Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192318

20,00 EUR

Jolana Kujovská

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Zmluva o prenájme pozemku

192317

326,00 EUR

Eva Pódová

Mesto Šaštín-Stráže

9. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192316

0,36 EUR

Ondrej Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

9. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192315

110,12 EUR

Miroslav Daniel a Erika Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192314

20,00 EUR

Václav Zouhar

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192313

20,00 EUR

Simona Barkóciová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/019

192312

120,00 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192311

206,31 EUR

Richard Jankovič a Sylvia Jankovičová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192310

10,00 EUR

Jozef Pastorek

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192309

20,00 EUR

Adriana Šírová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192308

20,00 EUR

Mikuláš Gottlieb

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192307

20,00 EUR

Vlastimil Vidra

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192306

105,53 EUR

Miroslav Černý a Jozefína Černá

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192305

206,31 EUR

Erika Strapková

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192304

143,11 EUR

Ing.Peter Šedivý a Júlia Šedivá

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192303

105,36 EUR

Boris Römer

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192302

105,53 EUR

Katarína Machová

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192301

200,57 EUR

Róbert Slovák a Dominika Bachoríková

Mesto Šaštín-Stráže

28. 11 .2019

Kúpna zmluva

192300

14 340,00 EUR

ESOPLAST SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192299

20,00 EUR

Alena Škurlová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192298

30,00 EUR

Alena Škurlová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192297

20,00 EUR

Jaroslav Svrček

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme bytu

192296

206,31 EUR

Jaroslav Waldhauser a Henrieta Waldhauserová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme bytu

192295

144,18 EUR

Jaroslav Labaš a Jana Labašová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 11 .2019

Zmluva o servisnej službe

192294

258,24 EUR

Ille Papier-Service SK, spol. s r.o.vice SK, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

25. 11 .2019

Zmluva o nájme bytu

192293

195,17 EUR

Jana Slobodová

Mesto Šaštín-Stráže

15. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192292

10,00 EUR

Ján Tuma

Mesto Šaštín-Stráže

12. 11 .2019

Zmluva o dielo

192291

4 500,00 EUR

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 11 .2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

192290

120,00 EUR

FÉRnet SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192289

10,00 EUR

Peter Hrica

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192288

20,00 EUR

Sofia Bartošová

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192287

20,00 EUR

Ing. Ivan Wallenfels

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192286

20,00 EUR

Ján Bendík

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192285

20,00 EUR

Peter Sušila

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 15.06.2018

192284

Neuvedené

Buzay Silvester

Mesto Šaštín-Stráže

4. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192283

20,00 EUR

Milada Smoleňová

Mesto Šaštín-Stráže

31. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192282

20,00 EUR

Jozef Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

31. 10 .2019

Príloha č.2 k Zmluve

192281

Neuvedené

Technické služby Senica a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

192280

82 065,61 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192279

20,00 EUR

Eta Theberyová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192278

0,36 EUR

Ľudmila Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o nájme bytu

192277

172,84 EUR

Jozef Daniel a Helena Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia

192276

215,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o dielo č. 192275

192275

6 960,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

18. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192274

20,00 EUR

Viera Kožárová

Mesto Šaštín-Stráže

18. 10 .2019

Dodatok č.1

192273

2 900,00 EUR

Ing. Pavol Tallo - MARWELL

Mesto Šaštín-Stráže

17. 10 .2019

Zmluva o nájme bytu

192272

143,11 EUR

Marek Jurica a Ivana Juricová

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192271

0,36 EUR

Gabriela Belánová

Mesto Šaštín-Stráže

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 12

5 324,06 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Tatiana Čermáková

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 11

5 324,06 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Peter Šimek

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 10

3 879,91 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Irena Vachová

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 9

789,10 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Mgr. Eva Kováčová

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 8

98,64 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Anton Tomašovič

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 7

1 570,07 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Zuzana Kollárová

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 6

599,10 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Lukáš Fagala

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 5

5 123,37 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Ján Škrabák

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 4

1 373,32 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Edita Stanická

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 3

2 074,17 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

AGROFARMA MORAVA s.r.o.

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 2

600,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Genovéva Kormanová

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 1

280,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Ing. Elena Došeková

11. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v kuchyni

192269

0,36 EUR

Anna Sulíková

Mesto Šaštín-Stráže

9. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192268

20,00 EUR

Zdenek Brunclík

Mesto Šaštín-Stráže

8. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192267

0,36 EUR

Anna Žáková

Mesto Šaštín-Stráže

7. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192266

40,00 EUR

Mgr. Dagmar Šmidová

Mesto Šaštín-Stráže

7. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192265

20,00 EUR

Janka Koláčková

Mesto Šaštín-Stráže

7. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192264

20,00 EUR

Janka Koláčková

Mesto Šaštín-Stráže

1. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192263

20,00 EUR

Anna Palkovičová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 10 .2019

Dodatok k zmluve

192262

Neuvedené

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

1. 10 .2019

Zmluva o nájme bytu

192261

205,57 EUR

Iveta Tomačeková

Mesto Šaštín-Stráže

1. 10 .2019

Zmluva o nájme bytu

192260

135,77 EUR

Mária Dostálová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192259

20,00 EUR

Stanislav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192258

10,00 EUR

Anna Švrčková

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192257

20,00 EUR

Mária Černochová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192256

20,00 EUR

Stanislav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192255

20,00 EUR

Mária Černochová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192254

20,00 EUR

Mário Fialka

Mesto Šaštín-Stráže

26. 9 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/007

192253

120,00 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

26. 9 .2019

Dohoda č. 19/07/012/10

192252

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

26. 9 .2019

Dohoda č. 19/07/010/29

192251

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192250

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192249

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192248

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2019

Kúpna zmluva č.2247/2019

192247

6 214,52 EUR

BOGA PARTNERS, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o dielo č.11/2019

