Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15. 10. 2019

3745

Promo video - Deň mesta s remeselným jarmokom

390,00 EUR

Vende s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3744

Preliezková zostava do CVČ

924,52 EUR

Preliezky Trubíni s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3743

Verejné použitie hudobných diel-Deň mesta s remeselným jarmokom

120,00 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3742

Dopravné značky k priechodu pre chodcov

66,12 EUR

ZNAČKY, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3741

Služby v oblasti CO, hosp. mobilizácia, obrana štátu za 7,8,9/2019

180,00 EUR

IPBOZ s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3740

Požičovné za film na DVD

60,00 EUR

CinemArt SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3739

Spotrebný materiál do CVČ

245,75 EUR

NOMILAND, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3738

Prenájom prenosných dopravných značiek

56,16 EUR

Technické služby Senica a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3737

Deratizácia v mestských nájomných domoch-Zákostolie a ver. priestranstiev

284,20 EUR

Bäuml Karol CHEMIKO

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3736

Pravidelná deratizácia budov mesta

378,40 EUR

Bäuml Karol CHEMIKO

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3735

Voda TS + byt Osuský

26,75 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3734

Voda KD Šaštín

33,43 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3733

Kancelárske potreby

21,41 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3732

Úprava skládky na zbernom dvore

642,96 EUR

ND - A. Kratochvíl s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3731

Voda - ZS III

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3730

Voda byt Barkóciová

26,95 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

18. 10. 2019

36

Dobropis - vodné

-5,62 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3729

Poplatok za vytýčenie telekom. vedenia

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3728

Audiovizuálny materiál z MsZ zo dňa 09.09.2019

150,00 EUR

Igor Kubina PiuStudio

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10. 2019

3727

Športové dresy s potlačou do CVČ

198,80 EUR

Vladimír Zajíček - NINA

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3726

Plastové dvere balkónové BD Stráže

482,62 EUR

BOGA PARTNERS, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3725

Ubytovanie s polp. - primátor prac. cesta

51,70 EUR

INFORAMA a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3724

Oprava plyn. kotla OD 21 b.j. byt p. Gach

225,60 EUR

Sláma Jozef ELEKTRO-PLYNOSERVIS

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3723

Kontrola a vyčistenie plyn. kotla OD 15 b.j. byt p. Bakič

25,20 EUR

Sláma Jozef ELEKTRO-PLYNOSERVIS

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3722

Voda knižnica + CVČ

20,05 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3721

Voda BD Stráže 1695

57,95 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3720

Voda BD Stráže 1694

62,41 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3719

Voda BD Stráže 1697

98,08 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3718

Voda BD Stráže 1699

82,48 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3717

Voda BD Stráže 1698

82,48 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3716

Voda BD Stráže 1696

66,88 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3715

Kancelárske potreby

281,45 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3714

Vytýčenie podzemného vodovodného potrubia

77,71 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3713

Voda cintorín Stráže

11,23 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3712

Autobusová preprava Šaštín-Stráže - Bratislava a späť 31.8.2019

282,00 EUR

MH - Lines s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3711

Kancelárske potreby

1 005,90 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3710

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3709

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3708

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3707

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3706

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3705

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3704

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3703

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3702

Poštové služby za mesiac august 2019

869,45 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3701

Mobilná aplikácia k webu, ročný poplatok 1.9.2019-31.8.2020

924,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3700

Spotrebný materiál

519,98 EUR

Holický Ján-Potreby pre domácnosť

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3699

Pneumatika na traktor

214,00 EUR

HM Pneu - Sport s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

35

Dobropis - premietanie filmu

-2,88 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

34

Dobropis - premietanie filmu

-15,36 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3698

Občerstvenie pre hostí a zahr. delegácie z Ukrajiny a Poľska-Oslavy mesta 1.9.2019

