Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 7 .2020

Dohoda o uznaní záväzku

200730 - 1

21 282,06 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200727 - 1

40,00 EUR

Helena Šedivá

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200723 - 4

40,00 EUR

Jozef Polák

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Hromadná licenčná zmluva VP/20/02590/001

200723 - 3

120,00 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

200723 - 2

Neuvedené

Ivana Katerincová - NATALY

Mesto Šaštín-Stráže

23. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

200723 - 1

Neuvedené

JUDr. Edita Lehocká - Advokátska kancelária

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 15.06.2020

200722 - 1

Neuvedené

Mgr. Jana Kujovská, rod. Janská

Mesto Šaštín-Stráže

21. 7 .2020

Zmluva o dielo č. 200721/2020

200721

19 314,73 EUR

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 4

20,00 EUR

Karol Wallner

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 3

20,00 EUR

Ľubica Černová

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 2

40,00 EUR

Viliam Grajza

Mesto Šaštín-Stráže

20. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200720 - 1

20,00 EUR

Jozef Dérik

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200717 - 6

20,00 EUR

Ing. Anton Mach

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

200717 - 5

80 026,88 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Kúpna zmluva - pozemok p.č. 1916/200

200717 - 4

1 530,00 EUR

Jarmila Achbergerová Viršíková

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Kúpna zmluva - nábytok pre ZŠ 302021K478

200717 - 3

20 884,80 EUR

Daffer spol. s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Kúpna zmluva - komunikačná technika a počítačové vybavenie ZŠ 302021K478

200717 - 2

25 564,80 EUR

Daffer spol. s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2020

Kúpná zmluva - didaktické pomôcky pre ZŠ 302021K478

200717 - 1

12 938,40 EUR

Daffer spol. s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

13. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200713 - 2

40,00 EUR

Mária Janíková

Mesto Šaštín-Stráže

13. 7 .2020

Nájomná zmluva

200713 - 1

128,00 EUR

Ing. Miroslav Nosek

Mesto Šaštín-Stráže

10. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200710 - 1

40,00 EUR

Alojz Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200706 - 3

20,00 EUR

Ingrid Poncová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_01

200706 - 2

660,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

6. 7 .2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti č.ZOP 28/1010/2004 BVS

200706 - 1

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

1. 7 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200701 - 1

10,00 EUR

Tatiana Fasurová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 6 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

200630 - 3

0,36 EUR

Jarmila Reháková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 6 .2020

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie

200630 - 2

297,50 EUR

Alexander Kozánek

Mesto Šaštín-Stráže

30. 6 .2020

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie

200630 - 1

416,50 EUR

MgA. Ján Slezák

Mesto Šaštín-Stráže

29. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200629 - 2

20,00 EUR

Štefánia Hrozányová

Mesto Šaštín-Stráže

29. 6 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

200629 - 1

0,36 EUR

Soňa Bačová

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2020

Zmluva o výpožičke č. 515

200625 - 3

Neuvedené

Ing. Ondrej Matej

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2020

Zmluva o výpožičke č. 514

200625 - 2

Neuvedené

Vladimír Dobiáš

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2020

Zmluva o výpožičke č. 513

200625 - 1

Neuvedené

Jaroslav Chromík

Mesto Šaštín-Stráže

24. 6 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného: 200664-1718200007-ZoS-VB

200624 - 1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200619 - 3

20,00 EUR

Vladimír Korman

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200619 - 2

20,00 EUR

Ema Běhalová

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2020

Zmluva č.130-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

200619 - 1

2 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Šaštín-Stráže

16. 6 .2020

Zmluva o nájme bytu

200616 - 4

152,19 EUR

Lucia Dvorská, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

16. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200616 - 3

20,00 EUR

Edita Stanická

Mesto Šaštín-Stráže

16. 6 .2020

Zmluva o nájme bytu

200616 - 2

144,42 EUR

Simeon Luciak, Nám. Slobody 942/5, Šaštín-Stráže a Eliška Rišková, M.R.Štefánika 180, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

16. 6 .2020

Zmluva o nájme bytu

200616 - 1

119,57 EUR

Helena Šišoláková

Mesto Šaštín-Stráže

15. 6 .2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

200615 - 1

480,00 EUR

Mgr. Jana Kujovská, rod. Janská

Mesto Šaštín-Stráže

12. 6 .2020

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

200612 - 1

156,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 5

20,00 EUR

Ing. Kristína Vašíčková

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 4

20,00 EUR

Ivana Hanesová

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 3

40,00 EUR

Marta Suchá

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 2

20,00 EUR

Helena Masárová

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200610 - 1

20,00 EUR

Štefan Ovečka

Mesto Šaštín-Stráže

8. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200608 - 2

20,00 EUR

Elena Fafaláková

Mesto Šaštín-Stráže

8. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200608 - 1

20,00 EUR

František Belaj

Mesto Šaštín-Stráže

5. 6 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

200605 - 1

15 840,00 EUR

JKL production, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

5. 6 .2020

Kúpna zmluva

200605

13 195,22 EUR

Zmluvné strany Predávajúcich sú zobrazené v poznámke

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 9

20,00 EUR

Nora Baxter

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 8

20,00 EUR

Augusta Palkovičová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 7

20,00 EUR

Ľudmila Menšíková

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 6

20,00 EUR

Ľudmila Menšíková

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 5

20,00 EUR

Jana Kormanová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 4

20,00 EUR

Rozália Baránková

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 3

20,00 EUR

Monika Tumová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 2

20,00 EUR

David Ružička

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 11

40,00 EUR

Anna Ovečková

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

200604 - 10

2 746,63 EUR

Jana Zouharová, rod. Gašparínová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200604 - 1

