Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Alena Poláková
sekretariát
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 417; mobil: 0911 397 730
fax: 034/6592 872

 

JUDr. Terézia Lang
prednostka mestského úradu
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 425
mobil: +421 917 827 543

 

Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór mesta
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 414

 

Mgr. Iveta Šimunová
referent kancelárie prednostu
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 425

 

Renáta Fábryová
mzdová účtovníčka, evidencia obyvateľov, vydávanie potvrdení o TP, prideľovanie súpisných a orientačných čísiel domov
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 429

 

Pavlína Sušilová
daň za užívanie verejného priestranstva, ambulantný predaj, rybárske lístky, opatrovateľská služba a sociálna starostlivosť
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 426

 

Ing. Gabriela Baďurová
spoločný obecný úrad: stavebný úrad, územné plánovanie, ochrana prírody, pozemné komunikácie
pre obce Šaštín-Stráže, Čáry, Kuklov, Smolinské, Štefanov
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: 034/6987 424

 

Martina Trvalcová
matrika, osvedčovanie listín a podpisov, mestský rozhlas
spoločný matričný úrad pre obce Šaštín-Stráže, Čáry, Kuklov, Smolinské
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 413

 

Lucia Orgoňová
centrálna pokladnica, poplatky za TKO, koordinátorka webovej stránky mesta
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 415

 

Ivana Matúšová
správa bytového a nebytového fondu, miestne dane a poplatky, správne poplatky za výherné prístroje a prevádzkovanie technických zariadení a videohier
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 427

 

Veronika Kečkéšová
správa dane z nehnuteľností, miestna daň za psa, daň za ubytovanie
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 416

 

Silvia Suchá
podateľňa, cintorínske poplatky, zabezpečovanie informačných služieb MsÚ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 411

 

Lenka Hájková
ekonómka, učtovníčka
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 412

 

Bc. Miroslava Kubová
ekonómka, učtovníčka
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 412

 

Mária Petrášová
ekonómka, učtovníčka
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 419

 

Eva Nemcová
podateľňa spisovej agendy, zabezpečovanie informačných služieb MsÚ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 411

 

Peter Hrica
úsek ochrany životného prostredia
telefón: 0903 991133

 

Vladimír Fiala
technické služby mesta, kamerový systém, ŽP, referent vnútornej správy CO a PO, odpadové hospodárstvo, výdaj odpadových nádob na likvidáciu TKO, opravy verejného osvetlenia a MR
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6516543

 

Silvia Bellová
koordinácia prác uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6987 430, 034/6516543

 

Jana Labašová
kultúrna referentka, knihovníčka
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 034/6592 464

 

Mgr. Hana Komorná
riaditeľka Centra voľného času Beťárik
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0917 932 772, telefón: 034/6592871

 


 


sastin bg dark