1 624,00 EUR

Skokánková Sylvia

Mesto Šaštín-Stráže

4. 10. 2019

3697

Úprava skládky strojom Komatsu

330,96 EUR

ND - A. Kratochvíl s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3696

Oprava - SUZUKI VITARA SE468CB

850,80 EUR

Javorík Ľuboš - Opravy karosérií

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3695

Ubytovanie hostí - zahran. delegácií - Oslavy mesta s rem. jarmokom

810,00 EUR

Tomky s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3694

Prenájom

70,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3693

Zvoz odpadu, zákonný poplatok

7 888,92 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3692

Futbalové dresy do CVČ

500,00 EUR

Meva sport SK s.r.o

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3691

Zvoz odpadu, zákonný poplatok

4 435,02 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3690

Voda - ZS III - vúčtovanie

31,20 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3689

Hudobné vystúpenie Zahrajka na akcii Deň mesta s remeselným jarmokom

400,00 EUR

ZAHRAJKO s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3688

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

2 026,20 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3687

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

1 726,20 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

33

Dobropis - elektrická energia

-808,53 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

32

Dobropis - elektrická energia

-595,47 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3686

Voda KD Šaštín - vyúčtovanie

1 205,89 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3685

El. energia- VO

1 135,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3684

Elektrická energia ZA+GA - 542 kWh

125,15 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3683

Telekomunikačné služby

139,56 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3682

Telekomunikačné služby

326,16 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3681

Rekonštrukcia oplotenia na kalvárii v č. Stráže

5 000,00 EUR

GÄDER, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3680

Pohonné hmoty

1 014,21 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3679

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3678

Dodanie a montáž exteriérovej tabule do CVČ

156,00 EUR

BH Brokering s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3677

Výkon služieb prislúchajúcej zodp.osobe 8/2019

110,00 EUR

BESONE, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3676

Skladacia sieť multifunkčná do CVČ

42,00 EUR

Aga24, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3675

Hracie lopty do CVČ

28,57 EUR

TIME - Mgr. Tibor Nešťák

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3674

Voda ZS I. - 18.8.18 - 17.8.19 - vyúčtovanie

75,78 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3673

Voda ZA+GA 18.08.18-17.08.19 - vúčtovanie

82,48 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3672

Voda AB-MsÚ prístavba - vyúčtovanie

35,66 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3671

Voda WC 18.08.19-17.08.19 - vyúčtovanie

31,20 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9. 2019

3670

Oprava a údržba VO, demontáž VV

2 411,00 EUR

Buzay Silvester

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

31

Dobropis - oprava k dokladu

-18,47 EUR

Rechtys spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

30

Dobropis - Vodné, stočné

-13,38 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

29

Dobropis - vodné, stočné

-24,52 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3669

Stavebný materiál

269,20 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3668

Služby verejného obstarávania 8/2019

480,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3667

Odpadkové koše vonkajšie na cintorín - Stráže

298,00 EUR

Ing. Marian Podlešny - Standmar

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3666

Odmena za právne služby - júl 2019

600,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3665

Koncert skupiny King Shaolin dňa 1.9.2019

1 100,00 EUR

NEFFE Productiion s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3664

Ozvučenie a osvetlenie-"Deň mesta sremeselným jarmokom dňa 1.9.2019

400,00 EUR

KADMEDIA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3663

Vystúpenie skupiny Duchoňovci dňa 1.9.2019

923,00 EUR

Kultúrna spoločnosť, OZ

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3662

Voda byt Nováková - vyúčt. 17.8.18-16.8.19

21,34 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3661

Voda PZ Štúrova - vyúčtov. 14.8.18-13.8.19

3,37 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3660

Tlačivá na daň z nehnuteľností

50,32 EUR

Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3659

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3658

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3657

Inzercia Záhorák č.31

85,20 EUR

Záhorák, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3656

Registr. popl. za doménu, Hosting - Klasik - mestosastinstraze.sk

87,79 EUR

NIC Hosting s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3655

Audiovizuálny materiál z MsZ dňa 14.08.2019

200,00 EUR

Igor Kubina PiuStudio

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3654

Finančný spravodaj ročník 2020

39,90 EUR

Tirna, vydavateľské družstvo

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3653

Popl za zverejňoovanie cintorínov na www.cintoriny.sk

48,71 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3652

Voda byt Štúrova 569/ 2- vyúčt. 11.4.19-13.8.19

13,38 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3651

Voda TS + byt Osuský - vyúčt. 14.8.18-13.8.19

127,06 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3650

Voda byt A. Daniel - vyúčt. 14.8.18-13.8.19

13,48 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3649

Voda byt Barkóciová - vyúčt. 14.8.18-13.8.19

69,64 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3648

Voda knižnica + CVČ - vyúčt. 11.8.18-10.8.19

93,62 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3647

Náhradné diely na kosačky, olej

255,78 EUR

Zak Services, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3646

Materiál na opravu budovy - TJ Slovan Šaštín-Stráže

10 800,00 EUR

SUBESTAV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3645

Materiál na opravu Požiarnej zbrojnice

722,05 EUR

SUBESTAV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3644

Telekomunikačné služby

0,18 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3643

Reklamné predmety

1 821,00 EUR

Rechtys spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3642

Stravné lístky

4 644,19 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

28

Dobropis - poskytnutie zľavy

-4,32 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3641

Bezpečnostnotechnická služba, PO, PZS za 4, 5, 6/2019, opakov. školenie zamestnancov