192246

13 776,00 EUR

Ivan Kozák - K & H

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

192245

11 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201908881

192244

Neuvedené

Disig, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Darovacia zmluva

192243

200,00 EUR

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192242

20,00 EUR

Soňa Žáková

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o nájme bytu

192241

201,31 EUR

Mgr. Denisa Žáková

Mesto Šaštín-Stráže

18. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní hostingovej služby

192240

87,79 EUR

NIC Hosting s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

13. 9 .2019

Darovacia zmluva

192239

50,00 EUR

COOP Jednota Senica, s.d.

Mesto Šaštín-Stráže

12. 9 .2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

192238

780 598,54 EUR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192237

20,00 EUR

Emília Bíla

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9 .2019

Kúpna zmluva

192236

315,00 EUR

Marián Matúš

Mesto Šaštín-Stráže

6. 9 .2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. Z SKCZ304021P666

192235

457 790,25 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Šaštín-Stráže

6. 9 .2019

Licenčná zmluva

192234

146,10 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 9 .2019

Nájomná zmluva

192233

22,08 EUR

MVDr. Peter Beták

Mesto Šaštín-Stráže

4. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192232

20,00 EUR

Anna Bakanová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 9 .2019

Zmluva o dielo

192231

5 000,00 EUR

GÄDER, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192230

20,00 EUR

Dana Havlíčková

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192229

0,36 EUR

Silvia Vrtalíková

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192228

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192227

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192226

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192225

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192224

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

28. 8 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/008

192223

14,40 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

28. 8 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/005

192222

76,80 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8 .2019

Kúpna zmluva

192221

2 970,00 EUR

Mgr. Miloš Pétery a Zuzana Péteryová, Homolova 4, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8 .2019

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 19.07.2018

192218

Neuvedené

Milan Penák, M.R. Štefánika 1384, 908 41 Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8 .2019

Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE0909201501

192219

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192220

0,36 EUR

Celestín Lím, Pri rybníku 1307, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

21. 8 .2019

Licenčná zmluva a zmluva o prevode práv

192216

Neuvedené

Igor Kubina - PiuStudio, Záhumenice 1465/18, Gbely

Mesto Šaštín-Stráže

21. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192217

20,00 EUR

Pavol Kuba, M.R.Štefánika 135, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

19. 8 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192215

1 200,00 EUR

Rallycross klub pri AKSR, Na výhone 675/5, Borský Mikuláš

Mesto Šaštín-Stráže

16. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového mioesta

192213

20,00 EUR

Peter Hankovský, M.R.Štefánika 110, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

16. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192214

20,00 EUR

Jana Rechtorovičová, Alej 575, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

15. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192210

20,00 EUR

Terézia Poláčková, M.R.Štefánika 251, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

15. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192211

30,00 EUR

Elena Miháliková, J.Donovala 317, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

15. 8 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/006

192212

21,60 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

14. 8 .2019

Kúpna zmluva

192209

40,00 EUR

Roman Šimkovič a Radka Šimkovičová, rod. Ivánková, M.R.Štefánika 455, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

8. 8 .2019

Zmluva o dodávke tovaru

192208

10 800,00 EUR

SUBESTAV s.r.o., Mikulášov 59, Lakšárska Nová Ves

Mesto Šaštín-Stráže

7. 8 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192207

0,36 EUR

Mária Konečná, J.Donovala 297, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

6. 8 .2019

Kúpna zmluva

192206

10 065,00 EUR

Zlata Türk, Rennbahnweg 27/25/52, Viedeň

Mesto Šaštín-Stráže

2. 8 .2019

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2015

192205

Neuvedené

TJ SPARTAK STRÁŽE, zastúpený Karol Sojka, Šaštín-Stráže č. 332

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

192200

Neuvedené

Ing. Pavol Tallo - MARWELL, Hodžova 787/10, 907 01 Myjava

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov

192201

2 230,00 EUR

Ing. Pavol Tallo - MARWELL, Hodžova 787/10, 907 01 Myjava

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192202

10,00 EUR

Dana Žáková, Alej 585, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Darovacia zmluva

192203

70,00 EUR

Coop Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku

192204

50,00 EUR

MVDr. Ivan Miča, Smolinské 259

Mesto Šaštín-Stráže

26. 7 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku

192199

Neuvedené

Ladislav Bolebruch, Domky 1351, Śaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2019

Kúpna zmluva

192195

3 248,00 EUR

Ing. Anna Hauerlandová, Smolenická 2/62, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192196

500,00 EUR

RZ pri MŠ Šaštín-Stráže, M.Nešpora 1365, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2019

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

192197

901,50 EUR

EMOTRANS,spol.s.r.o., Štefánikova 699, Senica

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2019

Zmluva o nájme bytu

192198

152,19 EUR

Lucia Dvorská, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192190

30,00 EUR

Oľga Pospíchalová, Ambroseho 11/2478, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192191

30,00 EUR

Anton Kučera, Domky 1326, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192192

20,00 EUR

Július Nereča, Štúrova 566, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192193

10,00 EUR

Dana Pilkova, Ľ. Fullu 10, Malacky

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192194

20,00 EUR

Dana Pilkova, Ľ. Fullu 10, Malacky

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.