Mesto každoročne finančne podporuje iniciatívu dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do aktivít zameraných na udržiavanie čistoty v meste. Dá sa konštatovať, že je stále snaha posunúť veci dopredu.

Veľa organizácií priebežne udržiava čistotu v priestoroch, v ktorých pôsobí počas celého roka (rybárske a poľovnícke združenie, TJ). Aj občania majú možnosť sa zapojiť do skrášľovania mesta, predovšetkým na Deň Zeme. Mesto si cení aj aktivity obyvateľov, ktorí sa z prechádzky v lese vracajú domov s igelitkou plnou odpadov a svojim postojom dokazujú, že im na životnom prostredí záleží. Sú kladným príkladom aj pre ďalšie generácie.

Je toho veľa, čo sa urobilo a čo ešte urobiť treba. Najdôležitejšie ale je, aby sa i ďalší obyvatelia postupne pridávali, aby našim záujmom nebolo „len“ likvidovať čierne skládky odpadu, ale hlavne sa treba zamerať na osvetu. Aj napriek uvedeným pozitívam sme ešte stále konfrontovaní s vytváraním nových čiernych skládok a s nešetrným zaobchádzaním so životným prostredím, s miestom kde žijeme.

Mesto hľadá riešenie aj prostredníctvom osadzovania ďalších fotopascí. Monitoringom týchto oblastí mesto dokáže zachytiť nepovolené uloženie odpadu a od 1.4.2019 takéto prípady rieši priestupkovým konaním.

Prinášame Vám ukážku ako vyzerali niektoré časti nášho mesta pred a po vyčistení pracovníkmi a občanmi nášho mesta. Skúsme priložiť ruku k dielu, aby tá krásna príroda okolo nás zostala v takej podobe čo najdlhšie.

- Vyčistenie priestoru pri koľajniciach smerom na Borský Mikuláš

- Vyčistenie priestoru za štadiónom TJ Slovan

- Vyčistenie Šaštínskeho potoka

                                                                                                                                                                                              Peter Hrica

 

 

foto 7

foto 8

foto 9foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

foto 14

foto 15

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

 

sastin bg dark