270,00 EUR

Šuranská Dáša

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3640

Voda BD Stráže 1695 - vyúčt. 11.8.18-10.8.19

91,39 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3639

Voda BD Stráže 1694 - vyúčt. 11.8.18-10.8.19

93,62 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3638

Voda BD Stráže 1697 - vyúčt. 11.8.18-10.8.19

312,06 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3637

Voda BD Stráže 1699 - vyúčt. 11.8.18-10.8.19

89,16 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3636

Voda BD Stráže 1698 - vyúčt. 11.8.18-10.8.19

98,08 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3635

Voda BD Stráže 1696 vyúč. 11.8.18-10.8.19

57,95 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3634

Triedne knihy pre CVČ

24,90 EUR

ŠEVT a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3633

Rád Zlatej varešky-zlato - cena do súťaže

21,00 EUR

Victoria Ag Art, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

1900018

Zálohová faktúra - futbal. a brankár. dres do CVČ

500,00 EUR

Meva sport SK s.r.o

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

1900017

Zálohová faktúra - reg. popl. za doménu a Hosting Klasik

87,79 EUR

NIC Hosting s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

27

Dobropis - vodné

-10,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3632

Voda KD Stráže-vyúčtovanie

7,86 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3631

Prekládka mohyly na cintoríne

800,00 EUR

Miroslav Polák - KAMEX

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3630

Služby spojené s implementáciou projektu CIZS

3 000,00 EUR

JKL production, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3629

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

1 438,92 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3628

Voda OD 21 bj 13.7.19-12.8.19

372,25 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3627

Voda 15 bj od 13.7.19 do 12.8.19

191,70 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 9. 2019

3626

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

491,28 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3625

Vývoz fekálií z preč. stanice pri poruchách kanaliz., presun kontajnerov z ČOV

232,00 EUR

Nigrovič Viliam

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3624

Presun a vývoz kontajnerov

261,00 EUR

Nigrovič Viliam

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3623

Doprava materiálu pre DHZO Šaštín-Stráže

30,00 EUR

Firesystem, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3622

DHZO - materiál, zásahové hadice, navijak Predator, vysokotlaký čistič Heron

3 186,55 EUR

Firesystem, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

1900016

Zálohová faktúra - triedne knihy do CVČ

24,90 EUR

ŠEVT a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3621

Verejná projekcia audiov. zázmamov - premietanie

76,80 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3620

Verejná projekcia audiov. zázmamov - premietanie

14,40 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3619

Zhotovenie parkoviska na ul. J. Hollého

235,20 EUR

Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3618

Manuál VO v kocke-aktualizácia za jún 2019

89,82 EUR

Nakladatelstí FORUM s.r.o., organizačná zložka

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3617

Dezinsekcia a dezinfekcia kontajnerov pri mestských bytových domoch

497,20 EUR

Bäuml Karol CHEMIKO

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3616

PC HP/compaq i5-2ks+SW, Office 365, záloha+obnova dát, toner, bateria UPC

1 525,40 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3615

Poštové služby za mesiac júl 2019

984,70 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3614

Poskytnutie informácie

4,00 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3613

Praktická príručka pre kronikárov

14,50 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3612

Kancelárske potreby

18,80 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3611

Výroba www stránok, prevod textového obsahu, ročný poplatok 1.8.2019-31.7.2020

3 420,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3610

Požičovné za film na DVD

60,00 EUR

CinemArt SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3609

Kancelárske potreby

88,18 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3608

Potvrdenky-samopriepis

172,49 EUR

ŠEVT a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3607

Autobusová preprava pre ZO SZTP

660,00 EUR

Jánoš Milan - Autobusová a nákladná doprava

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9. 2019

3606

Oprava mestského rozhlasu na ul. Pri rybníku

49,60 EUR

ELASON, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3605

Elektronizácia služieb mesta - júl 2019

204,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3604

Prenájom billboardu, tlač plagátu

162,00 EUR

UNIPOSTER, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3603

Kancelárske potreby

272,58 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3602

Výkon služieb prislúchajúcej zodp.osobe 7/2019

110,00 EUR

BESONE, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3601

Telekomunikačné služby

385,70 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3600

Telekomunikačné služby

297,78 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 9. 2019

26

Dobropis - elektrická energia

-887,43 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 9. 2019

25

Dobropis - elektrická energia

-635,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3599

Verejné použ. hud. diel - Plážový volejbal

21,60 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3598

Odpadkový kôš s popolníkom

48,00 EUR

B2B Partner s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3597

Zvoz odpadu, zákonný poplatok

7 856,34 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3596

Elektrická energia ZA+GA - 538 kWh

124,52 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3595

El. energia- VO

995,27 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3594

Dodávka a montáž kanaliz. rúr - ul. Štúrova - náj. byty

645,10 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8. 2019

3593

Požičovné za film na DVD

60,00 EUR

CinemArt SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3592

Predplatné - Pekné bývanie - knižnica

18,90 EUR

Hobby media, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3591

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3590

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3589

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3588

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3587

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3586

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3585

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3584

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3583

Spotrebný materiál

446,67 EUR

Holický Ján-Potreby pre domácnosť

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3582

Zvoz odpadu

1 966,68 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3581

Náhr. diely na kosačky, olej

262,26 EUR

Zak Services, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3580

Odmena za právne služby - júl 2019

600,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3579

Pohonné hmoty

1 044,14 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3578

Stavebný materiál

241,00 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3577

Služby verejného obstarávania 7/2019

480,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3576

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3575

Knihy do MK

580,09 EUR

Martinus.sk, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3574

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

1 224,60 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3573

Odvápňovač DELONGHI

29,30 EUR

TIPA, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3572

Stavebný materiál

27,00 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3571

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3570

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3569

Práca plošinou

204,41 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3568

Oprava - has. vozidlo IVECO SE352CM

574,80 EUR

Javorík Ľuboš - Opravy karosérií

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3567

Poskytnutie vyjadrenia

13,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3566

Poskytnutie vyjadrenia

13,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3565

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

2 356,92 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3564

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

1 824,96 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3563

Voda OD 21 bj 13.6.19-12.7.19

289,78 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3562

Káva

87,60 EUR

Gurmáni s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3561

Poplatok za vyjadrenie - IBV Čistonek - SO ver. osvetlenie, MR

120,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3560

Kancelárske potreby

57,24 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3559

Verejná správa SR - ročný prístup 22.8.19-21.8.20

117,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3558

Práca plošinou

195,44 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3557

Tričká s potlačou - Plážový volejbal

789,00 EUR

Rechtys spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3556

Voda 15 bj od 13.6.19 do 12.7.19

138,20 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3555

Požičovné za film na DVD

60,00 EUR

CinemArt SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3554

Stravné lístky

4 871,03 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3553

Kancelárske potreby

176,28 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3552

Voda ZS I. 18.6.19-17.7.19

20,05 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3551

Voda AB-MsÚ 18.6.19-17.7.19

37,90 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3550

Prenájom časti pozemkov

14,68 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3549

Voda - ZS III

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3548

Odborná prehl. a servis plyn. zariadení BD Stráže

1 260,00 EUR

ORGOŇ-GROUP s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3547

Seminár - Správa registratúry a archív

268,20 EUR

Nakladatelstí FORUM s.r.o., organizačná zložka

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3546

Voda TS + byt Osuský

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3545

Voda byt Barkóciová

14,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3544

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

2 206,56 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3543

Odvoz papiera

95,09 EUR

VEPOS-Skalica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3542

Telekomunikačné služby

410,69 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3541

Voda BD Stráže 1695

49,04 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3540

Voda BD Stráže 1694

55,73 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3539

Telekomunikačné služby

299,05 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3538

Voda BD Stráže 1697

71,33 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3537

Voda BD Stráže 1699

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3536

Voda BD Stráže 1698

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3535

Voda BD Stráže 1696

69,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3534

Voda knižnica + CVČ

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3533

Tlačivá do knižnice

73,13 EUR

ŠEVT a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3532

Zrovnávanie parkovísk medzi bytovkami - Alej, Klášt. nám. pri pošte a úprava MK

486,00 EUR

Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3531

Manuál VO v kocke-aktualizácia mimoriadna 2019

53,82 EUR

Nakladatelstí FORUM s.r.o., organizačná zložka

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3530

Poštové služby za mesiac jún 2019

741,35 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3529

Voda cintorín Stráže

12,35 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3528

Služby obce.info od 25.7.2019 do 24.7.2020

110,16 EUR

DATATRADE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3526

Odber vzorky vody - RO Gazárka

17,50 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3525

Požičovné za film na DVD

60,00 EUR

CinemArt SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3527

Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti-II. štvrťrok 2019

331,82 EUR

Mesto Senica

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3524

Zvoz odpadu, zákonný poplatok

7 851,89 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3523

Zvoz odpadu, zákonný poplatok

5 741,82 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3522

Náhradné diely na traktor

292,00 EUR

Rudolf Jankovič - AGROZETOR

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3521

Elektronizácia služieb mesta - jún 2019

204,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3520

Kancelárske potreby, TP

39,55 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3518

El. energia- VO

931,75 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3517

Elektrická energia ZA+GA - 740 kWh

156,37 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3516

Výkon služieb prislúchajúcej zodp.osobe 6/2019

110,00 EUR

BESONE, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3519

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3515

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3514

Oprava plyn. zariadenia BD Stráže Školská1699 - byt Ryčovská

205,00 EUR

ORGOŇ-GROUP s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3513

Kartotéka 4-zás.

333,26 EUR

KOVOTYP s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3512

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3511

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3510

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3509

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3508

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3507

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3506

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3505

Voda z povrchového odtoku

181,37 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3504

Služby verejného obstarávania na stav. práce CIZS Šaštín-Stráže

2 000,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3503

Služby verejného obstarávania 6/2019

480,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3502

Čistenie dažďovej kanalizácie- ul. Hollého

252,00 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3501

Odmena za právne služby - jún 2019

600,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3500

Administratívne práce za 2. štvrťrok 2019

1 836,31 EUR

Základná škola Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3499

Pohonné hmoty

990,75 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3498

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3497

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3496

Práca plošinou

107,95 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3495

Kovové nástenné lekárničky

234,00 EUR

B2B Partner s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3494

Ceny-poháre na podujatie Plážový volejbal

127,49 EUR

Adamčík Martin - MAAD

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3493

Kancelársky papier

323,76 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3492

Náhr. diely na kosačky, olej

375,00 EUR

Zak Services, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3491

Voda OD 21 bj 13.4.19-12.5.19

334,36 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3490

Voda OD: 15 bj 13.5.19-12.6.19

218,45 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3489

Laboratórne vyšetrenie vody

104,50 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3488

Telekomunikačné služby

0,06 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3487

Kovové nástenné lekárničky

78,00 EUR

B2B Partner s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3486

Inzercia - MY Týždenník pre Záhorie

180,00 EUR

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3485

Stravné lístky

5 265,01 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3484

TeamViewer k programu Odpady, Registr.-inštalácia prepojenia Odpadov a Registratúry

