29.1.2012                               Výročná schôdza - Slovenský zväz telesne postihnutých ( Kultúrny dom)

31.1.2012                               Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ (KD)

04.2.2012                               Ples športovcov (KD)

08.2.2012                               Koncert DETI DEŤOM pre žiakov ZŠ (KD)


11.2.2012                               20.Poľovnícky ples (KD)

17.-18.-19.2.2012                  Púť zaľúbených (KD)

20.2.2012                               Fašiangová zábava (KD-Šaštín)

21.22.012                               Fašiangová zábava (KD-Šaštín)

21.2.2012                               Fašiangová zábava (KD-Stráže)

26.2.2012                               Výročná schôdza Jednoty dôchodcov (KD)

18.3.2012                               Posedenie k MDŽ - Slovenský zväz telesne postihnutých (KD)

13.5.2012                               Deň Matiek (KD)

09.12.2012                             Benefičný koncert (KD)

31.12.2012                             Silvestrovská zábava - SZTP- (KD)

sastin bg dark