Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 196
Iveta Šimunová
štvrtok, 13. jún 2019

Vážení obyvatelia,

Na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach predložím návrh etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Šaštín-Stráže , ktorý má byť vyjadrením potreby zadefinovať žiadúce konania a etické princípy predstaviteľov samosprávy mesta, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov s dôrazom na poslanie našej samosprávy ako služby občanom, neustále smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu služieb.

Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta

Etický kódex

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 2807
Iveta Šimunová
pondelok, 10. jún 2019

Upozorňujeme občanov, že v katastri nášho mesta Šaštín-Stráže bol dnes v skorých ranných hodinách videný medveď hnedý a to v lokalite Stráže smerom na Petrovu Ves.

medveď

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 245
Iveta Šimunová
štvrtok, 06. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje obyvateľom, že od 1.6.2019 je PODATEĽŇA OTVORENÁ:

pondelok, utorok, štvrtok 7:30 hod. - 15:30 hod.
- streda 7:30 hod. - 16:30 hod.
- piatok 7:30 hod. - 14:30 hod.

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 97
Lucia Orgoňová
utorok, 04. jún 2019

Zverejnenie zámeru prenájmu

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 149
Lucia Orgoňová
utorok, 21. máj 2019

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27.mája t.j. v pondelok v čase od 09.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

Borová č.1506

J.Hollého od č.d.655 po č.d.699, od č.d.819 po č.d.839,845,846,1370,1406,1520,1610

Na pažiti od č.d.700 po č.d.766,1262,1305,1468,1469, od č.d.1471 po č.d.1477,1505

Nám. Slobody 649,848,849,850,943

Novoveská č.d.806,842, od č.d.855 po č.d.880, od č.d.913 po č.d.936

Zákostolie od č.d.767 po č.d.817, 840,841,844,851,852,853,1417,1663

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 330
Lucia Orgoňová
utorok, 30. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže podporilo iniciatívu riaditeľky ZUŠ, pani Aleny Kubovej, Dis. art., smerujúcu k zapožičaniu čestného názvu pre toto zariadenie, ktoré po zavŕšení procesu zapožičania čestného názvu sa bude označovať ako Základná umelecká škola Janky Kocianovej.. 

Okresný úrad v Trnave, odbor školstva vydal kladné stanovisko k uvedenému procesu a po rozhodnutí príslušnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude čestný názov tomuto zariadeniu slávnostne odovzdaný.    

 

zus

sastin bg dark