1. zmena rozpočtu na rok 2019

Rozpočet na roky 2019 - 2021
Rozpočet na roky 2018 - 2020
Rozpočet na roky 2017 - 2019
Viacročný rozpočet r. 2016-2018 - príjmy
Viacročný rozpočet r. 2016-2018 - výdavky
Rozpočet na roky 2015 - 2017
Príjmy 2012 - 2014
Výdavky 2012 - 2014
Návrh viacročného rozpočtu 2013-2015 – príjmy 
Návrh viacročného rozpočtu 2013-2015 – výdavky