Územný plán mesta Šaštín - Stráže

 

Výkresy - Územný plán mesta

 

Územný plán centrálnej mestskej zóny mesta Šaštín - Stráže

 

Výkresy - Územný plán centrálnej mestskej zóny

sastin bg dark