Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 10. 2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

211019 - 1

400,00 EUR

Jana Hulínová

Mesto Šaštín-Stráže

18. 10. 2021

Protokol č. 01682/2021-OV-0250178/21-00

211018 - 2

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Mesto Šaštín-Stráže

18. 10. 2021

Kúpna zmluva

211018 - 1

513,33 EUR

František Skýpala

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

211015 - 1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

14. 10. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti, uzatvorená podľa ust. 663 a nasl. Občianského zákonníka

211014 - 1

14,29 EUR

Hanna Bauer s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

13. 10. 2021

Kúpna zmluva

211013 - 1

810,00 EUR

Mgr. Valéria Nigrovičová, rod. Macová a Peter Nigrovič, rod. Nigrovič

Mesto Šaštín-Stráže

6. 10. 2021

Dohoda č. 21/07/012/8

211006 - 2

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

6. 10. 2021

Dohoda č. 21/07/010/22

211006 - 1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2021

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2003/6/2020

211004 - 1

2 000,00 EUR

Pavol Skala

Mesto Šaštín-Stráže

29. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

210929 - 4

0,36 EUR

Jozef Danihel

Mesto Šaštín-Stráže

29. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

210929 - 3

0,36 EUR

Mária Skalová

Mesto Šaštín-Stráže

29. 9. 2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

210929 - 2

Neuvedené

Ing. Pavol Tallo - MARWELL, Hodžova 787/10, 907 01 Myjava

Mesto Šaštín-Stráže

29. 9. 2021

Zmluva o zabezpečení externej správy registratúrneho strediska

210929 - 1

370,00 EUR

Ing. Pavol Tallo - MARWELL, Hodžova 787/10, 907 01 Myjava

Mesto Šaštín-Stráže

28. 9. 2021

Zmluva o nájme bytu

210928 - 1

202,68 EUR

Dana Hanesová, rod. Poláková

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9. 2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 978/2021/UZ

210927 - 1

110 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9. 2021

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve zo dňa 5.4.2018

210923

40 000,00 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.7.2021

210920 - 3

neuvedené

Váš Lekár, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2021

Zmluva o dielo č. 210920 - 2

210920 - 2

52 334,10 EUR

CS, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2021

Kúpna zmluva

210920 - 1

580,00 EUR

Sabina Barkóciová

Mesto Šaštín-Stráže

17. 9. 2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

210917 - 1

800,00 EUR

LANTASTIK OK, s. r. o.

Mesto Šaštín-Stráže

16. 9. 2021

Zmluva o nájme bytu

210916 - 1

143,11 EUR

Marek Jurica, bytom: Čistonek 1519/15, Šaštín-Stráže a Ivana Juricová, rod. Janíková, bytom: M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

14. 9. 2021

Dohoda o náhrade škody

210914 - 1

19 950,00 EUR

Brest, spol. s r. o.

Mesto Šaštín-Stráže

13. 9. 2021

Zmluva o nájme bytu

210913 - 1

134,93 EUR

Pavlína Václavková, rod. Sušilová

Mesto Šaštín-Stráže

10. 9. 2021

Zmluva o dielo č. 210910 - 2

210910 - 2

21 600,00 EUR

KAMI PROFIT, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

10. 9. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu

210910 - 1

Neuvedené

Mesto Senica

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 1127