Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 8 .2020

Kúpna zmluva

200812 - 1

450,00 EUR

1. Mária Hamarová, rod. Šebestová, bytom Bradáčova 1, Bratislava a 2. Lenka Košťálová, rod. Šebestová, bytom Ševčenkova 1051/5, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

11. 8 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200811 - 2

40,00 EUR

Nikola Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

11. 8 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200811 - 1

40,00 EUR

Mária Harnošová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 7 .2020

Dohoda o uznaní záväzku

200730 - 1

21 282,06 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200727 - 1

40,00 EUR

Helena Šedivá

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200723 - 4

40,00 EUR

Jozef Polák

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Hromadná licenčná zmluva VP/20/02590/001

200723 - 3

120,00 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

200723 - 2

Neuvedené

Ivana Katerincová - NATALY

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

200723 - 1

Neuvedené

JUDr. Edita Lehocká - Advokátska kancelária

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 15.06.2020

200722 - 1

Neuvedené

Mgr. Jana Kujovská, rod. Janská

Mesto Šaštín-Stráže

21. 7 .2020

Zmluva o dielo č. 200721/2020

200721

19 314,73 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 4

20,00 EUR

Karol Wallner

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 3

20,00 EUR

Ľubica Černová

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 2

40,00 EUR

Viliam Grajza

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 1

20,00 EUR

Jozef Dérik

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200717 - 6

20,00 EUR

Ing. Anton Mach

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

200717 - 5

80 026,88 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Kúpna zmluva - pozemok p.č. 1916/200

200717 - 4

1 530,00 EUR

Jarmila Achbergerová Viršíková

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Kúpna zmluva - nábytok pre ZŠ 302021K478

200717 - 3

20 884,80 EUR

Daffer spol. s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Kúpna zmluva - komunikačná technika a počítačové vybavenie ZŠ 302021K478

200717 - 2

25 564,80 EUR

Daffer spol. s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Kúpná zmluva - didaktické pomôcky pre ZŠ 302021K478

200717 - 1

12 938,40 EUR

Daffer spol. s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

13. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200713 - 2

40,00 EUR

Mária Janíková

Mesto Šaštín-Stráže

13. 7 .2020

Nájomná zmluva

200713 - 1

128,00 EUR

Ing. Miroslav Nosek

Mesto Šaštín-Stráže

10. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200710 - 1

40,00 EUR

Alojz Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200706 - 3

20,00 EUR

Ingrid Poncová

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 558