Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 9. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.01.2015

22092801 - 1

350,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

HURBAN trade s.r.o

27. 9. 2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

22092701 - 2

25,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Urbárske združenie Šaštín, pozemkové spoločenstvo

27. 9. 2022

Zmluva o dielo

22092701 - 1

11 760,00 EUR

AŽ PROJEKT s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 9. 2022

Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/02590/003

22092601 - 3

120,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Šaštín-Stráže

26. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 31.3.2015

22092601 - 2

75,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

Ľubomír Michalica a manželka Renáta Michalicová

26. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 18.7.2012

22092601 - 1

135,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

Peter Hrozen

22. 9. 2022

Kúpna zmluva zmluva o zriadení vecného bremena a dohoda o zániku vecného bremena

22092201 - 1

1 300,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže, IČO: 00310069 a Jana Zouharová, rod. Gašparínová, Jesenského 1327/9, 908 41 Šaštín-Stráže

Ján Tuma, rod. Tuma a manželka Jana Tumová, rod. Polláková, Bc.

20. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 20.03.2013

22092001 - 3

53,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

Blanka Matejovičová, rod. Sobolová

20. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 31.10.2008

22092001 - 2

40,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

Michal Kučera

20. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 29.3.2018

22092001 - 1

90,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

Jozef Mikola

16. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22091601 - 6

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Marianna Šimonová

16. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 1.1.2009

22091601 - 5

70,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

Jaroslav Filip

16. 9. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.01.2015

22091601 - 4

420,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

D.A.PRESS, spol. s.r.o.

16. 9. 2022

Dohoda o skončení nájmu

22091601 - 3

Neuvedené

Mesto Šaštín-Stráže

Blanka Matejovičová, rod. Sobolová

16. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

22091601 - 2

400,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

SRRZ-RZ pri Základnej škole

16. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

22091601 - 1

1 200,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

SEPTIMAVIA

8. 9. 2022

Kúpna zmluva č. 22090801 - 01 Traktor vrátane príslušenstva v počte 1 ks

22090801 - 1

81 324,00 EUR

MANNET spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 01.01.2012

22090701 - 2

70,00 EUR Ročne

Mesto Šaštín-Stráže

Rastislav Bakič

7. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

22090701 - 1

400,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Rodičovské združenie pri MŠ

5. 9. 2022

Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/02590/002

22090501 - 3

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Šaštín-Stráže

5. 9. 2022

Zmluva o financovaní zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaštín-Stráže

22090501 - 2

11 760,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

DDK SLOVAKIA, spol. s r.o.

5. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22090501 - 1

20,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Drahomíra Holmanová

2. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22090201 - 5

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Silvia Kučmínová

2. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22090201 - 4

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Ingrid Feriancová

2. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

22090201 - 3

400,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

STK PINEC STRÁŽE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1505