20,00 EUR

Jozef Danihel

Mesto Šaštín-Stráže

3. 6 .2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny č. 12/2020

200603

800,00 EUR

Nadácia SPP

Mesto Šaštín-Stráže

2. 6 .2020

Zmluva o nájme časti rodinného domu

200602

16,22 EUR

Jaroslav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 9

20,00 EUR

Elena Barcajová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 8

20,00 EUR

Elena Barcajová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 7

20,00 EUR

Jarmila Olšovská

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 6

20,00 EUR

Jarmila Olšovská

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 5

20,00 EUR

Jarmila Olšovská

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 4

20,00 EUR

Michal Mládek

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 3

20,00 EUR

Michal Mládek

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 2

20,00 EUR

Elena Mahrová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 14

20,00 EUR

František Karas

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 13

20,00 EUR

Zdenka Gazárková

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 12

20,00 EUR

Jozef Slovák

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 11

20,00 EUR

Ladislav Matuský

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 10

20,00 EUR

Jozef Maca

Mesto Šaštín-Stráže

1. 6 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200601 - 1

20,00 EUR

Alžbeta Schildová

Mesto Šaštín-Stráže

29. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200529 - 1

40,00 EUR

Lujza Kováriková

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

200527 - 7

0,36 EUR

Oto Plichta

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200527 - 6

20,00 EUR

Rudolf Štefanec

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200527 - 5

20,00 EUR

Oľga Fríbortová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200527 - 4

20,00 EUR

Ramona Miháliková

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200527 - 3

20,00 EUR

Beáta Šebestová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200527 - 2

20,00 EUR

Katarína Ivančíková

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200527 - 1

20,00 EUR

Karolína Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 9

20,00 EUR

Mgr. Anna Hrabošová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 8

20,00 EUR

Mgr. Anna Hrabošová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 7

20,00 EUR

Elena Klokočková

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 6

20,00 EUR

Júlia Havlová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 5

20,00 EUR

Patrícia Dudová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 4

20,00 EUR

Patrícia Dudová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 3

20,00 EUR

Patrícia Dudová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 2

20,00 EUR

Ľubomír Prachár

Mesto Šaštín-Stráže

26. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200526 - 1

20,00 EUR

Jozef Hlavenka

Mesto Šaštín-Stráže

25. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200525

20,00 EUR

Oto Kučera

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200522 - 6

20,00 EUR

Ján Javorka

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200522 - 5

20,00 EUR

Ján Javorka

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200522 - 4

20,00 EUR

Ján Javorka

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200522 - 3

20,00 EUR

Ružena Chrenová

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200522 - 2

20,00 EUR

Jana Kormanová

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

200522 - 1

0,36 EUR

Mária Barkóciová

Mesto Šaštín-Stráže

21. 5 .2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam podľa §588 a nasl. Obč.zák.

200521

Neuvedené

Eva Antálková, r. Lapinová

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200520 - 3

20,00 EUR

Karel Čermák

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200520 - 2

20,00 EUR

Marta Fasurová

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200520 - 1

20,00 EUR

Iveta Vašková

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2020

Rámcová dohoda č. Z20209635_Z

200520

51 740,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200519 - 2

20,00 EUR

Ľudovít Šemmer

Mesto Šaštín-Stráže

19. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200519 - 1

20,00 EUR

Darina Dvorská

Mesto Šaštín-Stráže

18. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200518 - 2

20,00 EUR

Renáta Poláková

Mesto Šaštín-Stráže

18. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200518 - 1

20,00 EUR

Gabriela Tumová

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200513 - 4

20,00 EUR

Stanislav Novák

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200513 - 3

20,00 EUR

Gertraude Knotková

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200513 - 2

20,00 EUR

Ľudmila Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

200513 - 1

720,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 5 .2020

Zmluva o prenájme pozemku

200505

28,17 EUR

Mgr. Lukáš Hladík

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200430 - 6

20,00 EUR

Anna Brhlíková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200430 - 5

20,00 EUR

Hildegarde Hrúzová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200430 - 4

20,00 EUR

Anna Polláková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200430 - 3

20,00 EUR

Michal Planka

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 200363-121868783-VB

200430 - 2

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 200362-121868545-VB

200430 - 1

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200424

30,00 EUR

Peter Novák

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 9

20,00 EUR

Pavol Gál

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 8

20,00 EUR

Ing. Ladislav Marafko

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 7

20,00 EUR

Jaroslav Strapko

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 6

20,00 EUR

Viera Čerňochová

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 5

20,00 EUR

Silvia Škradová

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 4

20,00 EUR

Silvia Škradová

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 3

20,00 EUR

Ing. Peter Litomerický

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 2

20,00 EUR

Irena Gazárková

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme bytu

200422 - 11

204,91 EUR

Pavol Prokopius, Slnečná 1616, Šaštín-Stráže a Klaudia Prokopius, Bernolákova 38, Malacky

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia

200422 - 10

169,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

22. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200422 - 1

20,00 EUR

Jana Fábryová

Mesto Šaštín-Stráže

21. 4 .2020

Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní admin.-tech. prác zo dňa 1.7.2015

200421-1

1 350,00 EUR

Základná škola Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

21. 4 .2020

Dohoda č. 20/07/060/59

200421

21 577,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

15. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200415

20,00 EUR

Július Labaš

Mesto Šaštín-Stráže

8. 4 .2020

Kúpna zmluva

200408

2 330,00 EUR

Eva Antálková

Mesto Šaštín-Stráže

7. 4 .2020

Zmluva č. 320 0853

200407 - 4

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Mesto Šaštín-Stráže

7. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200407 - 3

40,00 EUR

Peter Kostelný

Mesto Šaštín-Stráže

7. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200407 - 2

20,00 EUR

Anna Rudavská

Mesto Šaštín-Stráže

7. 4 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200407 - 1

20,00 EUR

Ing. Adriana Komorníková

Mesto Šaštín-Stráže

6. 4 .2020

Zmluva o nájme bytu

200406

132,83 EUR

Ivan Malík

Mesto Šaštín-Stráže

31. 3 .2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

200331 - 1

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

31. 3 .2020

Kúpna zmluva

200331

4 918,75 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Mariana Vilčeková, rod. Černá

30. 3 .2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

200330

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

18. 3 .2020

Dodatok

200318

Neuvedené

Vladimír Maxian, Záhorácka 55, 908 41 Šaštín-Stráže a Klaudia Maxianová, rod. Masarovičová, Športové námestie 655/20, 900 55 Lozorno

Mesto Šaštín-Stráže

16. 3 .2020

Mandátna zmluva č.200316

200316

8 500,00 EUR

Pavol Skala

Mesto Šaštín-Stráže

11. 3 .2020

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

200311

Neuvedené

MEDA DVA, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

9. 3 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200309 - 2

20,00 EUR

Jarmila Rišková

Mesto Šaštín-Stráže

9. 3 .2020

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

200309 - 1

Neuvedené

MUDr. Marek Tejral

Mesto Šaštín-Stráže

9. 3 .2020

Kúpna zmluva

200309

16,00 EUR

ADO-Service, s. r. o.

