Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 7. 2021

Kúpna zmluva

210726 - 2

13 740,00 EUR

Miroslav Letko

Mesto Šaštín-Stráže

26. 7. 2021

Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o dielo č. 200220

210726 - 1

1 220 870,19 EUR

KAMI PROFIT, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7. 2021

Kúpna zmluva č. 210722 - 1

210722 - 1

35 840,00 EUR

Daffer spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

21. 7. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam podľa §588 a nasl. Obč. zák.

210721 - 1

140,00 EUR

Oto Plichta a manželka Jana Plichtová, rod. Staňková

Mesto Šaštín-Stráže

19. 7. 2021

Kúpna zmluva

210719 - 2

600,00 EUR

Jitka Jakubovičová

Mesto Šaštín-Stráže

16. 7. 2021

Nájomná zmluva

210716 - 1

33,33 EUR

Váš Lekár, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 7. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

210709 - 1

Neuvedené

Juraj Mitro, rod. Mitro, J.Donovala 326/26, Šaštín-Stráže a Tereza Mitro, rod. Stachová, Pekníková 1951/7, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

8. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

210708 - 1

400,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7. 2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

210706 - 3

180,00 EUR

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7. 2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

210706 - 2

10,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7. 2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

210706 - 1

1,00 EUR

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža

Mesto Šaštín-Stráže

30. 6. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 210104 - 4/2021

210630 - 1

Neuvedené

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

29. 6. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 201110-2/2020, Cyklotrasy Šaštín-Nechory, SO 03 - VETVA B

210629 - 2

158 587,39 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

29. 6. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 201110-1/2020, Cyklotrasy Šaštín-Nechory, SO 02 - VETVA A

210629 - 1

137 571,68 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

28. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

210628 - 1

400,00 EUR

OZ Handmade by Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

210624 - 7

40,00 EUR

Silvia Božková

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

210624 - 6

20,00 EUR

Silvia Božková

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

210624 - 5

20,00 EUR

Štefan Polák

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6. 2021

Hromadná licenčná zmluva

210624 - 4

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6. 2021

Kúpna zmluva č. 210624 - 3

210624 - 3

16 644,00 EUR

MEDCORP SLOVAKIA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6. 2021

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie

210624 - 2

600,00 EUR

Juraj Polák

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6. 2021

Zmluva o vystúpení

210624 - 1

3 700,00 EUR

Relax Production, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

21. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

210621 - 3

40,00 EUR

Viktória Hurbanová

Mesto Šaštín-Stráže

21. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

210621 - 2

60,00 EUR

Oldrich Mach

Mesto Šaštín-Stráže

21. 6. 2021

Nájomná zmluva

210621 - 1

175,20 EUR

BIHEPI s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 1001