24,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3483

Tlač letákov Príhovor

184,32 EUR

Ľubomír Hušek

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3482

Tlač - časopis Hlásnik 1/2019

1 859,52 EUR

Ľubomír Hušek

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3481

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018

1 000,00 EUR

Andra - vzdelávacie centrum n.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3480

Výrub stromu v RO Gazárka

150,00 EUR

Michal Nosek stromy nosek

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3479

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať 1-ročný

29,90 EUR

Disig, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3478

Kancelárske potreby

79,44 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3477

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

1 654,20 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3476

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

460,92 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3475

Oprava - Piaggio+motor, multicar, Zetor

3 400,80 EUR

Javorík Ľuboš - Opravy karosérií

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3474

Telekomunikačné služby

460,92 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3473

Predaudit za II. štvrťrok 2019

540,00 EUR

RVC Senica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3472

Voda ZS I. 18.5.19-17.6.19

20,05 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3471

Seminár - Nakladanie s odpadmi-nové pov. miest a obcí

214,20 EUR

Nakladatelstí FORUM s.r.o., organizačná zložka

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3470

Voda AB-MsÚ 18.4.19-17.5.19

37,90 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3469

Voda - ZS III

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3468

Verejné použ. h. diel-Šaštínske kolečko

10,80 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3467

Vypracovanie 3. následnej MS k proj. Riešenie hav. stavu ČOV Š.-S.

400,00 EUR

RH-COM s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3466

Stavebný materiál

93,50 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3465

Voda byt Barkóciová

14,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3464

Služby v oblasti CO, hosp. mobilizácia, obrana štátu za 4,5,6/2019

180,00 EUR

IPBOZ s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3463

Opakované vytýčenie pozemkov - Čistonek

125,00 EUR

Mário Antálek geodetické práce

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3462

Voda TS + byt Osuský

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3461

Školenie prvej pomoci

44,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3460

Voda BD Stráže 1696

69,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3459

Práce traktorbágrom úprava a spevnenie príjazd. cesty - Stráže

2 365,20 EUR

Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3458

Prevoz a rozhŕňanie drte- Gazárka a zrovnávanie parkovísk v meste

597,60 EUR

Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3457

Práce traktorbágrom vykonané na zbernom dvore

518,40 EUR

Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3456

Práce traktorbágrom-čistenie kanála, zber a vývoz odpadu za cintorínom a ul. do Gazárky

