôľa, ktoré sme pociťovali v tieto slávnostné dni nevytratili, ale nás sprevádzali aj počas nastávajúcich všedných dní.

                                                                                                                                      Silvia Suchá

                                                                                                                                      autor článku 

 

Dávame do pozornosti článok publikovaný na webovej stránke záhorskej knižnice s odkazom na link:

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php/2-uncategorised/1141-pri-800-rocnom-jubileu-uviedli-do-zivota-novu-knihu-o-meste-sastin-straze 

 

800 1

800 2

800 3

800 4

800 52

800 53

800 5

800 6

800 7

800 8

800 9

800 10

800 11

800 12

800 13

 

 

800 16

800 17

800 18

800 19

800 14

800 15

800 20

800 21

800 22

800 23

800 71

800 70

800 24

800 25

 

800 26

800 27

800 28

800 29

800 30

800 31

800 32

800 33

800 34

800 35

800 36

800 37

800 38

800 39

800 40

800 41

800 42

800 43

800 45

800 46

800 47

800 48

800 49

800 50

800 51

 

 

800 54

800 55

800 56

800 57

800 58

800 59

800 60

800 61

800 62

800 63

800 64

800 65

800 66

800 69

800 67

800 68