Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200522 - 3

20,00 EUR

Ružena Chrenová

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200522 - 2

20,00 EUR

Jana Kormanová

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

200522 - 1

0,36 EUR

Mária Barkóciová

Mesto Šaštín-Stráže

21. 5 .2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam podľa §588 a nasl. Obč.zák.

200521

Neuvedené

Eva Antálková, r. Lapinová

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200520 - 3

20,00 EUR

Karel Čermák

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200520 - 2

20,00 EUR

Marta Fasurová

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200520 - 1

20,00 EUR

Iveta Vašková

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2020

Rámcová dohoda č. Z20209635_Z

200520

51 740,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200519 - 2

20,00 EUR

Ľudovít Šemmer

Mesto Šaštín-Stráže

19. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200519 - 1

20,00 EUR

Darina Dvorská

Mesto Šaštín-Stráže

18. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200518 - 2

20,00 EUR

Renáta Poláková

Mesto Šaštín-Stráže

18. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200518 - 1

20,00 EUR

Gabriela Tumová

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200513 - 4

20,00 EUR

Stanislav Novák

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200513 - 3

20,00 EUR

Gertraude Knotková

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200513 - 2

20,00 EUR

Ľudmila Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

200513 - 1

720,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 5 .2020

Zmluva o prenájme pozemku

200505

28,17 EUR

Mgr. Lukáš Hladík

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200430 - 6

20,00 EUR

Anna Brhlíková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200430 - 5

20,00 EUR

Hildegarde Hrúzová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200430 - 4

20,00 EUR

Anna Polláková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200430 - 3

20,00 EUR

Michal Planka

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 200363-121868783-VB

200430 - 2

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 200362-121868545-VB

200430 - 1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200424

30,00 EUR

Peter Novák

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 9

20,00 EUR

Pavol Gál

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 101-125 z 554