Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 7 .2020

Nájomná zmluva

200713 - 1

128,00 EUR

Ing. Miroslav Nosek

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_01

200706 - 2

660,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7 .2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti č.ZOP 28/1010/2004 BVS

200706 - 1

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

1. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200701 - 3

10,00 EUR

Tatiana Fasurová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 7 .2020

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie

200630 - 2

297,50 EUR

Alexander Kozánek

Mesto Šaštín-Stráže

1. 7 .2020

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie

200630 - 1

416,50 EUR

MgA. Ján Slezák

Mesto Šaštín-Stráže

29. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200629 - 2

20,00 EUR

Štefánia Hrozányová

Mesto Šaštín-Stráže

29. 6 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

200629 - 1

0,36 EUR

Soňa Bačová

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2020

Zmluva o výpožičke č. 515

200625 - 3

Neuvedené

Ing. Ondrej Matej

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2020

Zmluva o výpožičke č. 514

200625 - 2

Neuvedené

Vladimír Dobiáš

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2020

Zmluva o výpožičke č. 513

200625 - 1

Neuvedené

Jaroslav Chromík

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného: 200664-1718200007-ZoS-VB

200624 - 1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200619 - 3

20,00 EUR

Vladimír Korman

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200619 - 2

20,00 EUR

Ema Běhalová

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2020

Zmluva č.130-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

200619 - 1

2 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Šaštín-Stráže

16. 6 .2020

Zmluva o nájme bytu

200616 - 4

152,19 EUR

Lucia Dvorská, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

16. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200616 - 3

20,00 EUR

Edita Stanická

Mesto Šaštín-Stráže

16. 6 .2020

Zmluva o nájme bytu

200616 - 2

144,42 EUR

Simeon Luciak, Nám. Slobody 942/5, Šaštín-Stráže a Eliška Rišková, M.R.Štefánika 180, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

16. 6 .2020

Zmluva o nájme bytu

200616 - 1

119,57 EUR

Helena Šišoláková

Mesto Šaštín-Stráže

15. 6 .2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

200615 - 1

480,00 EUR

Mgr. Jana Kujovská, rod. Janská

Mesto Šaštín-Stráže

12. 6 .2020

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

200612 - 1

156,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 5

20,00 EUR

Ing. Kristína Vašíčková

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 4

20,00 EUR

Ivana Hanesová

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 3

40,00 EUR

Marta Suchá

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 2

20,00 EUR

Helena Masárová

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 532