Mesto Šaštín-Stráže

6. 3 .2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.2.2016

200306 - 4

Neuvedené

Vladimír Polák, rod. Polák a Dominika Poláková Hanesová, rod. Hanesová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 3 .2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.12.2015

200306 - 3

Neuvedené

EMOTRANS,spol.s.r.o., Štefánikova 699, Senica

Mesto Šaštín-Stráže

6. 3 .2020

Nájomná zmluva

200306 - 2

1,00 EUR

Anton Sušila

Mesto Šaštín-Stráže

6. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200306 - 1

1 000,00 EUR

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2020

Zámenná zmluva

200305

Neuvedené

HURBAN trade s.r.o

Mesto Šaštín-Stráže

4. 3 .2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného šporrtového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v meste Šaštín-Stráže

200304 - 1

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Mesto Šaštín-Stráže

4. 3 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200304

20,00 EUR

Juraj Matoušek

Mesto Šaštín-Stráže

3. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200303 - 3

400,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

3. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200303 - 2

400,00 EUR

Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

3. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200303 - 1

1 000,00 EUR

SRRZ - RZ pri Centre voľného času Beťárik

Mesto Šaštín-Stráže

3. 3 .2020

Zmluva č. 15/2020

200303

2,82 EUR

Senior dom Terézia, n.o.

Mesto Šaštín-Stráže

2. 3 .2020

Zmluva č. 10310/2020 o nájme poľnohospodárskych pozemkov podľa zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

200302 - 2

62,40 EUR

AGRO SEKULE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

2. 3 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200302 - 1

20,00 EUR

Anna Šefčíková

Mesto Šaštín-Stráže

28. 2 .2020

Zmluvy o nájme nebytových priestorov

200228 - 5

Neuvedené

ZOOM optika, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

28. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200228 - 4

20,00 EUR

Žaneta Polakovičová

Mesto Šaštín-Stráže

28. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200228 - 3

20,00 EUR

Pavlína Saksúnová

Mesto Šaštín-Stráže

28. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

200228 - 2

202,68 EUR

Lukáš Suchánek a Pavlína Suchánková, rod. Nováková

Mesto Šaštín-Stráže

28. 2 .2020

Dohoda č.20/07/50J/4

200228 - 1

13 809,76 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

27. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

200227

119 184,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Šaštín-Stráže

26. 2 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory

200226

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Mesto Šaštín-Stráže

25. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

200225

172,84 EUR

Rozália Malíková

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200220 - 6

11 600,00 EUR

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200220 - 5

14 000,00 EUR

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200220 - 4

20,00 EUR

Marek Šedivý

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200220 - 3

20,00 EUR

Miloš Mihálik

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200220 - 2

20,00 EUR

Miloš Mihálik

Mesto Šaštín-Stráže

20. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

200220 - 1

134,21 EUR

Tomáš Kalay a Lucia Kalayová, rod. Zachová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 200220 „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže“

200220

947 396,40 EUR

KAMI PROFIT, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

200219 - 1

20 000,00 EUR

GAZÁRKA, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 2 .2020

Kúpna zmluva

200219

631,50 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

1. Mária Kučková, rod. Vaňková, bytom Kvetná 1133, 905 01 Senica, 2. Mária Smoláriková, rod. Zváčová, bytom Jurkovičova 390/19, 949 11 Nitra, 3. Ing. Stanislava Zváčová, rod. Zváčová, bytom Palárikova 2511/3, 911 01 Trenčín

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 7

20,00 EUR

Zdenka Baďurová

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 6

20,00 EUR

Peter Turanský

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 5

20,00 EUR

František Skýpala

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 4

20,00 EUR

Jozef Šedivý

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 3

30,00 EUR

Ján Hurban

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 2

40,00 EUR

Helena Závodská

Mesto Šaštín-Stráže

18. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200218 - 1

20,00 EUR

Zdenka Baďurová

Mesto Šaštín-Stráže

14. 2 .2020

Kúpna zmluva

200214

1 200,00 EUR

Jozef Šimončič a Iveta Šimončičová

Mesto Šaštín-Stráže

13. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200213 - 3

20,00 EUR

Jozef Veteška

Mesto Šaštín-Stráže

13. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200213 - 2

20,00 EUR

Mário Novák

Mesto Šaštín-Stráže

13. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200213 - 1

20,00 EUR

Emília Vrtalíková

Mesto Šaštín-Stráže

10. 2 .2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku

200210

Neuvedené

DARAPOL, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 2 .2020

Kúpna zmluva

200207 - 2

15 480,00 EUR

Michaela Dudeková, rod. Dudeková, bytom Čistonek 1443, 908 41 Šaštín-Stráže a Miroslav Hajduch, bytom Donovala 323, 908 41 Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

7. 2 .2020

Kúpna zmluva

200207 - 1

700,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

1. Ing. Dominik Hladík a Romana Hladíková, rod. Langerová, bytom Školská 1697/2, 908 41 Šaštín-Stráže a 2. Bc. Lucia Morávková, rod. Morávková, bytom Borová 1506/2, 908 41 Šaštín-Stráže a Adrián Šefčík, bytom M.R.Štefánika 1493, 908 41 Šaštín-Stráže

5. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200205 - 6

20,00 EUR

Anna Tabáková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200205 - 5

20,00 EUR

Ida Pochylá

Mesto Šaštín-Stráže

5. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200205 - 4

20,00 EUR

Helena Reháková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200205 - 3

10,00 EUR

Milan Vajda

Mesto Šaštín-Stráže

5. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200205 - 2

20,00 EUR

Zdenko Šimurda

Mesto Šaštín-Stráže

5. 2 .2020

Kúpna zmluva

200205 - 1

14 560,00 EUR

Vladimír Polák, rod. Polák a Dominika Poláková Hanesová, rod. Hanesová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200204 - 8

