Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 10 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

201001 - 1

20,00 EUR

Anna Menšíková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200930 - 7

10,00 EUR

Milan Šedivý

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200930 - 6

20,00 EUR

Mária Tomišová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200930 - 5

40,00 EUR

Anton Maďara

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200930 - 4

40,00 EUR

Veronika Nosková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200930 - 3

20,00 EUR

Ružena Pavlíková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200930 - 2

20,00 EUR

František Sabaj

Mesto Šaštín-Stráže

30. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200930 - 1

20,00 EUR

František Sabaj

Mesto Šaštín-Stráže

29. 9 .2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual

200929 - 1

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200924 - 7

134,93 EUR

Dušan Hudec a Lenka Hudecová, rod. Hausnerová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200924 - 6

211,31 EUR

Simeon Luciak, Nám. Slobody 942/5, Šaštín-Stráže a Eliška Rišková, M.R.Štefánika 180, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200924 - 5

20,00 EUR

Ján Weiss

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200924 - 4

40,00 EUR

Iveta Potočárová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200924 - 3

40,00 EUR

Eva Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200924 - 2

10,00 EUR

Anna Jančeková

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2020

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo č. 200220 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín-Stráže"

200924 - 1

1 087 006,53 EUR

KAMI PROFIT, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 8

202,68 EUR

Dana Hanesová, rod. Poláková

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 7

142,63 EUR

Lenka Hollá

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 6

139,42 EUR

Iveta Vašková, Piesočná 739/14, Šaštín-Stráže a Anton Suchánek, J.Hollého 664/121, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 5

143,11 EUR

Marek Jurica, bytom: Čistonek 1519/15, Šaštín-Stráže a Ivana Juricová, rod. Janíková, bytom: M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 4

135,77 EUR

Mária Dostálová, rod. Člunková, bytom: Štúrova 570, Šaštín-Stráže a Jaroslav Martinec, bytom: Slnečná 1616/14, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme bytu

200923 - 3

172,84 EUR

Jozef Daniel a Helena Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200923 - 2

10,00 EUR

Dáša Slováková

Mesto Šaštín-Stráže

23. 9 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200923 - 1

20,00 EUR

Beáta Čomajová

Mesto Šaštín-Stráže

21. 9 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200921 - 3

1 000,00 EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 636