Koncom letných prázdnin sme v CVČ Beťárik zorganizovali ,, Rozlúčku s letom ´´ , na ktorej si deti zašportovali, vyrábali si indiánske čelenky, srdiečka z klincov, večer si opekali, v noci v lese hľadali poklad a vyskúšali si svoju odvahu. Potom, čo našli zakopaný poklad sa vrátili do CVČ a spoločne prespali do rána na karimatkách a v spacákoch.

          V polovici septembra sme pripravili pre deti z MŠ Šaštín aj Stráže ,,Športové dopludnie´´ na ihrisku oratória , kde si deti prešli rôznymi športovými disciplínami / preťahovanie lanom, hod do diaľky, beh cez prekážky, chôdza po gumových métach, zhadzovanie nádob loptičkou /. Po zvládnutí všetkých disciplín, deti dostali medaily a spoločne sme si zatancovali.      

           Na druhý deň sme zorganizovali,, Športové dopoludnie ´´aj pre deti zo ŠZŠ. Tu mali trošku náročnejšie disciplíny- strieľali z luku, hádzali do diaľky medicimbalom, preťahovali sa lanom, prechádzali v trojici cez prekážky, tiež zhadzovali nádoby penovou loptičkou.   Po zvládnutí všetkých disciplín boli odmenení sladkosťou.

          Dňa 21.9.- v piatok sme pre deti pripravili ďalšiu akciu s názvom ,, Čaro jesene´´- veselé tvorenie, na ktorej si deti prišli vyrobiť rôzne jesenné dekorácie / maľovali dyne, vyrábali strašiakov z drevených paličiek, vyrábali listniačikov, moriakov zo šišiek, jesenné venčeky, ježkov,.../Novinkou bol pocitový chodník, po ktorom si bosou nôžkou prešli. Prechádzali po machu, kôre zo stromov, kamienkoch, šiškách a po piesku. Chôdza naboso podľa jej zástancov znižuje stres, pôsobí protizápalovo, pomáha pri ťažkostiach so spánkom, precvičuje chodidlo, zlepšuje citlivosť a má pozitívny vplyv na senzomotoriku a koordináciu.

Na všetkých podujatiach nám svietilo slniečko, deti sa vyšantili a tešíme sa na budúce podujatia.

                                                                                                                                                                                   CVČ Beťárik

 

CVC 01

CVC 02

CVC 03

CVC 04

CVC 05

CVC 06

CVC 07

CVC 08

CVC 09

CVC 010

CVC 011

CVC 012

CVC 013

CVC 014

 

sastin bg dark