Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 8 .2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 902/2020/UZ

200820 - 1

351 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

18. 8 .2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

200818 - 1

56,00 EUR

Sloboda zvierat, občianske združenie

Mesto Šaštín-Stráže

14. 8 .2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 04.júna 2020

200814 - 1

Neuvedené

Jana Zouharová, rod. Gašparínová

Mesto Šaštín-Stráže

13. 8 .2020

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 15.06.2020

200813 - 1

Neuvedené

Mgr. Jana Kujovská, rod. Janská

Mesto Šaštín-Stráže

12. 8 .2020

Kúpna zmluva

200812 - 1

450,00 EUR

1. Mária Hamarová, rod. Šebestová, bytom Bradáčova 1, Bratislava a 2. Lenka Košťálová, rod. Šebestová, bytom Ševčenkova 1051/5, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

11. 8 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200811 - 4

40,00 EUR

Anton Bača

Mesto Šaštín-Stráže

11. 8 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200811 - 3

40,00 EUR

Jozef Fiala

Mesto Šaštín-Stráže

11. 8 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200811 - 2

40,00 EUR

Nikola Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

11. 8 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200811 - 1

40,00 EUR

Mária Harnošová

Mesto Šaštín-Stráže

10. 8 .2020

Dohoda o skončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou zo dňa 18.09.2019

200810 - 3

Neuvedené

Mgr. Denisa Žáková

Mesto Šaštín-Stráže

10. 8 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

200810 - 2

0,36 EUR

Gustáv Stanek

Mesto Šaštín-Stráže

10. 8 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

200810 - 1

0,36 EUR

Janka Staňková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 8 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200805 - 1

40,00 EUR

Viktor Hrozen

Mesto Šaštín-Stráže

30. 7 .2020

Dohoda o uznaní záväzku

200730 - 1

21 282,06 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200727 - 2

40,00 EUR

Jozefína Prachárová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200727 - 1

40,00 EUR

Helena Šedivá

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Zmluva o výpožičke č.398

200723 - 5

Neuvedené

Stanislav Minarovič

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200723 - 4

40,00 EUR

Jozef Polák

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Hromadná licenčná zmluva VP/20/02590/001

200723 - 3

120,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

200723 - 2

Neuvedené

Ivana Katerincová - NATALY

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

200723 - 1

Neuvedené

JUDr. Edita Lehocká - Advokátska kancelária

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 15.06.2020

200722 - 1

Neuvedené

Mgr. Jana Kujovská, rod. Janská

Mesto Šaštín-Stráže

21. 7 .2020

Zmluva o dielo č. 200721/2020

200721

19 314,73 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 4

20,00 EUR

Karol Wallner

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 3

20,00 EUR

Ľubica Černová

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 636