Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22051801 - 4

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Renáta Danielová

18. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22051801 - 3

20,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Beáta Fojtíková

18. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22051801 - 2

20,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Beáta Fojtíková

18. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

22051801 - 1

400,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

OZ Handmade by Šaštín-Stráže

17. 5. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu a Dohoda o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej "Kúpnej zmluvy" k bytu v obytnom dome BLOK "D" v meste Šaštín-Stráže v k.ú. Stráže, postavený na pozemku parc.č. 109/53

22051701 - 3

10 801,70 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

MDDr. Barbora Šefčíková, rod. Šefčíková

17. 5. 2022

Zmluva o nájme bytu

22051701 - 2

204,91 EUR Mesačne

Mesto Šaštín-Stráže

Pavol Prokopius, bytom Slnečná 1616, Šaštín-Stráže a Klaudia Prokopius, rod. Šefčíková, bytom Bernolákova 38, Malacky

17. 5. 2022

Zmluva o nájme bytu

22051701 - 1

142,63 EUR Mesačne

Mesto Šaštín-Stráže

Sára Nováková, rod. Nováková, bytom Zápotočná 969/17, Šaštín-Stráže a Rastislav Hrozen, bytom Borová 757/20, Šaštín-Stráže

11. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

22051101 - 2

Neuvedené

Mesto Šaštín-Stráže

Ing. Peter Šedivý a Júlia Šedivá

11. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22051101 - 1

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Jana Kormanová, Mgr.

10. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služby INTERNET

22051001 - 2

60,00 EUR Mesačne

FÉRnet SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

10. 5. 2022

Darovacia zmluva

22051001 - 1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Mesto Šaštín-Stráže

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

22050901 - 3

400,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

22050901 - 2

300,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šaštín-Stráže

9. 5. 2022

Návrh - Zmena exist. zmluvy 8100083098

22050901 - 1

1 339,92 EUR Ročne

UNIQA pojisťovňa, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

5. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22050501 - 5

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Anton Suchánek

5. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22050501 - 4

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Jozef Havlíček

5. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22050501 - 3

20,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Ing. Igor Daniel

5. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22050501 - 2

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Mária Hromkovičová

5. 5. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

22050501 - 1

40,00 EUR Nájomné na dobu 10 rokov

Mesto Šaštín-Stráže

Renáta Majerníková

4. 5. 2022

Zmluva č. 322 0123 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

22050401 - 1

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Mesto Šaštín-Stráže

3. 5. 2022

Nájomná zmluva

22050301 - 2

73,87 EUR Mesačne

Mesto Šaštín-Stráže

MUDr. Andrej Papp

3. 5. 2022

Zmluva o nájme bytu

22050301 - 1

134,21 EUR Mesačne

Mesto Šaštín-Stráže

Tomáš Kalay a Lucia Kalayová, rod. Zachová

29. 4. 2022

Dohoda č. 22/07/060/60

22042901 - 19

23 727,36 EUR maximálna výška príspevku za kalendárny rok 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

29. 4. 2022

Nájomná zmluva

22042901 - 18

358,72 EUR Mesačne

Mesto Šaštín-Stráže

GynAc, s.r.o.

29. 4. 2022

Nájomná zmluva

22042901 - 17

165,36 EUR Mesačne

Mesto Šaštín-Stráže

MEDISON PLUS, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1378