Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 639
Lucia Orgoňová
piatok, 19. október 2018

Hodova zabava

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 485
Lucia Orgoňová
utorok, 16. október 2018

Moji milí – jeden básnik povedal : človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi ......

Niet krajšieho obdobia v prírode ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami. I v živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, lásku a obetavost. Mesiac október je už oddávna venovaný úcte k starším. I u nás to nebolo inak. Stretli sme sa dňa 7.10.2018 v dome kultúry, aby sme vzdali úctu, lásku a pozornosť našim seniorom. Stetnutie pripravila Jednota dôchodcov, základná organizácia Šaštín-Stráže v spolupráci s Mestom Šaštín-Stráže. Príjemní hostia, krásne a povzbudzujúce príhovory, úžasné vystúpenie Kamilky Kovaničovej, súboru Juránek, báseň v podaní Vierky Rundovej i Rozálie Slovákovej – to boli všetko úžasne chvíle strávené v našom kultúrnom dome.

Na záver mi dovoľte citát od našej panovníčky Márie Terézie : Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné.

                                                                                                                                                                 Mária Vizváryová, predseda JDS

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 553
Lucia Orgoňová
utorok, 16. október 2018

Krásne slnečné nedeľné popoludnie a hlavne veterné prialo šarkanom, ktorí sa rozlietali na "Zváčke" v Strážach. :) Prišli deti aj rodičia, ktorí predviedli svojim deťom ako sa tie šarkany púšťajú. Animátori z oratória a vychovávateľky z CVČ spestrili toto podujatie tvorivými dielničkami, servisom na pokazené šarkany, hudbou a ovocným čajíkom :) Na začiatku sa prihovoril páter Michal, ktorý otvoril toto podujatie kratučkou modlitbou a pár slovami a riaditeľka CVČ, ktorá oboznámila s programom. Porota zložená z animátorov na čele s pánom primátorom Jaroslavom Suchánkom hodnotila po domácky zhotoveného šarkana, najvyššie lietajúcich šarkanov, najdlhšie lietajúceho vytrvalca a najlepšie technicky zvládnutého šarkana. Na záver si majitelia šarkanom prevzali ocenenie a odmenu od pátra Martina a maličká drobnosť sa ušla každému drobcovi. Tešíme sa takému vydarenému a spoločnému podujatiu.

                                                                                                                                                                            CVČ Beťárik :)   

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 564
Lucia Orgoňová
pondelok, 01. október 2018

Osláv 800. výročia nášho mesta 1. a 2 septembra 2018 sa zúčastnili i zástupcovia mesta Brody na Ukrajine. Súčasťou osláv bolo i podpísanie Dohody o spolupráci medzi našimi mestami.

Veľmi sa im u nás páčila srdečnosť a pohostinnosť i program, ktorý sme im v rámci osláv pripravili. Ako poďakovanie, ale zároveň i rozšírenie spolupráce pozval primátor mesta Brody Anatolij Belej na návštevu nášho primátora Mgr. Jaroslava Suchánka a zástupcov nášho mesta.

Mesto Brody sa nachádza vo Lvovskej oblasti asi 800 km od nášho mesta. Je to mesto s hlbokou históriou, ale i so snahou vstupu do modernej a rozvíjajúcej sa Európy. Okrem historických pamiatok nám ukázali i nový závod automobilky Volkswagen, kde pracuje 850 ľudí, jednu zo svojich Základných škôl, cintorín, na ktorom je pochovaných 6 mladých vojakov z terajšieho vojnového konfliktu, mestský úrad ale i krásne historické mesto Lvov.

Srdečnosť i pohostinnosť nás presvedčili o tom, že spolupráca medzi mestami Brody a Šaštín-Stráže sa bude i naďalej rozvíjať.       

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 623
Lucia Orgoňová
piatok, 28. september 2018

Nešetri si slová chvály, kým tvoji priatelia zomrú,

nepíš im na náhrobné kamene.

Radšej im všetko pekné povedz hneď teraz.

