Vážení obyvatelia,

Na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach predložím návrh etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Šaštín-Stráže , ktorý má byť vyjadrením potreby zadefinovať žiadúce konania a etické princípy predstaviteľov samosprávy mesta, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov s dôrazom na poslanie našej samosprávy ako služby občanom, neustále smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu služieb.

Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta

Etický kódex

sastin bg dark