20,00 EUR

Ružena Mičová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200204 - 7

10,00 EUR

Alica Tichá

Mesto Šaštín-Stráže

4. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200204 - 6

20,00 EUR

Alica Tichá

Mesto Šaštín-Stráže

4. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200204 - 5

20,00 EUR

Drahomíra Klempová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 2 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200204 - 4

30,00 EUR

Peter Polák

Mesto Šaštín-Stráže

4. 2 .2020

Kúpna zmluva

200204 - 3

14 360,00 EUR

Mgr. Radoslav Malenovský

Mesto Šaštín-Stráže

4. 2 .2020

Kúpna zmluva

200204 - 2

13 860,00 EUR

Ing. Jaroslav Labaš, M.Nešpora 1575, 908 41 Šaštín-Stráže a Ing. Romana Marafková, rod. Marafková, Komenského 1458, 908 41 Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

4. 2 .2020

Kúpna zmluva

200204 - 1

3 980,00 EUR

Vladimír Maxian, Záhorácka 55, 908 41 Šaštín-Stráže a Klaudia Maxianová, rod. Masarovičová, Športové námestie 655/20, 900 55 Lozorno

Mesto Šaštín-Stráže

3. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí služby

200203

720,00 EUR

Gemini Group s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

29. 1 .2020

Kúpna zmluva

200129

13 940,00 EUR

Róbert Hyža a Mária Hyžová

Mesto Šaštín-Stráže

28. 1 .2020

Zmluva o nájme bytu

200128

134,93 EUR

Michal Danihel

Mesto Šaštín-Stráže

24. 1 .2020

Kúpna zmluva

200124b

20,00 EUR

Viktor Sobol a Anna Sobolová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 1 .2020

Zámenná zmluva

200124

Neuvedené

Martina Antálková, Domky 1409/11, 908 41 Šaštín-Stráže a Filip Pastorek, Kapicova 6, 851 01 Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

21. 1 .2020

Nájomná zmluva

200121

22,08 EUR

Elena Poláková

Mesto Šaštín-Stráže

20. 1 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200120

10,00 EUR

Erika Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

17. 1 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200117

20,00 EUR

Oľga Totková

Mesto Šaštín-Stráže

16. 1 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200116

20,00 EUR

Ružena Mičová

Mesto Šaštín-Stráže

15. 1 .2020

Dohoda o skončení nájmu

200115

Neuvedené

MVDr. Peter Beták

Mesto Šaštín-Stráže

14. 1 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200114

20,00 EUR

Kvetoslava Dobšíčková

Mesto Šaštín-Stráže

13. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí služieb 200113

200113

500,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

10. 1 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200110

20,00 EUR

Marta Hladíková

Mesto Šaštín-Stráže

6. 1 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200106

20,00 EUR

Darina Bartalová

Mesto Šaštín-Stráže

3. 1 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200103

20,00 EUR

Viera Urbanová

Mesto Šaštín-Stráže

2. 1 .2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

200102

20,00 EUR

Michal Vrtal

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok k zmluve

192340

218,00 EUR

FCC Slovensko spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet

192339

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme IP koncového zariadenia

192338

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta

192337

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

192336

5 880,00 EUR

JKL production, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.9.2015

192335

Neuvedené

ZOOM optika, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Nájomná zmluva o prenájme pozemku

192334

8,00 EUR

Ľudmila Bisová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Nájomná zmluva o prenájme pozemku

192333

120,00 EUR

Ľudmila Bisová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu zo dňa 29.9.2017

192332

Neuvedené

Igor Skokánek a Sylvia Skokánková

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192331

169,30 EUR

Miroslav Fábik

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192330

202,69 EUR

Dominik Chovanec a Lucia Römerová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.1.2015

192329

Neuvedené

Zdenko Gebl

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.1.2015

192328

Neuvedené

VKP instal s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 17.9.2018

192327

Neuvedené

Ján Cintula

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192326

0,36 EUR

Anna Fesičová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192325

20,00 EUR

Miroslava Vrtalová

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192324

20,00 EUR

Zdenka Vilimovská

Mesto Šaštín-Stráže

30. 12 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa § 7 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

192323

1 000,00 EUR

MAS Záhorie, o.z.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 12 .2019

Zmluva o dielo

192322

8 399,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o

Mesto Šaštín-Stráže

23. 12 .2019

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí podpory

192321

16 268,41 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Mesto Šaštín-Stráže

18. 12 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 11.11.2019

192320

4 000,00 EUR

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve a zmluve o prevode práv zo dňa 13.08.2019

192319

Neuvedené

Igor Kubina - PiuStudio

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192318

20,00 EUR

Jolana Kujovská

Mesto Šaštín-Stráže

10. 12 .2019

Zmluva o prenájme pozemku

192317

326,00 EUR

Eva Pódová

Mesto Šaštín-Stráže

9. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192316

0,36 EUR

Ondrej Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

9. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192315

110,12 EUR

Miroslav Daniel a Erika Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192314

20,00 EUR

Václav Zouhar

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192313

20,00 EUR

Simona Barkóciová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/019

192312

120,00 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

6. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192311

206,31 EUR

Richard Jankovič a Sylvia Jankovičová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192310

10,00 EUR

Jozef Pastorek

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192309

20,00 EUR

Adriana Šírová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192308

20,00 EUR

Mikuláš Gottlieb

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192307

20,00 EUR

Vlastimil Vidra

Mesto Šaštín-Stráže

4. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192306

105,53 EUR

Miroslav Černý a Jozefína Černá

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192305

206,31 EUR

Erika Strapková

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192304

143,11 EUR

Ing.Peter Šedivý a Júlia Šedivá

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192303

105,36 EUR

Boris Römer

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192302

105,53 EUR

Katarína Machová

Mesto Šaštín-Stráže

2. 12 .2019

Zmluva o nájme bytu

192301

200,57 EUR

Róbert Slovák a Dominika Bachoríková

Mesto Šaštín-Stráže

28. 11 .2019

Kúpna zmluva

192300

14 340,00 EUR

ESOPLAST SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192299

20,00 EUR

Alena Škurlová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192298

30,00 EUR

Alena Škurlová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192297

20,00 EUR

Jaroslav Svrček

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme bytu

192296

206,31 EUR

Jaroslav Waldhauser a Henrieta Waldhauserová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 11 .2019