                                                         Anna Cumis

     Veľmi rada píšem, keď ma niečo poteší a stretnem pri tom dobrých ľudí. Tak tomu bolo aj 21.9.2018, kedy sa uskutočnilo stretnutie seniorov pri táboráku na Gazárke, ktoré zorganizovala miestna organizácia jednoty dôchodcov – tak ako každý rok. Nikto netušil aké bude počasie, keď sa táborák plánoval, ale vyšlo na jednotku. Bol to asi posledný krásny deň tohto leta. Po ňom nastala rovnodennosť a ochladilo sa.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 626
Lucia Orgoňová
štvrtok, 27. september 2018

Koncom letných prázdnin sme v CVČ Beťárik zorganizovali ,, Rozlúčku s letom ´´ , na ktorej si deti zašportovali, vyrábali si indiánske čelenky, srdiečka z klincov, večer si opekali, v noci v lese hľadali poklad a vyskúšali si svoju odvahu. Potom, čo našli zakopaný poklad sa vrátili do CVČ a spoločne prespali do rána na karimatkách a v spacákoch.

          V polovici septembra sme pripravili pre deti z MŠ Šaštín aj Stráže ,,Športové dopludnie´´ na ihrisku oratória , kde si deti prešli rôznymi športovými disciplínami / preťahovanie lanom, hod do diaľky, beh cez prekážky, chôdza po gumových métach, zhadzovanie nádob loptičkou /. Po zvládnutí všetkých disciplín, deti dostali medaily a spoločne sme si zatancovali.      

           Na druhý deň sme zorganizovali,, Športové dopoludnie ´´aj pre deti zo ŠZŠ. Tu mali trošku náročnejšie disciplíny- strieľali z luku, hádzali do diaľky medicimbalom, preťahovali sa lanom, prechádzali v trojici cez prekážky, tiež zhadzovali nádoby penovou loptičkou.   Po zvládnutí všetkých disciplín boli odmenení sladkosťou.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 1152
Lucia Orgoňová
štvrtok, 06. september 2018

800. vyrocie   logo          ZNAK SS

 


Mestečko na Záhorí má hlbokú históriu, ktorá siaha do 13. storočia. Tento rok oslávilo  800. výročie od prvej písomnej zmienky. Jeho dejinami prechádzali zvučné mená ako kráľ Albrecht Habsburský, kráľ Ondrej III, Stibor zo Stiboríc, Mordechaj Ben Abraham Benet, Imrich a Martin Coborovci, Mária Terézia s manželom Františkom Štefanom Lotrinským, Pavlíni, cisár František Jozef I., Saleziáni, Matka Tereza, Ján Pavol II., Václav Havel, Oscar Luigi Scalfaro a mnoho ďalších.

Po materiálnej stránke dali svoju pečať v dejinách mesta práve Mária Terézia a F. Štefan Lotrinský.  V Šaštíne založili v r. 1736 kartúnku, ktorá v tom čase zamestnávala veľa domácich obyvateľov, ale aj mnohých zo širokého okolia. Na pahorku dodnes nazývanom Belveder mali svoj lovecký zámok.  Duchovnú pečať  vtlačila mestu Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Cobora, majiteľa šaštínskeho panstva, ktorá dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. V kolese dejín tohto pútnického miesta to nebolo vyslyšanie posledné...

Oslavy 800. výročia sa uskutočnili 1. a 2. septembra 2018. Sobota 1.9. sa niesla v športovom duchu. Na pódium prichádzali významní športovci mesta ako paralympionik Radoslav Malenovský, Jozef Ujhély, ktorý sa ako prvý zapísal do Knihy slovenských rekordov, členovia športového združenia AIKIDO a súčasne futbalové A mužstvá Slovan Šaštín a Spartak Stráže zohrali majstrovský zápas, v ktorom mužstvo Spartak Stráže vyšlo ako víťaz 1:2. Deti rozospievali a roztancovali Freďáci. Podvečerné vystúpenie hudobnej skupiny V-36 už výdatne kropil dážď, suchí zostali iba tí, ktorí sa v tento večer rozhodli pre vystúpenie skupiny Kollárovci v kultúrnom dome,  ktoré bolo pre zúčastnených veľkým kultúrnym zážitkom.

