Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192077

20,00 EUR

Lukáš Kollár

Mesto Šaštín-Stráže

27. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192078

20,00 EUR

Jozef Drvár

Mesto Šaštín-Stráže

27. 3. 2019

Kúpna zmluva č. 00321/2019-PKZ–K40093/19.00

192079

481,84 EUR

Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

Mesto Šaštín-Stráže

21. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

192075

1 000,00 EUR

Ondrej Malík

Mesto Šaštín-Stráže

14. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192073

20,00 EUR

Irena Horáková

Mesto Šaštín-Stráže

14. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192074

20,00 EUR

Iveta Hrozániová

Mesto Šaštín-Stráže

11. 3. 2019

Zmluva o výpožičke

192071

Neuvedené

Radoslav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

11. 3. 2019

Dohoda o úhrade dlhu v splátkach

192072

791,64 EUR

Radoslav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

192065

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

192066

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3. 2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

192067

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3. 2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

192068

499,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3. 2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

192069

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192070

10,00 EUR

Mgr. Jana Filová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192054

20,00 EUR

MUDr. Ľudovít Treindl

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192055

10,00 EUR

Ing. Irena Drábová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192056

20,00 EUR

Pavol Trávniček

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192057

10,00 EUR

Anton Klemon

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192058

20,00 EUR

Mária Jurniklová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192059

20,00 EUR

Radoslav Selecký

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Nájomná zmluva

192060

6,64 EUR

Ervín Černoch

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o nájme bytu

192061

202,68 EUR

Lukáš Suchánek a Pavlína Suchánková, rod. Nováková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o nájme bytu

192062

172,84 EUR

Rozália Malíková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

192063

100,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

192064

100,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1601-1625 z 1667