615,60 EUR

Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3455

Verejné použitie hudobných diel-Záhorácky polmaratón

13,20 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3454

Poštové služby za mesiac máj 2019

443,80 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3453

Odvoz papiera

101,30 EUR

VEPOS-Skalica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3452

Voda cintorín Stráže

12,35 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3451

Voda knižnica + CVČ

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3450

Voda BD Stráže 1695

49,04 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3449

Voda BD Stráže 1694

55,73 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3448

Voda BD Stráže 1697

71,33 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3447

Voda BD Stráže 1699

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3446

Voda BD Stráže 1698

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3445

Výkon služieb prislúchajúcej zodp.osobe 5/2019

110,00 EUR

BESONE, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3444

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

2 380,56 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3443

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

1 712,16 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3442

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

180,00 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3441

Kancelárske potreby

114,48 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3440

Ceny - poháre

149,98 EUR

Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3439

Doplnenie enzýmov do dávk. zar. na tlakovú kanalizáciu

114,00 EUR

KoBio, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3438

Autobusová preprava pre SZTP

320,00 EUR

Jánoš Milan - Autobusová a nákladná doprava

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3437

Zvoz odpadu, zákonný poplatok

8 283,69 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3436

Kancelárske potreby

252,61 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3435

Služby IT, tonery

665,70 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3434

Právne služby 5/2019

600,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3433

Zvoz odpadu

12 577,68 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3432

Koncert pre deti k MDD

170,00 EUR

O.z. Mici a Mňau

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3431

Elektrická energia ZA+GA - 721 kWh

153,25 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3430

Verejné použitie hudobných diel-rozhlas MDD

40,80 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3429

El. energia- VO

1 050,05 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3428

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3427

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3426

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3425

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3424

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3423

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3422

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3421

Elektronizácia služieb mesta - máj 2019

204,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3420

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3419

Odborné publikácie

88,00 EUR

SOTAC, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3418

Spotrebný materiál

302,11 EUR

Holický Ján-Potreby pre domácnosť

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3417

Ozvučenie podujatia - MDD

120,00 EUR

Juračka Rastislav

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3416

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3415

Vypracovanie PD pre ODS - Detské ihrisko

120,00 EUR

ArchitektiSKA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3414

Služby verejného obstarávania 5/2019

480,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3413

Pohonné hmoty

1 332,88 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3412

Tanečná show na MDD

350,00 EUR

CHICHIWORLD, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3411

Telekomunikačné služby

346,83 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3410

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3409

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3408

Tlačivá na matriku

69,67 EUR

Centrum polygrafických služieb

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3407

Oprava plyn. kotla OD 15 b.j. byt p. Slovák

18,00 EUR

Sláma Jozef ELEKTRO-PLYNOSERVIS

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3406

Letáky - poľovnícky deň

105,60 EUR

Vladimír Zajíček - NINA

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3405

Inzercia - MY Týždenník pre Záhorie

150,00 EUR

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3404

Stravné lístky

4 464,91 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3403

Geologické práce - 1. odber vzoriek - skládky TKO

720,00 EUR

V & V GEO, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3402

Náhr. diely na kosačky, olej

784,39 EUR

Zak Services, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3401

Ceny-poháre na podujatie 16. ročník Záhoráckeho polmaratónu

209,88 EUR

Adamčík Martin - MAAD

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3400

Oprava MR - ul. Štúrova

299,30 EUR

Anton Šipold - ELASON

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3399

Voda OD 21 bj 13.4.19-12.5.19

298,68 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3398

Voda 15 bj od 13.4.19 do 12.5.19

274,18 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3397

Oprava a preč. dažďovej kanalizácie, mulčovanie ver. priestranstiev

572,50 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3396

Oprava elektron. zabezpečovacieho systému

70,00 EUR

ABELA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3395

Konvy polievacie na cintoríny

33,66 EUR

VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3394

Strava - voľby do EP 25.05.2019

322,50 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3392

Vyjadrenie

18,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3391

Práca plošinou

108,95 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3390

Voda WC 18.02.19-17.05.19

28,98 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3389

Voda cintorín-Šaštín 18.02.19-17.05.19

20,22 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3388

Voda cintorín-Šaštín 18.02.19-17.05.19

17,83 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3387

Voda ZA+GA 18.02.19-17.05.19

22,30 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3386

Voda ZS I. 18.4.19-17.3.19

20,05 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3385

Voda AB-MsÚ 18.4.19-17.5.19

37,90 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3384

Voda AB-MsÚ prístavba

26,75 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3383

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

4 680,68 EUR

POLLÁK a spol., s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3382

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

7 550,75 EUR

POLLÁK a spol., s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3381

Voda byt Nováková

23,58 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3380

Spotrebný materiál

152,90 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3379

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

1 060,56 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3378

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

971,64 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3377

Oprava a údržba čerpadiel - kanalizácia

233,64 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3376

Oprava - Zetor, multikar; prípr. na STK - VW Caddy, údržba - Octavia

1 338,00 EUR

Javorík Ľuboš - Opravy karosérií

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3393

Oprava vozidla PIAGGIO SE185BZ

1 187,50 EUR

Autoservis PAMIS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3375

Voda - ZS III

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3374

Výroba pečiatok

111,98 EUR

Mária Chocholáčková

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3373

Voda byt Barkóciová

14,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3372

Voda TS + byt Osuský

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3371

Voda KD Šaštín

24,52 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3370

Voda RD Štúrova 569 - byt č. 2

13,38 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3369

Voda BD Stráže 1695

49,04 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3368

Voda BD Stráže 1694

55,73 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3367

Voda BD Stráže 1697

71,33 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3366

Voda BD Stráže 1699

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3365

Voda BD Stráže 1698

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3364

Voda BD Stráže 1696

69,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3363

Voda knižnica + CVČ

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3362

Odvoz odpadu z novoobjavených čiernych skládok - Čistonek

2 160,00 EUR

ND - A. Kratochvíl s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3361

Výrub drevín - Čistonek

36 960,00 EUR

ND - A. Kratochvíl s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3360

Deratizácia v mestských nájomných domoch-Zákostolie

298,40 EUR

Bäuml Karol CHEMIKO

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3359

Oprava elektron. zabezpečovacieho systému

149,40 EUR

ABELA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3358

Elektronizácia služieb mesta - apríl 2019

204,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3357

Elektronizácia služieb mesta - školenie ESMAO

600,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3356

Projektová dokumentácia -obnova MsÚ

780,00 EUR

C-Partners, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3355

TeamViewer k programu Dane a odpady-presun licencie na nový PC

24,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3354

Voda cintorín Stráže

12,35 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3353

Autosúčiastky, mot. olej

96,80 EUR

AUTO NOSEK spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3352

Výkon služieb prislúchajúcej zodp.osobe 4/2019

110,00 EUR

BESONE, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3351

Knihy pre prvákov

214,60 EUR

Lackovič Dušan

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3350

Elektrická energia ZA+GA - 731 kWh

154,84 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3349

El. energia- VO

1 198,02 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3348

Aktualizácie programu ASPI za rok 2019

359,28 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3347

Karty ubytovania - tlač

170,00 EUR

Marek Skokánek Graphic & Design

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3346

Poštové služby za mesiac apríl 2019

1 326,95 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3345

NTB HP-15, ms office 365, PC HP Pavilion 8B, antivir eset NOD-5ks, tonery

1 319,52 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3344

Toner - CVČ

59,88 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3343

Motorový olej

39,81 EUR

AWD Auto spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3342

Kostýmy a farby na tvár na oslavy MDD

226,94 EUR

Peter Dreck s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3341

Konferenčný stôl

380,00 EUR

Mazzoni

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3340

Zvoz odpadu

6 440,04 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3339

Spotrebný materiál

20,30 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3338

Informačná tabula

138,00 EUR

Marek Skokánek Graphic & Design

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3337

Zvoz odpadu, zákonný poplatok

7 858,08 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3336

Náhradné diely

15,80 EUR

Stroje a vybavení s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3335

Pracovné zošity, diár do CVČ

49,50 EUR

Peter Skubák AD REM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3334

Právne služby 4/2019

120,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3333

TeamViewer k programu Dane a odpady-vytvor. nového používateľa

48,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3332

Čistiace a hygienické prostriedky

273,74 EUR

Potraviny HEJS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3331

Pohonné hmoty

940,44 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3330

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3329

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3328

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3327

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3326

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3325

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3324

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3323

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3322

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3321

Spotrebný materiál

344,17 EUR

Holický Ján-Potreby pre domácnosť

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3320

Telekomunikačné služby

266,94 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3319

Webinár - Zverejňovanie zmlúv

76,80 EUR

Nakladatelstí FORUM s.r.o., organizačná zložka

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3318

Úprava skládky strojom Komatsu

1 071,96 EUR

ND - A. Kratochvíl s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3317

Telekomunikačné služby

428,95 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3316

Tlač - obal na čokoládu

654,00 EUR

Ľubomír Hušek

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3315

Služby verejného obstarávania 4/2019

480,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3314

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3313

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3312

Odvoz papiera

101,30 EUR

VEPOS-Skalica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3311

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

65,64 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3310

Úprava nepovolenej skládky - cintorín Šaštín pracovným strojom Komatsu

408,96 EUR

ND - A. Kratochvíl s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3309

Kamenivo

453,12 EUR

Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3308

Náhr. diely na kosačky, oleje, oprava

701,57 EUR

Zak Services, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3307

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

227,28 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3306

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

1 073,28 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3305

Stravné lístky

4 725,77 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3304

Voda ZS I. 18.2.19-17.3.19

20,05 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3303

Voda AB-MsÚ 18.3.19-17.4.19

37,90 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3302

Voda - ZS III

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3301

Spotrebný materiál

128,50 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3300

Tepelnotechnické posúdenie k stavebnému povoleniu

1 800,00 EUR

EACB Projekt s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3299

Voda OD 21 bj 13.3.19-12.4.19

258,56 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3298

Administratívne práce za 1. štvrťrok 2019

1 836,30 EUR

Základná škola Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3297

Kancelárske potreby

78,96 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3296

Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti-I. štvrťrok 2019

417,10 EUR

Mesto Senica

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3295

Oprava plyn. kotla OD 15 b.j. byt p. Bartal

24,00 EUR

Sláma Jozef ELEKTRO-PLYNOSERVIS

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3294

Oprava plyn. kotla OD 15 b.j. byt p. Slovák

31,96 EUR

Sláma Jozef ELEKTRO-PLYNOSERVIS

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3293

Vyprac. žiadosti o dotáciu-Zvyšovanie energ. účinnosti ver. budov vrátane zatepľovania

