Deň Zeme v meste.

Svetový DEŇ ZEME vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a každoročne sa koná 22. Apríla.

V našom meste sa pri príležitosti tohto sviatku konala v sobotu 13.04.2019 brigáda, do ktorej sa zapojili miestne organizácie, združenia a ostatní obyvatelia mesta Šaštín – Stráže. Niektorí sa rozhodli pripojiť k podujatiu už počas týždňa.

Akciu už po tretíkrát organizovalo Mesto šaštín – Stráže v spolupráci s Komisiou pre kultúru a Centrom voľného času Beťárik.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo 74 dobrovoľníkom vysadiť kvety a stromčeky, vyčistiť potok a niektoré lokality v meste, vyhrabať suché lístie na kalvárii v Šaštíne a v parku pred Bazilikou.

Po ukončení brigády boli všetci účastníci pozvaní na výborný divinový guláš, ktorý navarili členovia Poľovníckeho združenia v Šaštíne – Strážach.

Srdečne ďakujeme účastníkom brigády a všetkým sponzorom, ktorí podujatie podporili.

Želáme si, aby environmentálne správanie sa a konanie sa bolo súčasťou každodenného života nás všetkých.

 

Mgr. Kristína Pöstenyi

dz 19 1

dz 19 2

dz 19 3

dz 19 4

dz 19 5

dz 19 6

dz 19 7

dz 19 8

dz 19 9

dz 19 10

dz 19 11

dz 19 12

dz 19 13

dz 19 14

dz 19 15

dz 19 16

dz 19 17

dz 19 18

dz 19 19

dz 19 20

dz 19 21

dz 19 22

dz 19 23

dz 19 24

dz 19 25

dz 19 26

dz 19 27

dz 19 28

 

 

sastin bg dark