Mesto Šaštín-Stráže podporilo iniciatívu riaditeľky ZUŠ, pani Aleny Kubovej, Dis. art., smerujúcu k zapožičaniu čestného názvu pre toto zariadenie, ktoré po zavŕšení procesu zapožičania čestného názvu sa bude označovať ako Základná umelecká škola Janky Kocianovej.. 

Okresný úrad v Trnave, odbor školstva vydal kladné stanovisko k uvedenému procesu a po rozhodnutí príslušnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude čestný názov tomuto zariadeniu slávnostne odovzdaný.    

 

zus

sastin bg dark