700,00 EUR

HAMA COMPANY, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3292

Vývoz fekálií z preč. stanice pri poruche kanaliz. BD Stráže, odvoz kontajnerov

232,00 EUR

Nigrovič Viliam

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3290

Projektová dokumentácia IBV Čistonek-Elektroenergetika

867,00 EUR

REVIPRO s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3289

Voda 15 bj od 13.3.19 do 12.4.19

196,15 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3288

Voda TS + byt Osuský

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3287

Voda byt Barkóciová

14,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3286

Kancelárske potreby, TP

95,21 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3285

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

323,28 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3284

Verejné použ. h. diel-Beh Šaštínskymi bormi

10,80 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3283

Voda BD Stráže 1695

49,04 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3282

Voda BD Stráže 1694

55,73 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3281

Voda BD Stráže 1697

71,33 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3280

Voda BD Stráže 1699

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3279

Voda BD Stráže 1698

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3278

Voda BD Stráže 1696

69,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3277

Voda knižnica + CVČ

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3276

Rozhodcovský servis-Beh šaštínskymi bormi 2019

285,00 EUR

Běžecký klub Hodonín, z.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3275

Členský poplatok - CVČ

70,00 EUR

Asociácia centier voľného času SR

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3274

Striekanie prechodov v meste

596,60 EUR

Správa a údržba ciest TTSK

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3273

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

1 951,32 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3272

Kľúče,cena do tomboly-Ryb.preteky

92,98 EUR

PCP elektro, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3271

Voda cintorín Stráže

12,35 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3270

Elektronizácia služieb mesta - marec 2019

204,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3269

Audit účtovnej závierky za rok 2018

540,00 EUR

RVC Senica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3268

Predaudit za I. štvrťrok 2019

540,00 EUR

RVC Senica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3267

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3266

Oprava plyn. zariadenia BD Stráže Školská1699, OD 21 b.j. Slnečná 1616

308,00 EUR

ORGOŇ-GROUP s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3265

kompenzácia za odovzdaný kovový odpad

765,99 EUR

Ondrej Malík

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3264

Fotopasce

448,00 EUR

SHX Trading s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3263

Náhradné diely na traktor

421,70 EUR

Rudolf Jankovič - AGROZETOR

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3262

Strava - voľby prezidenta SR 29.03.2019 II. kolo

283,80 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3261

Spotrebný materiál

371,65 EUR

Kralovič Ľubomír - Obchodná činnosť

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3260

Dopracovanie realizačnej dokumentácie SA- 13 RD Pri Kadúbku

312,00 EUR

Inekostav s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3259

Oprava a údržba MR

469,20 EUR

Anton Šipold - ELASON

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3258

Náhr. diely na kosačky, oleje

228,12 EUR

Zak Services, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3257

Zvoz odpadu, zákonný poplatok

7 798,37 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3256

Zvoz odpadu

4 242,24 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3255

VIVIS digitálny rozhlas, montáž, oživeneie, zaškolenie

1 300,00 EUR

BS ACOUSTIC SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3254

El. energia- VO

1 416,98 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3253

Elektrická energia ZA+GA - 789 kWh

163,96 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3252

Telekomunikačné služby

420,62 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3251

Telekomunikačné služby

261,36 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3250

Odvoz papiera

101,30 EUR

VEPOS-Skalica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3249

Služby IT, tonery

646,64 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3248

Právne služby 3/2019

360,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3247

Kancelárske potreby

240,09 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3291

Náhr. diely

42,48 EUR

KARTELL SPOL. S R.O.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3246

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3245

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3244

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3243

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3242

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3241

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3240

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3239

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3238

Spotrebný materiál

154,70 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3237

Služby IT, tonery

330,24 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3236

Voda z povrchového odtoku

179,16 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3235

Bezpečnostnotechnická služba, PO, PZS za 1, 2, 3/2019

190,00 EUR

Šuranská Dáša

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3234

Spotrebný materiál

453,17 EUR

Holický Ján-Potreby pre domácnosť

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3233

Pohonné hmoty

1 041,75 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3232

Služby verejného obstarávania 3/2019

480,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3231

Manuál VO v kocke-aktualizácia za marec 2019

89,82 EUR

Nakladatelstí FORUM s.r.o., organizačná zložka

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3230

Autosúčiastky, mot. olej,, sada vidl. kľúčov

218,71 EUR

AUTO NOSEK spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3229

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3228

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3227

Výkon služieb prislúchajúcej zodp.osobe 3/2019

110,00 EUR

BESONE, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3226

Aktualizácia programov na r. 2019

1 229,35 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3225

Údržba a čistenie kamier, výmena kamery na ul. Štúrova

1 503,38 EUR

Kvačkaj Marián KM-elektro

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3224

Spravodajca pre mzdové účtovníčky 19.3.19-18.6.19

47,10 EUR

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3223

Čistiace a hygienické prostriedky

221,31 EUR

Potraviny HEJS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3222

Telekomunikačné služby

0,06 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3221

Právne služby

432,00 EUR

BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3220

Výrub stromov

500,00 EUR

Michal Nosek stromy nosek

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3219

Nasvietenie prechodu pre chodcov-dokončenie

4 870,96 EUR

PROGRES MT s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3218

Voda 21 bj 13.2.19-12.3.19

361,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3217

Stravné lístky

3 920,50 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3216

Bundy-dresy do CVČ

498,00 EUR

Slavomír Prúčny

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3215

Školské potreby pre deti v HN

132,77 EUR

Mária Chocholáčková

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3214

Ceny-poháre na podujatie Beh šaštínskymi bormi

59,67 EUR

Adamčík Martin - MAAD

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3213

Elektronizácia služieb mesta - február 2019

204,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3212

Deratizácia ver. priestranstiev

420,00 EUR

Bäuml Karol CHEMIKO

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3211

Kancelársky papier

382,94 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3210

Kancelárske potreby, TP

690,24 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3209

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

1 787,28 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3208

Oprava - Caddy, Octavia, Fiat, Suzuki

2 032,80 EUR

Javorík Ľuboš - Opravy karosérií

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3207

Voda ZS I. 18.1.19-17.2.19

20,05 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3206

Voda 15 bj od 13.2.19 do 12.3.19

193,92 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3205

Voda AB-MsÚ 18.2.19-17.3.19

37,90 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3204

Voda - ZS III

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3203

Oprava traktora Zetor 7011 SE288AC

892,00 EUR

Róbert Petrík

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3202

Čistenie kanalizácie - byt P2 Bazilicon

60,00 EUR

Lukáš Bakan

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3201

Voda TS + byt Osuský

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3200

Voda byt Barkóciová

14,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3199

Služby v oblasti CO, hosp. mobilizácia, obrana štátu za 1,2,3/2019

180,00 EUR

IPBOZ s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3198

Strava - voľby prezidenta SR 14.03.2019 I. kolo