V nedeľu 2.9. sa oslavy začali slávnostnou svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval páter Martin Lehončák a po nej vysvätil  reštaurované kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe v parku pri bazilike. Sprievod zložený zo zástupcov mesta a vyššieho územného celku, zahraničných hostí, starostov a primátorov okolitých miest a obcí, spoločenských organizácií nášho mesta a občanov sa za doprovodu dychovej hudby Rubín presunul na štadión TJ Slovan, kde oslavy prebiehali počas oboch dní. Streľba poľovného združenia zahájila nedeľné oslavy, deti priniesli želania mestu v symboloch Viery, Nádeje a Lásky, po ktorých sa občanom prihovoril  primátor Mgr. Jaroslav Suchánek a po ňom župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Program pokračoval vystúpením tanečnej skupiny Šands, súboru Senior, tanečnej skupiny Endy, so svojím hudobným talentom hrou na klavír prispel Richard Šimeka deti potešil Šašo Fifo. Významnou udalosťou v rámci osláv bolo privítanie  zástupcov partnerského mesta Belzyce  z Poľska a podpísanie Dohody o spolupráci s ukrajinským mestom Brody. Ďalšou významnou udalosťou pri príležitosti 800. výročia Šaštína-Stráží bolo vydanie knihy Šaštín-Stráže, ktorej autorom je Štefan Ovečka. Uvedená do života bola pieskom zo Šaštína a pôdou zo Stráží a popretkávaná  piesňami  Lásko, Bože Lásko... v podaní Pia Luisa Ercolano, A ja taká dzivočka v podaní Emma Ester Ercolano, Páslo dievča pávy v podaní Kláry Žákovej, Šalena ja bula v podaní Lindy Machovej a básňami o rodnom meste v podaní Eleny Ovečkovej. K želaniam detí mestu sa pridal primátor mesta  Jaroslav Suchánek i župan Jozef Viskupič. V rámci tejto udalosti vystúpil i čestný občan Šaštína-Stráží scenárista a spisovateľ Dušan Dušek, ktorý sa tomu, že vyšla kniha ako súkromný dejepis nášho mesta veľmi teší. Nechýbala ani výborná torta, s ktorou si pochutili mnohí prítomní. Nedeľný podvečer spestrili členovia cimbalovej muziky Stupava cz, z Dolných Bojanovic, pestrý ohňostroj rozžiaril nedeľnú nočnú oblohu a záver osláv patril country skupine ZMRK.

Počas osláv prevzal riaditeľ Základnej školy Ing. Ľubomír Galuš a riaditeľ Špeciálnej základnej školy Mgr. Rudolf Ovečka zbierku školských pomôcok, ktorú zorganizovali členovia miestneho Červeného kríža a Katolíckej charity.

K peknému priebehu osláv prispeli moderátor Mgr. Marek Šefčík i združenia mesta Šaštín-Stráže - poľovné, rybárske, centrum voľného času, červený kríž, jednota dôchodcov, zväz telesne postihnutých, farský úrad i n.o. Hand made. Stánky s občerstvením spolu so stánkami remeselných predajcov doplnili kolorit dejiska osláv.

Želáme si, aby sa radosť, pokoj, porozumenie a dobrá vôľa, ktoré sme pociťovali v tieto slávnostné dni nevytratili, ale nás sprevádzali aj počas nastávajúcich všedných dní.

                                                                                                                                      Silvia Suchá

                                                                                                                                      autor článku 

 

Dávame do pozornosti článok publikovaný na webovej stránke záhorskej knižnice s odkazom na link:

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php/2-uncategorised/1141-pri-800-rocnom-jubileu-uviedli-do-zivota-novu-knihu-o-meste-sastin-straze 

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 898
Lucia Orgoňová
streda, 05. september 2018

800. vyrocie   logo          ZNAK SS

 

     Mesto Šaštín-Stráže pripravilo pre občanov v rámci osláv 800. výročia knihu a darčekové predmety, ktoré je možné si zakúpiť na mestskom úrade, v kancelárii Gazárky na Štúrovej ulici č.1319 (technické služby) a tiež v mestskej knižnici.

 

Titulka   kniha

predemety a ceny

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 583
Lucia Orgoňová
streda, 05. september 2018

Posledný prázdninový týždeň / 28.8.- 29.8. 2018 / sme v CVČ Beťárik pripravili pre deti športovo-tvorivý deň spojený s opekačkou, nočnou hrou v lese a spoločným prespaním. Menšie deti si vyrobili indiánske čelenky,vyskúšali si hmatové pexeso, zašportovali si a zahrali sa v novom pieskovisku.Väčšie deti skúšali zatĺkať klince na dosku do tvaru srdiečka a potom ich omotávali vlnou. Vytvorili si pekný darček pre svojich najbližších.Potom prechádzali športovou traťou okolo CVČ, preťahovali sa lanom, zahrali si futbal a v podvečer sme si začali opekať.Keď sa zotmelo pripravili sme pre nich nočnú hru v lese, kde na troch stanovištiach zdolávali rôzne úlohy. Po ich splnení hľadali v piesku ukrytý poklad. Plní zážitkov sme sa vrátili do CVČ na prespanie a ráno si pre deti prišli rodičia.Dúfame, že deti odchádzali spokojné a takúto akciu si niekedy radi zopakujú.  

sastin bg dark