Zmluva o nájme bytu

192295

144,18 EUR

Jaroslav Labaš a Jana Labašová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 11 .2019

Zmluva o servisnej službe

192294

258,24 EUR

Ille Papier-Service SK, spol. s r.o.vice SK, spol. s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

25. 11 .2019

Zmluva o nájme bytu

192293

195,17 EUR

Jana Slobodová

Mesto Šaštín-Stráže

15. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192292

10,00 EUR

Ján Tuma

Mesto Šaštín-Stráže

12. 11 .2019

Zmluva o dielo

192291

4 500,00 EUR

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

Mesto Šaštín-Stráže

11. 11 .2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

192290

120,00 EUR

FÉRnet SK s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192289

10,00 EUR

Peter Hrica

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192288

20,00 EUR

Sofia Bartošová

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192287

20,00 EUR

Ing. Ivan Wallenfels

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192286

20,00 EUR

Ján Bendík

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192285

20,00 EUR

Peter Sušila

Mesto Šaštín-Stráže

8. 11 .2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 15.06.2018

192284

Neuvedené

Buzay Silvester

Mesto Šaštín-Stráže

4. 11 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192283

20,00 EUR

Milada Smoleňová

Mesto Šaštín-Stráže

31. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192282

20,00 EUR

Jozef Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

31. 10 .2019

Príloha č.2 k Zmluve

192281

Neuvedené

Technické služby Senica a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

192280

82 065,61 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192279

20,00 EUR

Eta Theberyová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192278

0,36 EUR

Ľudmila Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o nájme bytu

192277

172,84 EUR

Jozef Daniel a Helena Danielová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia

192276

215,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

24. 10 .2019

Zmluva o dielo č. 192275

192275

6 960,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

18. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192274

20,00 EUR

Viera Kožárová

Mesto Šaštín-Stráže

18. 10 .2019

Dodatok č.1

192273

2 900,00 EUR

Ing. Pavol Tallo - MARWELL

Mesto Šaštín-Stráže

17. 10 .2019

Zmluva o nájme bytu

192272

143,11 EUR

Marek Jurica a Ivana Juricová

Mesto Šaštín-Stráže

15. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192271

0,36 EUR

Gabriela Belánová

Mesto Šaštín-Stráže

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 9

789,10 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Mgr. Eva Kováčová

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 8

98,64 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Anton Tomašovič

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 7

1 570,07 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Zuzana Kollárová

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 6

599,10 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Lukáš Fagala

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 5

5 123,37 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Ján Škrabák

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 4

1 373,32 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Edita Stanická

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 3

2 074,17 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

AGROFARMA MORAVA s.r.o.

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 2

600,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Genovéva Kormanová

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 12

5 324,06 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Tatiana Čermáková

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 11

5 324,06 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Peter Šimek

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 10

3 879,91 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Irena Vachová

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

192270 - 1

280,00 EUR

Mesto Šaštín-Stráže

Ing. Elena Došeková

11. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v kuchyni

192269

0,36 EUR

Anna Sulíková

Mesto Šaštín-Stráže

9. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192268

20,00 EUR

Zdenek Brunclík

Mesto Šaštín-Stráže

8. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192267

0,36 EUR

Anna Žáková

Mesto Šaštín-Stráže

7. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192266

40,00 EUR

Mgr. Dagmar Šmidová

Mesto Šaštín-Stráže

7. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192265

20,00 EUR

Janka Koláčková

Mesto Šaštín-Stráže

7. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192264

20,00 EUR

Janka Koláčková

Mesto Šaštín-Stráže

1. 10 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192263

20,00 EUR

Anna Palkovičová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 10 .2019

Dodatok k zmluve

192262

Neuvedené

Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

1. 10 .2019

Zmluva o nájme bytu

192261

205,57 EUR

Iveta Tomačeková

Mesto Šaštín-Stráže

1. 10 .2019

Zmluva o nájme bytu

192260

135,77 EUR

Mária Dostálová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192259

20,00 EUR

Stanislav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192258

10,00 EUR

Anna Švrčková

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192257

20,00 EUR

Mária Černochová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192256

20,00 EUR

Stanislav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192255

20,00 EUR

Mária Černochová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192254

20,00 EUR

Mário Fialka

Mesto Šaštín-Stráže

26. 9 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/007

192253

120,00 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

26. 9 .2019

Dohoda č. 19/07/012/10

192252

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

26. 9 .2019

Dohoda č. 19/07/010/29

192251

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192250

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192249

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192248

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

24. 9 .2019

Kúpna zmluva č.2247/2019

192247

6 214,52 EUR

BOGA PARTNERS, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o dielo č.11/2019

192246

13 776,00 EUR

Ivan Kozák - K & H

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

192245

11 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201908881

192244

Neuvedené

Disig, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Darovacia zmluva

192243

200,00 EUR

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192242

20,00 EUR

Soňa Žáková

Mesto Šaštín-Stráže

19. 9 .2019

Zmluva o nájme bytu

192241

201,31 EUR

Mgr. Denisa Žáková

Mesto Šaštín-Stráže

18. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní hostingovej služby

192240

87,79 EUR

NIC Hosting s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

13. 9 .2019

Darovacia zmluva

192239

50,00 EUR

COOP Jednota Senica, s.d.