283,80 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3197

Údržba traktora Zetor Proxima

329,09 EUR

MANNET spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3196

Kancelársky nábytok - polica

16,00 EUR

Jomen, s.r.o

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3195

Ceny-poháre na podujatie Beh šaštínskymi bormi

145,00 EUR

Adamčík Martin - MAAD

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3194

Údržba a čistenie kamier

564,00 EUR

Kvačkaj Marián KM-elektro

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3193

Tlačiareň CANON, toner

247,40 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3192

Zimná údržba

925,00 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3191

Voda BD Stráže 1695

49,04 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3190

Voda BD Stráže 1694

55,73 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3189

Voda BD Stráže 1697

71,33 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3188

Voda BD Stráže 1699

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3187

Voda BD Stráže 1698

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3186

Voda BD Stráže 1696

69,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3185

Voda knižnica + CVČ

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3184

Voda cintorín Stráže

12,35 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3183

Vlajky

430,46 EUR

Rechtys spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3182

Kľúče, batérie do telef., batérie do fotopascí, tombola

71,19 EUR

PCP elektro, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3181

Dopravné značky k BP

725,04 EUR

ZNAČKY, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3180

Zvoz odpadu

4 231,08 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3177

Elektrická energia ZA+GA - 867 kWh

166,38 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3179

Brankárske rukavice na florbal - CVČ

4,56 EUR

Necy s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3178

El. energia- VO

1 497,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3176

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3175

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3174

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3173

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3172

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3171

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3170

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3169

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3168

Zvoz odpadu

6 919,04 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3167

Dane a odpady uzavretie roka, prevod dát do nového roka

96,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3166

Sadovnícka úprava ver. priestoru pri cintoríne Šaštín

450,00 EUR

Ing. Darina Geržová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3165

Vyznač. florbal. bránkoviska- telocvičňa ZŠ Šaštín-Stráže

240,00 EUR

PEGAS EU spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3164

Dod. a montáž obkladu do telocvične ZŠ Šaštín-Stráže

2 604,00 EUR

PEGAS EU spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3163

Príves Handy-7 N1

834,00 EUR

AUTO NOSEK spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3162

Toner, opt. bubn. jednotka do CVČ

112,80 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3161

Služby IT, tonery, premiestň. stolov, predlžovačka

525,91 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3160

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3159

Zmeny v odmeň.,Smernica Vnútorný mzdový predpis

7,02 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3158

Deratizácia v budovách mesta

348,40 EUR

Bäuml Karol CHEMIKO

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3157

Čistiace a hygienické prostriedky

213,40 EUR

Potraviny HEJS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3156

Telekomunikačné služby, mobilný telefón iPhone-prednostka

775,96 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3155

Telekomunikačné služby

435,25 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3154

Pracovné odevy, obuv

265,80 EUR

AB BANY s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3153

Náhr. diely na kosačky, ultrazv. čistenie a oprava

468,84 EUR

Zak Services, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3152

Práca plošinou

130,96 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3151

Výkon služieb prislúchajúcej zodp.osobe 2/2019

110,00 EUR

BESONE, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3150

Odvoz papiera

101,30 EUR

VEPOS-Skalica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3149

Služby-technická podpora

389,80 EUR

IVES KOŠICE

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3148

Pečiatky

118,73 EUR

Mária Chocholáčková

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3147

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3146

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3145

Pohonné hmoty

672,72 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3144

Autosúčiastky, mot. olej, nemr. zmes

59,80 EUR

AUTO NOSEK spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3143

Voda 15 bj od 13.1.19 do 12.2.19

185,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3142

Telekomunikačné služby

0,30 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3141

Stravné lístky

3 708,79 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3140

Knihy do MK

506,64 EUR

Martinus.sk, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3139

Oprava plyn. kotla OD 21 b.j.-byt Jankovič

170,00 EUR

Jozef Vajla Plynoservis

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3138

Rezné kotúče do uhlobrúsky

75,47 EUR

Herman Slovakia Distribution s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3137

Náklady spojené s opr. a údržbou plyn. zariadení SPP-distribúcia

35,51 EUR

TINAMA, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3136

Káva

69,70 EUR

Gurmáni s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3135

Spotrebný materiál na záujm. krúžky do CVČ

37,36 EUR

Epifany s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3134

Spotrebný materiál

158,20 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3133

Spotrebný materiál

233,00 EUR

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3132

Kancelársky nábytok - polica

24,00 EUR

Jomen, s.r.o

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3131

Voda AB-MsÚ 18.1.19-17.2.19

37,90 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3130

Voda ZS I. 18.1.19-17.2.19

20,05 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3129

Voda ZA+GA 18.11.18-17.2.19

22,30 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3128

Voda cintorín-Šaštín 18.11.18-17.02.19

17,83 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3127

Voda cintorín-Šaštín 18.11.18-17.02.19

20,22 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3126

Voda WC 18.11.18-17.02.19

28,98 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3125

Voda AB-MsÚ prístavba

26,75 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3124

Voda byt Nováková

23,58 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3123

Voda - ZS III

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3122

Voda byt Barkóciová

14,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3121

Voda byt A. Daniel

14,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3120

Voda TS + byt Osuský

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3119

Voda KD Šaštín

24,52 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3118

Tlač poštového peňažného poukazu

61,67 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3117

Voda OD 21 bj

283,08 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3116

Kancel. kreslá Kevin

273,60 EUR

B2B Partner s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3115

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

1 709,64 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3114

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

233,64 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3113

USB Flash disk

26,90 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3112

Voda BD Stráže 1695

49,04 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3111

Voda BD Stráže 1694

55,73 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3110

Voda BD Stráže 1696

69,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3109

Voda BD Stráže 1697

71,33 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3108

Voda BD Stráže 1699

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3107

Voda BD Stráže 1698

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3106

Kancelárske potreby

146,74 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3105

Voda knižnica + CVČ

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3104

Voda KD Stráže

11,23 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3103

Voda cintorín Stráže

12,35 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3102

Žalúzie do kancelárie s motážou

123,00 EUR

Ondrej Okasa - Žalúzie Záhorie

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3101

Právne služby

864,00 EUR

BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3100

Odhŕňanie a odvoz snehu z námestia a MK

1 293,60 EUR

Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3099

Dodanie a dovoz posypového materiálu

323,28 EUR

Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3098

Čistiace a hygienické prostriedky

231,89 EUR

Potraviny HEJS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3097

Spracovanie 3. následnej MS k proj. Splašková kanaliz. Š.-S.

