„Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným“ (J. W. Goethe)

Dňa 28.3.2019 sa pri príležitosti Dňa učiteľov stretli pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl z nášho mesta v kultúrnom dome v Šaštíne.

Príhovorom ich pozdravil primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek i Kristína Pőstenyiová.

Poďakovali im za ich profesionálny a ľudský prístup k žiakom i za prezentáciu školy na verejnosti. Popriali im veľa zdravia, pohody, lásky a tvorivých síl do ďalšieho života.

Slávnosť svojím spevom spríjemnili: Monika Iršová a Margarétka Vajčiová, Klára Žáková a skupina Kantori zo ZUŠ.  

 

den ucitelov 1 19

den ucitelov 2 19

den ucitelov 3 19

den ucitelov 4 19

den ucitelov 5 19

den ucitelov 6 19

den ucitelov 7 19

den ucitelov 8 19

den ucitelov 9 19

den ucitelov 10 19

den ucitelov 11 19

den ucitelov 12 19

sastin bg dark