Mesto Šaštín-Stráže

12. 9 .2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

192238

780 598,54 EUR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192237

20,00 EUR

Emília Bíla

Mesto Šaštín-Stráže

11. 9 .2019

Kúpna zmluva

192236

315,00 EUR

Marián Matúš

Mesto Šaštín-Stráže

6. 9 .2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. Z SKCZ304021P666

192235

457 790,25 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Šaštín-Stráže

6. 9 .2019

Licenčná zmluva

192234

146,10 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

4. 9 .2019

Nájomná zmluva

192233

22,08 EUR

MVDr. Peter Beták

Mesto Šaštín-Stráže

4. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192232

20,00 EUR

Anna Bakanová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 9 .2019

Zmluva o dielo

192231

5 000,00 EUR

GÄDER, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192230

20,00 EUR

Dana Havlíčková

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192229

0,36 EUR

Silvia Vrtalíková

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192228

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192227

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192226

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192225

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 9 .2019

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

192224

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

28. 8 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/008

192223

14,40 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

28. 8 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/005

192222

76,80 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

27. 8 .2019

Kúpna zmluva

192221

2 970,00 EUR

Mgr. Miloš Pétery a Zuzana Péteryová, Homolova 4, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192220

0,36 EUR

Celestín Lím, Pri rybníku 1307, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8 .2019

Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE0909201501

192219

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

26. 8 .2019

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 19.07.2018

192218

Neuvedené

Milan Penák, M.R. Štefánika 1384, 908 41 Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

21. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192217

20,00 EUR

Pavol Kuba, M.R.Štefánika 135, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

21. 8 .2019

Licenčná zmluva a zmluva o prevode práv

192216

Neuvedené

Igor Kubina - PiuStudio, Záhumenice 1465/18, Gbely

Mesto Šaštín-Stráže

19. 8 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192215

1 200,00 EUR

Rallycross klub pri AKSR, Na výhone 675/5, Borský Mikuláš

Mesto Šaštín-Stráže

16. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192214

20,00 EUR

Jana Rechtorovičová, Alej 575, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

16. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového mioesta

192213

20,00 EUR

Peter Hankovský, M.R.Štefánika 110, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

15. 8 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/006

192212

21,60 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

15. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192211

30,00 EUR

Elena Miháliková, J.Donovala 317, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

15. 8 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192210

20,00 EUR

Terézia Poláčková, M.R.Štefánika 251, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

14. 8 .2019

Kúpna zmluva

192209

40,00 EUR

Roman Šimkovič a Radka Šimkovičová, rod. Ivánková, M.R.Štefánika 455, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

8. 8 .2019

Zmluva o dodávke tovaru

192208

10 800,00 EUR

SUBESTAV s.r.o., Mikulášov 59, Lakšárska Nová Ves

Mesto Šaštín-Stráže

7. 8 .2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

192207

0,36 EUR

Mária Konečná, J.Donovala 297, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

6. 8 .2019

Kúpna zmluva

192206

10 065,00 EUR

Zlata Türk, Rennbahnweg 27/25/52, Viedeň

Mesto Šaštín-Stráže

2. 8 .2019

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2015

192205

Neuvedené

TJ SPARTAK STRÁŽE, zastúpený Karol Sojka, Šaštín-Stráže č. 332

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku

192204

50,00 EUR

MVDr. Ivan Miča, Smolinské 259

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Darovacia zmluva

192203

70,00 EUR

Coop Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192202

10,00 EUR

Dana Žáková, Alej 585, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov

192201

2 230,00 EUR

Ing. Pavol Tallo - MARWELL, Hodžova 787/10, 907 01 Myjava

Mesto Šaštín-Stráže

31. 7 .2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

192200

Neuvedené

Ing. Pavol Tallo - MARWELL, Hodžova 787/10, 907 01 Myjava

Mesto Šaštín-Stráže

26. 7 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku

192199

Neuvedené

Ladislav Bolebruch, Domky 1351, Śaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2019

Zmluva o nájme bytu

192198

152,19 EUR

Lucia Dvorská, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2019

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

192197

901,50 EUR

EMOTRANS,spol.s.r.o., Štefánikova 699, Senica

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192196

500,00 EUR

RZ pri MŠ Šaštín-Stráže, M.Nešpora 1365, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

22. 7 .2019

Kúpna zmluva

192195

3 248,00 EUR

Ing. Anna Hauerlandová, Smolenická 2/62, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192194

20,00 EUR

Dana Pilkova, Ľ. Fullu 10, Malacky

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192193

10,00 EUR

Dana Pilkova, Ľ. Fullu 10, Malacky

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192192

20,00 EUR

Július Nereča, Štúrova 566, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192191

30,00 EUR

Anton Kučera, Domky 1326, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

17. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192190

30,00 EUR

Oľga Pospíchalová, Ambroseho 11/2478, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

15. 7 .2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 09.05.2019

192189

Neuvedené

Ing. Klaudia Morávková

Mesto Šaštín-Stráže

12. 7 .2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.19160056

192188

850,00 EUR

Nadácia ZSE

Mesto Šaštín-Stráže

11. 7 .2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 09.05.2019

192187

Neuvedené

Marek Jurica a Ivana Juricová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 7 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192186

20,00 EUR

Viktória Hurbanová

Mesto Šaštín-Stráže

4. 7 .2019

Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov

192185

Neuvedené

Technické služby Senica a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

28. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192184

1 500,00 EUR

Miestny automotoklub ČEMOTO

Mesto Šaštín-Stráže

28. 6 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/004

192183

10,80 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

28. 6 .2019

Dohoda o zabezpečení odborných služieb

192182

122,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Mesto Šaštín-Stráže

27. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192181

200,00 EUR

RZ pri ZŠ Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

26. 6 .2019

Kúpna zmluva

192180

13 700,00 EUR

Ing. Silvia Krokovičová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192179

10,00 EUR

Júlia Balíková

Mesto Šaštín-Stráže

26. 6 .2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 03.05.2019

192178

Neuvedené

Marek Antálek, Domky 1409, Šaštín-Stráže a manželka Mgr. Zuzana Antálková, M. Nešpora 1148, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

26. 6 .2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 03.05.2019

192177

Neuvedené

Ing. Monika Holická

Mesto Šaštín-Stráže

26. 6 .2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.05.2019

192176

Neuvedené

Ing. Dominik Hladík a Romana Hladíková, rod. Langerová

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192175

10,00 EUR

Marta Macháčková

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192174

10,00 EUR

Zdenka Hornáková

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192173

30,00 EUR

Zdenko Kukla

Mesto Šaštín-Stráže

25. 6 .2019

Hromadná licenčná zmluva

192172

13,20 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192171

10,00 EUR

Ing. Longin Kupec

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192170

20,00 EUR

Dana Nováková

Mesto Šaštín-Stráže

19. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192169

20,00 EUR

Oto Plichta

Mesto Šaštín-Stráže

14. 6 .2019

Zmluva č. 001-SE-K/PO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

192168

1 400,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Šaštín-Stráže

12. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192167

600,00 EUR

AMEN SAVORE - MYVŠETCI

Mesto Šaštín-Stráže

12. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192166

20,00 EUR

František Karas, PhDr.

