Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

16.09.2019-pondelok

Dátum: 16. 9. 2019

Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že dňa 17.septembra t.j. zajtra prijal pozvanie a príde do klubu v bazilikone popredný slovenský mykológ, spisovateľ, publicista a autor hubarských príručiek PhDr.Ladislav Hagara, PhD.

Žiadame poctivého nálezcu, ktorý našiel čiernu peňaženku s dokladmi, aby ju odovzdal na MsÚ, alebo na t.č.0951 203295.

13.09.-piatok

Dátum: 13. 9. 2019

Trnavský samosprávny kraj oznamuje občanom, že od 16.09 do 30.09.2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. Vaše požiadavky zasielajte do 30.09.2019 e-mailom, alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky. Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom.

12.09.2019-štvrtok

Dátum: 12. 9. 2019

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 13.septembra t.j. v piatok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v piatok ráno do 06.hodiny.

TJ Spartak Stráže oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 15.septembra t.j. v nedeľu o 10.00 hod. zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti TJ Lakšárska Nová Ves.

11.09.2019-streda

Dátum: 11. 9. 2019

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 13.septembra t.j. v piatok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j. papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v piatok ráno do 06.hodiny.

Majiteľka stánku Monarch Vás pozýva na nákup dnes dovezeného burčiaku v cene 2,50€ za liter. Ďalej oznamuje, že má od dnes na predaj syrové výrobky:bryndzu a syr z ovčieho mlieka, korbáčiky, maslo a iné výrobky. Otvorené je pondelok až piatok od 08.00 do 12.00 a od 13.30 do 17.00 hod. Majiteľka sa teší na Vašu návštevu.

10.09.2019-utorok

Dátum: 10. 9. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici oznamuje občanom, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica dňom 09.septembra 2019 od 08.00 hodiny.

09.09.2019-pondelok

Dátum: 9. 9. 2019

ZUŠ Šaštín-Stráže, pozýva žiakov ZŠ, prihlásiť sa do divadelného odboru. Záujemcovia sa môžu hlásiť na vedení ZUŠ, alebo na t.č.0917461582.

Majiteľka stánku Monarch-predajňa sudového vína na ulici Alej Vás pozýva na nákup dnes dovezeného burčiaku. V ponuke je biely a ružový burčiak v cene 2,50€ za liter.

06.09.2019-piatok

Dátum: 6. 9. 2019

Pozor zmena!
Primátor mesta oznamuje občanom zmenu termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva v Šaštíne - Strážach. Na základe žiadosti jednej tretiny poslancov MsZ v Šaštíne-Strážach p.Cyrila Filípka, p.Miroslava Noska, p.Dagmar Fodorovej, Ing.Bc.Michala Kvačkaja oznamuje, že sa V.zasadnutie MsZ v Šaštíne-Strážach uskutoční v súlade s ustanovením § 12 ods.3 prvej vety zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 09.septembra 2019 t.j. v pondelok o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Šaštíne - Strážach s jediným bodom programu:Odvolanie Ing. Antona Mošaťa z pozície hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže.

05.09.2019-štvrtok

Dátum: 5. 9. 2019

Primátor mesta  na základe žiadosti jednej tretiny poslancov MsZ v Šaštíne-Strážach, menovite p.Cyrila Filípka, p.Miroslava Noska, p.Dagmar Fodorovej, Ing.Bc.Michala Kvačkaja oznamuje , že sa V.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne - Strážach uskutoční v súlade s ustanovením § 12 ods.3 prvej vety zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 06.septembra 2019, t.j. v piatok o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šaštíne - Strážach s jediným bodom programu: Odvolanie Ing. Antona Mošaťa z pozície hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže.

04.09.2019-streda

Dátum: 4. 9. 2019

Baliarne Maxin, s.r.o. so sídlom v Kútoch prijmú do pracovného pomeru pracovníčku do výroby. Plat 630€. 
Baliarne Maxin, s.r.o. so sídlom v Kútoch prijmú do pracovného pomeru obchodného zástupcu s vod.preukazom skupiny B. Ide o zabehnutú ochodnú pozíciu s platom 800€. Bl.info Vám budú poskytnuté priamo vo firme, alebo na t.č.034/6597 894.

03.09.2019-utorok

Dátum: 3. 9. 2019

Západoslovenská energetika oznamuje občanom,že v dňoch 03.04.septembra t.j. dnes i zajtra budú prebiehať v časti mesta Šaštín odpočty elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie. Žiadame občanov, aby stav elektromeru umiestnili na viditeľné miesto.
Poliklinika Senica oznamuje občanom, že s účinnosťou od 01.09.2019 ruší prevádzku telefónnej ústredne. Kontakty na lekárov sú zverejnené na webovej stránke www.poliklinikase.sk

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK