Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 266
Lucia Orgoňová
štvrtok, 11. apríl 2019

beh bormi cas page 001

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 240
Lucia Orgoňová
piatok, 05. apríl 2019

Pozvánka Urbarské združenie

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 233
Lucia Orgoňová
utorok, 02. apríl 2019

PLAGAT FINAL

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 371
Lucia Orgoňová
utorok, 02. apríl 2019

„Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným“ (J. W. Goethe)

Dňa 28.3.2019 sa pri príležitosti Dňa učiteľov stretli pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl z nášho mesta v kultúrnom dome v Šaštíne.

Príhovorom ich pozdravil primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek i Kristína Pőstenyiová.

Poďakovali im za ich profesionálny a ľudský prístup k žiakom i za prezentáciu školy na verejnosti. Popriali im veľa zdravia, pohody, lásky a tvorivých síl do ďalšieho života.

Slávnosť svojím spevom spríjemnili: Monika Iršová a Margarétka Vajčiová, Klára Žáková a skupina Kantori zo ZUŠ.  

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 259
Lucia Orgoňová
piatok, 22. marec 2019

Milí občania. 

Srdečne Vás pozývame na hudobno-zábavné predstavenie PACI PAC deťom, ktoré sa uskutoční 23.04.2019 o 17:00 hod. v KD Šaštín. 

Cena lístka je 7€ / osoba. Lístky je možné si zakúpiť v sieti Predpredaj.sk alebo osobne na Mestskom úrade u pani Silvii Suchej. 

Tešíme sa na Vás. 

paci pac

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 345
Lucia Orgoňová
štvrtok, 21. marec 2019

beh sastinskymi bormi

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 367
Lucia Orgoňová
utorok, 12. marec 2019

Dni 4. – 5. marca 2019 patrili ako i po iné roky maškarám a Turkom,

ktorí svojou dobrou náladou, turkovskými tancami a piesňami spríjemnili

našim občanom tieto všedné dni.

Vedenie mesta ďakuje všetkým, ktorí sa snažia túto tradíciu zachovať

pre budúce generácie.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 342
Lucia Orgoňová
streda, 06. marec 2019

     Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže pripravili dňa 23. februára 2019 poďakovanie a ocenenie darcom krvi v kultúrnom dome v Šaštíne.

Úvod patril príhovorom PhDr. Miriam Madunickej PhD., riaditeľke SČK, ÚzS Senica a primátorovi mesta Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi. Obaja poďakovali darcom a poukázali na veľký význam darovania krvi, pre tých, ktorí to pre záchranu životov najviac potrebujú.

MS SČK pripravil doteraz 12 mobilných odberov „Kvapka krvi pre Sedembolestnú“ a zúčastnili sa ich darcovia z nášho mesta i okolia. Pre 16 darcov z náčho mesta, ktorí sa zúčastnili aspoň polovice odberov bolo pripravené pamätné písomné poďakovanie a darčeky:

Mgr. Dominik Bulka, Ivana Kovárová, Jozef Slovák, Ladislav Barczi, Jana Tokárová, Ing. Gabriela Baďurová, Dušan Bíly, Ing. Lenka Černá, Mgr. Jaroslav Suchánek, Pavol Suchý, Marek Valla, Silvia Bellová, Pavel Hornák, Bc. Vladimír Pöstényi, Stanislav Vajči a Bc. Viktor Bíly.

 

     V roku 2018 boli ocenení mnohonásobní darcovia krvi v Senici, medzi ktorými boli i občania z nášho mesta:

zlatú Janského plaketu za 40 bezplatných odberov krvi získal

Ivo Vavrovič,

 

striebornú Janského plaketu za 20 bezplatných odberov krvi získali:

Vlastna Rybecká a Pavol Suchý,

 

bronzovú Janského plaketu za 10 bezplatných odberov krvi získali:

Dušan Bíly, Ľudovít Križan a Bc. Vladimír Pöstényi.

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 312
Lucia Orgoňová
utorok, 05. marec 2019

Dňa 22.02.2019 CVČ Beťárik v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže usporiadalo súťaž s názvom: Poznáš svoje mesto? Súťaže sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy v Šaštíne v dvoch kategóriách. I. kategória 5-6 ročník, II. kategória 7-8 ročník. Z každej triedy boli zostavené trojčlenné skupiny, ktoré súťažili v témach: História nášho mesta, osobnosti žijúce v našom meste v súčasnosti, región, v ktorom žijeme, dôležité inštitúcie mesta, kultúrne pamiatky, zvyky a tradície, naše mesto v literatúre a aktivity v našom meste.

Všetci súťažiaci úlohy zvládli a tí najlepší boli odmenení. Mesto prispelo krásnymi knihami- Monografiou o meste Šaštín-Stráže a inými peknými cenami. Všetkým víťazom blahoželáme.

                                                                                                                                                                             Karolína Šedivá, vychovávateľka CVČ

sastin bg dark