Mesto Šaštín-Stráže

12. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192165

20,00 EUR

František Karas, PhDr.

Mesto Šaštín-Stráže

12. 6 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192164

20,00 EUR

Tatiana Straková

Mesto Šaštín-Stráže

12. 6 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/002

192163

40,80 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

10. 6 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 03.04.2019

192162

2 160,00 EUR

ND - A. Kratochvíl s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192161

200,00 EUR

GRAND PRIX ZÁHORIA

Mesto Šaštín-Stráže

3. 6 .2019

Zmluva o nájme bytu

192160

134,21 EUR

Igor Šedivý

Mesto Šaštín-Stráže

31. 5 .2019

Kúpna zmluva

192159

16 120,00 EUR

Martina Antálková, Domky 1409/11, 908 41 Šaštín-Stráže a Filip Pastorek, Kapicova 6, 851 01 Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

28. 5 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192158

20,00 EUR

František Karas

Mesto Šaštín-Stráže

28. 5 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192157

20,00 EUR

Anna Fodorová

Mesto Šaštín-Stráže

28. 5 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192156

20,00 EUR

Dagmar Fodorová

Mesto Šaštín-Stráže

28. 5 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192155

10,00 EUR

Ľudmila Rozborová

Mesto Šaštín-Stráže

28. 5 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192154

20,00 EUR

Oľga Bakanová

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2019

Kúpna zmluva

192153

13 420,00 EUR

Bc. Lucia Morávková, Borová 1506/2, Šaštín-Stráže a Adrián Šefčík, M.R. Štefánika 1493, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

27. 5 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

192152

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

24. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192151

1 500,00 EUR

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2019

Zmluva o prevádzke webového sídla

192150

540,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2019

Zmluva o vytvorení webového sídla

192149

2 880,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2019

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

192148

204,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

192147

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

22. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192146

300,00 EUR

Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2019

Kúpna zmluva

192145

13 780,00 EUR

Ing. Dominik Hladík a Romana Hladíková, rod. Langerová

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2019

Zmluva č. PZ002000275471_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

192144

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 15.06.2018

192143

Neuvedené

Buzay Silvester

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2019

Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 22.06.2018

192142

4 680,68 EUR

POLLÁK a spol., s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

20. 5 .2019

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 22.06.2018

192141

7 550,75 EUR

POLLÁK a spol., s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

17. 5 .2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

192140

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

17. 5 .2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

192139

49,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

13. 5 .2019

Kúpna zmluva

192138

570,00 EUR

RNDr. Juraj Silvan PhD., CSc. a MUDr. Eva Silvánová

Mesto Šaštín-Stráže

10. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192137

1 000,00 EUR

Karate klub TEKDAN Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

10. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192136

300,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

Mesto Šaštín-Stráže

10. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192135

500,00 EUR

Handmade by Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

10. 5 .2019

Kúpna zmluva

192134

14 320,00 EUR

Marek Jurica a Ivana Juricová

Mesto Šaštín-Stráže

10. 5 .2019

Kúpna zmluva

192133

15 520,00 EUR

Ing. Klaudia Morávková

Mesto Šaštín-Stráže

7. 5 .2019

Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov OA v Senici

192132

Neuvedené

Obchodná akadémia

Mesto Šaštín-Stráže

6. 5 .2019

Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov OA v Senici

192131

Neuvedené

Obchodná akadémia

Mesto Šaštín-Stráže

6. 5 .2019

Dodatok č.1 k Zmluve č.PHZ-OPK1-2018-000731-003

192130

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Mesto Šaštín-Stráže

3. 5 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192129

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

3. 5 .2019

Kúpna zmluva

192128

14 080,00 EUR

Ing. Monika Holická

Mesto Šaštín-Stráže

3. 5 .2019

Kúpna zmluva

192127

13 620,00 EUR

Marek Antálek, Domky 1409, Šaštín-Stráže a manželka Mgr. Zuzana Antálková, M. Nešpora 1148, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

3. 5 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192126

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

2. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192125

400,00 EUR

Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

2. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192124

400,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

2. 5 .2019

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a budovania futbalovej infraštruktúry v meste Šaštín-Stráže

192123

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2019

Zámenná zmluva

192122

Neuvedené

DALITRANS s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

192121

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

192120

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

30. 4 .2019

Dohoda č. 19/07/50J/16

192119

31 928,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

26. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192118

20,00 EUR

Anton Jablonický

Mesto Šaštín-Stráže

26. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192117

30,00 EUR

Anton Jablonický

Mesto Šaštín-Stráže

26. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192116

20,00 EUR

Žaneta Maďarová

Mesto Šaštín-Stráže

26. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192115

20,00 EUR

Karol Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

26. 4 .2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

192114

Neuvedené

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

26. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192113

800,00 EUR

Športovo strelecký klub Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

26. 4 .2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

192112

600,00 EUR

Adv.kancelária JUDr.Filová

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192111

20,00 EUR

Miroslav Fodor

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192110

20,00 EUR

Peter Zváč

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192109

20,00 EUR

Vladimír Polák

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192108

20,00 EUR

Magdaléna Skokánková

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192107

20,00 EUR

Peter Zváč

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192106

10,00 EUR

Bc.Eva Škrabáková

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192105

10,00 EUR

Bc.Eva Škrabáková

Mesto Šaštín-Stráže

24. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192104

30,00 EUR

Jolana Bačová

Mesto Šaštín-Stráže

18. 4 .2019

Hromadná licenčná zmluva VP/19/02590/001

192103

10,08 EUR

SOZA

Mesto Šaštín-Stráže

16. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192102

20 000,00 EUR

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

16. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192101

16 000,00 EUR

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

16. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192100

2 000,00 EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska

Mesto Šaštín-Stráže

15. 4 .2019

Darovacia zmluva

192099

35,00 EUR

COOP Jednota Senica, s.d.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI

192098

449,10 EUR

Wolters Kluwer SR s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 4 .2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

