Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192325

20,00 EUR

Miroslava Vrtalová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192324

20,00 EUR

Zdenka Vilimovská

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa § 7 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

192323

1 000,00 EUR

MAS Záhorie, o.z.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 12 .2019

Zmluva o dielo

192322

8 399,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o

Mesto Šaštín-Stráže

23. 12 .2019

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí podpory

192321

16 268,41 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Mesto Šaštín-Stráže

18. 12 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 11.11.2019

192320

4 000,00 EUR

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve a zmluve o prevode práv zo dňa 13.08.2019

192319

Neuvedené

Igor Kubina - PiuStudio

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192318

20,00 EUR

Jolana Kujovská

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Zmluva o prenájme pozemku

192317

326,00 EUR

Eva Pódová

Mesto Šaštín-Stráže

9. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192316

0,36 EUR

Ondrej Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

9. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192315

110,12 EUR

Miroslav Daniel a Erika Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192314

20,00 EUR

Václav Zouhar

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192313

20,00 EUR

Simona Barkóciová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/019

192312

120,00 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192311

206,31 EUR

Richard Jankovič a Sylvia Jankovičová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192310

10,00 EUR

Jozef Pastorek

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192309

20,00 EUR

Adriana Šírová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192308

20,00 EUR

Mikuláš Gottlieb

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192307

20,00 EUR

Vlastimil Vidra

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192306

105,53 EUR

Miroslav Černý a Jozefína Černá

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192305

206,31 EUR

Erika Strapková

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192304

143,11 EUR

Ing.Peter Šedivý a Júlia Šedivá

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192303

105,36 EUR

Boris Römer

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192302

105,53 EUR

Katarína Machová

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192301

200,57 EUR

Róbert Slovák a Dominika Bachoríková

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 101-125 z 247