Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200924 - 7

134,93 EUR

Dušan Hudec a Lenka Hudecová, rod. Hausnerová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200924 - 6

211,31 EUR

Simeon Luciak, Nám. Slobody 942/5, Šaštín-Stráže a Eliška Rišková, M.R.Štefánika 180, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200924 - 5

20,00 EUR

Ján Weiss

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200924 - 4

40,00 EUR

Iveta Potočárová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200924 - 3

40,00 EUR

Eva Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200924 - 2

10,00 EUR

Anna Jančeková

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo č. 200220 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín-Stráže"

200924 - 1

1 087 006,53 EUR

KAMI PROFIT, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 8

202,68 EUR

Dana Hanesová, rod. Poláková

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 7

142,63 EUR

Lenka Hollá

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 6

139,42 EUR

Iveta Vašková, Piesočná 739/14, Šaštín-Stráže a Anton Suchánek, J.Hollého 664/121, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 5

143,11 EUR

Marek Jurica, bytom: Čistonek 1519/15, Šaštín-Stráže a Ivana Juricová, rod. Janíková, bytom: M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 4

135,77 EUR

Mária Dostálová, rod. Člunková, bytom: Štúrova 570, Šaštín-Stráže a Jaroslav Martinec, bytom: Slnečná 1616/14, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 3

172,84 EUR

Jozef Daniel a Helena Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200923 - 2

10,00 EUR

Dáša Slováková

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200923 - 1

20,00 EUR

Beáta Čomajová

Mesto Šaštín-Stráže

21. 9 .2020

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

200921 - 2

10,00 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ

Mesto Šaštín-Stráže

21. 9 .2020

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

200921 - 1

10,00 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ

Mesto Šaštín-Stráže

18. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200918 - 1

20,00 EUR

Terézia Augustínová

Mesto Šaštín-Stráže

17. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200917 - 2

40,00 EUR

Irena Vachová

Mesto Šaštín-Stráže

17. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200917 - 1

40,00 EUR

Anton Suchý

Mesto Šaštín-Stráže

16. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200916 - 3

177,66 EUR

Darina Šefčíková, rod. Šefčíková

Mesto Šaštín-Stráže

16. 9 .2020

Hromadná licenčná zmluva VP/20/02590/002

200916 - 2

120,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Šaštín-Stráže

16. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200916 - 1

20,00 EUR

Marcela Bakičová

Mesto Šaštín-Stráže

2. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200902 - 3

40,00 EUR

Viola Hricová

Mesto Šaštín-Stráže

2. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200902 - 2

40,00 EUR

Helena Šišoláková

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 625