192097

950,00 EUR

Patrícia Osuská

Mesto Šaštín-Stráže

12. 4 .2019

Dohoda č. 19/07/060/33

192096

4 988,85 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

12. 4 .2019

Zmluva č.39 109

192095

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Mesto Šaštín-Stráže

12. 4 .2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov

192094

Neuvedené

Súkromná stredná škola podnikania

Mesto Šaštín-Stráže

11. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

192093

1 800,00 EUR

SRRZ - RZ pri Centre voľného času Beťárik

Mesto Šaštín-Stráže

5. 4 .2019

Zmluva o nájme bytu

192092

146,15 EUR

Ladislav Lukáč, Štefanov 317 a Lenka Lukáčová, M.Nešpora 1323, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

5. 4 .2019

Zmluva o nájme bytu

192091

172,84 EUR

Rozália Malíková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 4 .2019

Zmluva o nájme bytu

192090

202,68 EUR

Lukáš Suchánek a Pavlína Suchánková, rod. Nováková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 4 .2019

Zmluva o nájme bytu

192089

28,49 EUR

Martina Trefilíková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 4 .2019

Zmluva o nájme bytu

192088

39,60 EUR

Diana Blažeková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192087

20,00 EUR

Mária Barkóciová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192086

30,00 EUR

Mária Baranová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 4 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192085

20,00 EUR

MUDr. Litomerický Štefan

Mesto Šaštín-Stráže

3. 4 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb

192084

36 960,00 EUR

ND - A. Kratochvíl s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

3. 4 .2019

Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici

192083

Neuvedené

Obchodná akadémia

Mesto Šaštín-Stráže

2. 4 .2019

Poistné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

192082

17,15 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

1. 4 .2019

Dohoda č.19/07/50J/8

192081

35 919,45 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Mesto Šaštín-Stráže

29. 3 .2019

Dodatok č.1/2018 k nájomnej zmluve č. 301/01Nn/2007

192080

198,17 EUR

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Mesto Šaštín-Stráže

27. 3 .2019

Kúpna zmluva č. 00321/2019-PKZ–K40093/19.00

192079

481,84 EUR

Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

Mesto Šaštín-Stráže

27. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192078

20,00 EUR

Jozef Drvár

Mesto Šaštín-Stráže

27. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192077

20,00 EUR

Lukáš Kollár

Mesto Šaštín-Stráže

27. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192076

20,00 EUR

Irena Horáková

Mesto Šaštín-Stráže

21. 3 .2019

Zmluva o poskytnutí služieb

192075

1 000,00 EUR

Ondrej Malík

Mesto Šaštín-Stráže

14. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192074

20,00 EUR

Iveta Hrozániová

Mesto Šaštín-Stráže

14. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192073

20,00 EUR

Irena Horáková

Mesto Šaštín-Stráže

11. 3 .2019

Dohoda o úhrade dlhu v splátkach

192072

791,64 EUR

Radoslav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

11. 3 .2019

Zmluva o výpožičke

192071

Neuvedené

Radoslav Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192070

10,00 EUR

Mgr. Jana Filová

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3 .2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

192069

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3 .2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

192068

499,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3 .2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

192067

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3 .2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

192066

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

7. 3 .2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

192065

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb

192064

100,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

192063

100,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o nájme bytu

192062

172,84 EUR

Rozália Malíková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o nájme bytu

192061

202,68 EUR

Lukáš Suchánek a Pavlína Suchánková, rod. Nováková

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Nájomná zmluva

192060

6,64 EUR

Ervín Černoch

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192059

20,00 EUR

Radoslav Selecký

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192058

20,00 EUR

Mária Jurniklová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192057

10,00 EUR

Anton Klemon

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192056

20,00 EUR

Pavol Trávniček

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192055

10,00 EUR

Ing. Irena Drábová

Mesto Šaštín-Stráže

5. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192054

20,00 EUR

MUDr. Ľudovít Treindl

Mesto Šaštín-Stráže

1. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192053

10,00 EUR

Anna Otrísalová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 3 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192052

20,00 EUR

Anna Otrísalová

Mesto Šaštín-Stráže

1. 3 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb

192051

480,00 EUR

AMIRE s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

15. 2 .2019

Dodatok ku kúpnej zmluve

192050

Neuvedené

Štefan Černý

Mesto Šaštín-Stráže

13. 2 .2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby

192049

102 240,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Šaštín-Stráže

12. 2 .2019

Zmluva o poskytnutie dotácie

192048

57 176,00 EUR

GAZÁRKA, s.r.o.

Mesto Šaštín-Stráže

8. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192047

20,00 EUR

Mgr. Jaroslav Suchánek

Mesto Šaštín-Stráže

7. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192046

20,00 EUR

Anna Puterová

Mesto Šaštín-Stráže

7. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192045

20,00 EUR

Ján Černoch

Mesto Šaštín-Stráže

7. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192044

20,00 EUR

Pavol Černoch

Mesto Šaštín-Stráže

7. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192043

20,00 EUR

Vlasta Šimeková

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Kúpna zmluva

192042

380,00 EUR

Ing.Peter Zváč, Alej 574/1, Šaštín-Stráže a RNDr. Vladimír Zváč, Tománkova 6, Bratislava

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192041

10,00 EUR

Vladimír Štefanec

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192040

20,00 EUR

Oľga Klokočková

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192039

20,00 EUR

Eva Richterová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192038

20,00 EUR

Eva Richterová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192037

20,00 EUR

Luboš Daniel

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192036

20,00 EUR

Pavol Suchý

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192035

20,00 EUR

Rafael Suchý

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192034

20,00 EUR

Veronika Meteličková

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192033

20,00 EUR

Valéria Stachová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192032

10,00 EUR

Silvia Suchá

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192031

20,00 EUR

Silvia Bellová

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192030

20,00 EUR

Jozef Menšík

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192029

20,00 EUR

Jozef Menšík

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192028

20,00 EUR

Jozef Menšík

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192027

20,00 EUR

Helen Dobrovolný

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192026

10,00 EUR

Helen Dobrovolný

Mesto Šaštín-Stráže

6. 2 .2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

192025

20,00 EUR

Jarmila Sobiehardová

Mesto Šaštín-Stráže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.