Milióny čevenokrížskych pracovníkov a dobrovoľníkov oslavovali 8. mája Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pri tejto príležitosti 14. mája 2019 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave Slovenský Červený kríž udelil vyznamenania dobrovoľníkom, členom a ďalším vzácnym ľuďom za ich činnosť v prospech humanity.
Ocenených dobrovoľníkov prijal v Prezidentskom paláci prezident SR Andrej Kiska.

Medzi ocenenými bol i Miestny spolok SČK Šaštín-Stráže, ktorý sa aktívne zapája do projektov organizovaných SČK, územný spolok Senica. Dobrovoľníci a členovia pomáhajú pri organizovaní potravinovej zbierky s Kauflandom, ale taktiež organizujú zbierky šatstva, potravín, hračiek a školských potrieb.
Pri všetkých aktivitách úzko spolupracujú s vedením mesta Šaštín-Stráže, s ostatnými organizáciami v meste a cirkvou.
Každoročne členky MS SČK v Šaštíne-Strážach zabezpečujú zdravotné asistencie na kultúrno - spoločenských akciách v meste.
Pod názvom „Kvapka pre Sedembolestnú“ organizujú počas roka 3 mobilné odbery krvi.
MS SČK v Šaštíne-Strážach patrí rozsahom a počtom humanitnej pomoci medzi popredné miestne spolky v okrese Senica,
čím napomáha šíriť tie najšľachetnejšie myšlienky SČK.

Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek a zamestnanci mesta blahoželajú všetkým členom MS SČK k udelenému vyznamenaniu.
Ocenovanie SD CK Foto Peter Brichta 224 1 (002)

Zápis do knihy cti - za Miestny spolok SČK Šaštín-Stráže, uskutočnila Mgr. Ľudmila Machová - predsedníčka.

Foto: Peter Brichta
Text: Silvia Suchá

sastin bg dark