Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 1

20,00 EUR

Štefan Ovečka

Mesto Šaštín-Stráže

8. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200608 - 2

20,00 EUR

Elena Fafaláková

Mesto Šaštín-Stráže

8. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200608 - 1

20,00 EUR

František Belaj

Mesto Šaštín-Stráže

5. 6 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

200605 - 1

15 840,00 EUR

JKL production, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

5. 6 .2020

Kúpna zmluva

200605

13 195,22 EUR

Zmluvné strany Predávajúcich sú zobrazené v poznámke

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 11

40,00 EUR

Anna Ovečková

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 9

20,00 EUR

Nora Baxter

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

200604 - 10

2 746,63 EUR

Jana Zouharová, rod. Gašparínová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 8

20,00 EUR

Augusta Palkovičová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 7

20,00 EUR

Ľudmila Menšíková

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 6

20,00 EUR

Ľudmila Menšíková

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 5

20,00 EUR

Jana Kormanová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 4

20,00 EUR

Rozália Baránková

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 3

20,00 EUR

Monika Tumová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 2

20,00 EUR

David Ružička

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 1

20,00 EUR

Jozef Danihel

Mesto Šaštín-Stráže

3. 6 .2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny č. 12/2020

200603

800,00 EUR

Nadácia SPP

Mesto Šaštín-Stráže

2. 6 .2020

Zmluva o nájme časti rodinného domu

200602

16,22 EUR

Jaroslav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 14

20,00 EUR

František Karas

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 13

20,00 EUR

Zdenka Gazárková

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 12

20,00 EUR

Jozef Slovák

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 11

20,00 EUR

Ladislav Matuský

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 10

20,00 EUR

Jozef Maca

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 9

20,00 EUR

Elena Barcajová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 8

20,00 EUR

Elena Barcajová

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 532