500,00 EUR

RH-COM s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3096

Elektronizácia služieb mesta - január 2019

204,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3095

Hrnčeky, perá, tašky do CVČ

198,28 EUR

ghstudio s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3094

Zvoz odpadu

1 968,23 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3093

Zvoz odpadu

6 904,74 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3092

El. energia- VO

1 771,91 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3091

Spotrebný materiál

390,38 EUR

Holický Ján-Potreby pre domácnosť

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3090

Elektrická energia ZA+GA - 867 kWh

176,23 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3089

Kancelárske potreby

360,10 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3088

Výkon služieb prislúchajúcej zodp.osobe 1/2019

110,00 EUR

BESONE, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3087

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3086

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3085

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3084

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3083

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3082

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3081

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3080

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3079

Brankársky set na florbal - CVČ

211,35 EUR

Necy s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3078

Posypový materiál - soľ

662,40 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3077

Dovoz posyp. materiálu

43,06 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3076

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3075

Právne služby

30,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3074

Pohonné hmoty

1 479,53 EUR

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3073

Telekomunikačné služby

441,50 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3072

Telekomunikačné služby

271,30 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3071

Autobusová preprava Šaštín-Stráže - Senica a späť CVČ

100,00 EUR

T-Global service, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3070

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3069

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3068

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

1 055,64 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3067

Oprava a údržba čerpadiel-kanalizácia

2 356,92 EUR

MAJAKOV s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3066

Prenos progr. Registratúra a IR ESMAO na druhý PC

72,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3065

Náhr. diely na kosačky, brúsenie reťaze

878,44 EUR

Zak Services, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3064

Oprava - Caddy

1 004,64 EUR

Javorík Ľuboš - Opravy karosérií

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3063

Predaudit za III. a IV. štvrťrok 2018

1 080,00 EUR

RVC Senica s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3062

Tombola na silvestr. posedenie ZŤP, sporák-OD15 b.j.-p. Danielová j, SD karty do fotopascí

347,89 EUR

PCP elektro, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3061

Plastové dvere

1 200,83 EUR

BOGA PARTNERS, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3060

Voda 21 bj 13.12.18-12.1.19

307,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3059

Voda OD: 15 bj 13.12.18-12.1.19

193,92 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3058

Doména zverejňovanie - mestosastinstraze.sk 12.2.19-12.2.20

49,37 EUR

EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3057

Telekomunikačné služby

0,10 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3056

PC Dell optiplex 9030

479,88 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3055

Notárska zápisnica, overenie listiny

97,94 EUR

JUDr.Jarmila Mračnová-notár

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3054

Dary do tomboly - 10 ks

783,41 EUR

MB-Elektro s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3053

Stravné lístky

3 452,70 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3052

Písacie stoly, pojazdné kontajnery

585,60 EUR

B2B Partner s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3051

Kancel. kreslá LUGO

243,60 EUR

B2B Partner s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3050

Poplatok za potvrdenie o zostatku úveru

6,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3049

Oprava WC a priet.ohrievačov- MsÚ

615,52 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3048

Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti-IV. štvrťrok 2018

324,13 EUR

Mesto Senica

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3047

Voda ZS I.

20,05 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3046

Voda AB-MsÚ

37,90 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3045

Služby IT, tonery, skartovač

843,73 EUR

Václav Bureš -STORM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3044

Online newsletter Spravodajca vo verejnej správe2019-2020

147,00 EUR

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3043

Odmeny v. umelcom a výr. zvuk. záznamov-verejný rozhlas 2019

38,40 EUR

SLOVGRAM

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3041

Za lekársku správu

6,97 EUR

SIMAMED, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3042

Verejné použitie hudobných diel-rozhlas

25,20 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3040

Gumové okraje na snehové radlice

128,54 EUR

GUMEX SK. spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3039

Voda - ZS III

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3038

Práca plošinou demontáž VV

179,95 EUR

STEIP, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3037

Nažehlovačky motýľ do CVČ

7,92 EUR

STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3036

Voda byt Barkóciová

14,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3035

Voda TS + byt Osuský

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3034

Prenájom pozemkov

208,95 EUR

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3033

Voda BD Stráže 1695

49,04 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3032

Voda BD Stráže 1694

55,73 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3031

Voda BD Stráže 1697

71,33 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3030

Voda BD Stráže 1699

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3029

Voda BD Stráže 1698

73,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3028

Voda BD Stráže 1696

69,10 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3027

Voda knižnica + CVČ

15,60 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3026

Plyn

1 855,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3025

Plyn - M. Nešpora 1151 ZS

28,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3024

Kancelárske potreby

10,32 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3023

Elektrická energia

959,74 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3022

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

35,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3021

Elektrická energia-čerpacia stanica BD Stráže

43,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3020

Elektrická energia - čerpacie stanice

121,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3019

Elektrická energia - VO + KS

603,92 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3018

Elektrická energia-kancel. Štúrova TÚ

59,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3017

Elektrická energia - dielňa

83,60 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3016

Spotrebný materiál

580,65 EUR

Holický Ján-Potreby pre domácnosť

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3015

Kancel. kreslá LUGO

243,60 EUR

B2B Partner s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3014

Elektrická energia-NP Bazilicon

44,76 EUR

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3013

Kancelárske potreby

267,69 EUR

PAPERA s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3012

Skriňa - CVČ

214,50 EUR

Marek Horváth - Rudeta SK

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3011

Voda cintorín Stráže

12,35 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3010

Príprava žiadosti o NFP k projektu: CIZS pre mesto Š.-S.

2 000,00 EUR

SME EURÓPA, o.z.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3009

Tlač letákov-Vývoz kom. odpadu 2019

234,36 EUR

Ľubomír Hušek

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3008

Pohrebné služby

501,00 EUR

PEKAR SRs s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3007

Prenájom zariadenia

82,68 EUR

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3006

Autosúčiastky, nemr. zmes

148,45 EUR

AUTO NOSEK spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3005

Videoškolenie -povinn. mzdovej účtovníčky

48,00 EUR

Porada.sk, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3004

Oprava ÚK- TJ Spartak Stráže

4 657,45 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3003

Káva

59,70 EUR

Gurmáni s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3002

Polep na hasičskú zbrojnicu

120,00 EUR

Marek Skokánek Graphic & Design

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8. 2019

3001

Stravné lístky

3 642,53 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.