Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet

192339

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme IP koncového zariadenia

192338

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta

192337

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

192336

5 880,00 EUR

JKL production, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.9.2015

192335

Neuvedené

ZOOM optika, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Nájomná zmluva o prenájme pozemku

192334

8,00 EUR

Ľudmila Bisová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Nájomná zmluva o prenájme pozemku

192333

120,00 EUR

Ľudmila Bisová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu zo dňa 29.9.2017

192332

Neuvedené

Igor Skokánek a Sylvia Skokánková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192331

169,30 EUR

Miroslav Fábik

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192330

202,69 EUR

Dominik Chovanec a Lucia Römerová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.1.2015

192329

Neuvedené

Zdenko Gebl

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.1.2015

192328

Neuvedené

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 17.9.2018

192327

Neuvedené

Ján Cintula

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192326

0,36 EUR

Anna Fesičová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192325

20,00 EUR

Miroslava Vrtalová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192324

20,00 EUR

Zdenka Vilimovská

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa § 7 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

192323

1 000,00 EUR

MAS Záhorie, o.z.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 12 .2019

Zmluva o dielo

192322

8 399,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o

Mesto Šaštín-Stráže

23. 12 .2019

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí podpory

192321

16 268,41 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Mesto Šaštín-Stráže

18. 12 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 11.11.2019

192320

4 000,00 EUR

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve a zmluve o prevode práv zo dňa 13.08.2019

192319

Neuvedené

Igor Kubina - PiuStudio

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192318

20,00 EUR

Jolana Kujovská

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Zmluva o prenájme pozemku

192317

326,00 EUR

Eva Pódová

Mesto Šaštín-Stráže

9. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192316

0,36 EUR

Ondrej Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

9. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192315

110,12 EUR

Miroslav Daniel a Erika Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 211