Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

200227

119 184,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Šaštín-Stráže

26. 2 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory

200226

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Mesto Šaštín-Stráže

25. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

200225

172,84 EUR

Rozália Malíková

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 200220 „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže“

200220

947 396,40 EUR

KAMI PROFIT, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200220 - 6

11 600,00 EUR

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200220 - 5

14 000,00 EUR

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200220 - 4

20,00 EUR

Marek Šedivý

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200220 - 3

20,00 EUR

Miloš Mihálik

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200220 - 2

20,00 EUR

Miloš Mihálik

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

200220 - 1

134,21 EUR

Tomáš Kalay a Lucia Kalayová, rod. Zachová

Mesto Šaštín-Stráže

19. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200219 - 1

20 000,00 EUR

GAZÁRKA, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 2 .2020

Kúpna zmluva

200219

631,50 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

1. Mária Kučková, rod. Vaňková, bytom Kvetná 1133, 905 01 Senica, 2. Mária Smoláriková, rod. Zváčová, bytom Jurkovičova 390/19, 949 11 Nitra, 3. Ing. Stanislava Zváčová, rod. Zváčová, bytom Palárikova 2511/3, 911 01 Trenčín

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 7

20,00 EUR

Zdenka Baďurová

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 6

20,00 EUR

Peter Turanský

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 5

20,00 EUR

František Skýpala

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 4

20,00 EUR

Jozef Šedivý

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 3

30,00 EUR

Ján Hurban

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 2

40,00 EUR

Helena Závodská

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 1

20,00 EUR

Zdenka Baďurová

Mesto Šaštín-Stráže

14. 2 .2020

Kúpna zmluva

200214

1 200,00 EUR

Jozef Šimončič a Iveta Šimončičová

Mesto Šaštín-Stráže

13. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200213 - 3

20,00 EUR

Jozef Veteška

Mesto Šaštín-Stráže

13. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200213 - 2

20,00 EUR

Mário Novák

Mesto Šaštín-Stráže

13. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200213 - 1

20,00 EUR

Emília Vrtalíková

Mesto Šaštín-Stráže

10. 2 .2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku

200210

Neuvedené

DARAPOL, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 2 .2020

Kúpna zmluva

200207 - 2

15 480,00 EUR

Michaela Dudeková, rod. Dudeková, bytom Čistonek 1443, 908 41 Šaštín-Stráže a Miroslav Hajduch, bytom Donovala 323, 908 41 Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 218