Jaroslav Suchánek
  # Zobrazenia: 2281
Jaroslav Suchánek
pondelok, 24. jún 2019

Vážení obyvatelia mesta,

V piatok som Vás informoval o priebehu a záveroch zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19.06.2019. Rozhodol som sa, že Vás budem pravidelne informovať o situácii v meste. Je pre mňa dôležité obnoviť a posilniť dôveru verejnosti v samosprávu.

Ďalšia vec, ku ktorej by som sa chcel verejne vyjadriť nadväzuje na moje prehlásenie, ktoré som učinil na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27.03.2019. Vtedy som informoval predovšetkým vás, obyvateľov, že prebieha vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry, Národnej protikorupčnej jednotky vo veci oznamovateľa ( jeho meno zverejním hneď, ako mi to NAKA na moje vyžiadanie, ktoré som poslal, oznámi), ktorý mňa i ďalších členov vedenia obvinil z korupcie, ďalej z poškodzovania finančných záujmov EÚ, zo subvenčného podvodu a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Taktiež som povedal, že žiadne obavy nemáme a budeme sa brániť voči krivému obvineniu hneď po tom, ako bude vyšetrovanie ukončené. Teraz vám oznamujem, že vyšetrovanie je oficiálne ukončené, a vec bola uznesením odmietnutá. Postup vyšetrovateľa bol odsúhlasený aj prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Oznamovateľ, ktorý mňa a mojich niektorých spolupracovníkov krivo obvinil, sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa nepodal. Sťažnosť nepodal preto, lebo už v čase, keď nás krivo obvinil, nemal žiadne dôkazy. To mi potvrdil aj vyšetrovateľ.

Oficiálne som vyžiadal uznesenie vyšetrovateľa v predmetnej veci a hneď, ako uznesenie budem mať v ruke, okamžite začnem vo veci krivého obvinenia konať.

Chcem Vás ďalej oboznámiť aj s tým, že rovnako ma vypočúval vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vo veci týkajúcej sa odpredaja pozemkov v lokalite Čistonek“, z ktorej ma obvinili dvaja poslanci z poslaneckého klubu, ktorých meno zverejním hneď, ako mi to oficiálne bude oznámené. Vyšetrovateľovi som poskytol všetky potrebné a vyžiadané podklady a dokumenty, ktoré vyvracali to, z čoho ma obidvaja poslanci obviňovali.

Čakám na ukončenie vyšetrovania a verejne oznamujem, že sa budem brániť voči krivému obvineniu aj voči týmto dvom poslancom.


Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 1326
Iveta Šimunová
streda, 19. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 780 598,54 EUR

na projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín-Stráže.

Schválený projekt rieši novostavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto s vytvorením nových priestorov pre integráciu viacerých zdravotných služieb: detský lekár, lekár pre dospelých, dve zubné ambulancie, gynekológia, zubný technik, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dopravná zdravotná služba.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti zabezpečí našim občanom štandardné zdravotné služby „pod jednou strechou“ s adekvátnym vybavením, spĺňajúcim aktuálne stavebné, konštrukčné a zákonné požiadavky v plnej bezbariérovosti.

 

CIZS1

 

 

 

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 187
Iveta Šimunová
streda, 19. jún 2019

Rád by som sa vyjadril k zrušeniu bankomatu v Strážach, keďže sa šírili nepotvrdené informácie v tejto veci. V tejto súvislosti som si dohodol termín stretnutia s riaditeľkou pobočky SLSP i s oblastným riaditeľom Slovenskej sporiteľne a.s. Na stretnutí mi bolo oznámené, že mi nemôže poskytnúť bližšie informácie o počte výberov a transakcií, ale že sú v tak nízkom počte, že Slovenská sporiteľňa sa rozhodla bankomaty s tak nízkym obratom po celom území SR rušiť, nakoľko sú veľmi nákladové pre banku /prevádzka bankomatu bola drahšia ako zisk /. Požiadal som o prehodnotenie rozhodnutia o zrušení prevádzky bankomatu, avšak bezúspešne. Požiadal som aj o písomné stanovisko, čo bolo zamietnuté, s odôvodnením, že takéto stanovisko neposkytujú.
Bohužiaľ, ide o obchodnú spoločnosť, ktorej rozhodnutie som nemohol ovplyvniť.

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor Mesta Šaštín-Stráže

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 257
Lucia Orgoňová
utorok, 30. apríl 2019

Mesto bolo v roku 2018 úspešné vo výzve Ministerstva vnútra SR na získanie dotácie na osvetlenie už existujúcich priechodov pre chodcov. Získaná dotácia bola vo výške 24 000,- € a mesto dofinancovalo tento projekt vo výške 11 877,50 €.

Zákazku „Osvetlenie dvoch existujúcich priechodov“ realizovala spoločnosť PROGRES MT s.r.o., Kráľovce 177.

Projekt je zrealizovaný, svetelné priechody slúžia svojmu účelu. Jeho realizáciou sa docielilo zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Vedenie mesta urobí všetko preto, aby sa v tomto trende zvyšovania štandardu cestnej premávky pokračovalo i v budúcnosti.

                                                                                                                                                                                 Silvia Suchá

 

prechod 2

prechod 1

sastin bg dark