Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Rozhlas

Zobrazeno 1-30 z 38

30.10.2020-piatok

Dátum: 30. 10. 2020

Vo štvrtok 29.10.2020 sa opäť vykonala následná obhliadka miesť určených na testovanie:Obvod č.1 Stráže-štadión TJ Spartak Stráže.Priestor vyhovuje. Obvod č.2 Šaštín-KD Šaštín-priestor vyhovuje. Obvod č.3 Šaštín-štadión TJ Slovan Šaštín-priestor NEVYHOVUJE z dôvodu nepriaznivého počasia. Obvod č.1 Stráže má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže-vstup bude zo zadnej strany(od potoka Kopánka) od parkoviska. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených, na tréningovej ploche za ihriskom. Pri vstupe do stanov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Pri východe budete navigovaní na chodník ku "striedačkám" a smerom k ulici Záhorácka. Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny.
Obvod č.2 Šaštín má určené miesto testovania KD Šaštín-Štúrova ulica. Vstup bude hlavnými dverami východ bude pri pódiu. Testovanie bude prebiehať v sále KD. Pri vstupe do KD,vás budú navigovať príslušníci Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberové miesto a posledný je čakací priestor na výsledky.
Obvod č.3 Šaštín POZOR ZMENA -má z dôvodu nevyhovujúceho terénu štadiónu TJ Slovan Šaštín sme boli nútení presunúť miesto určené na testovanie na školský dvor ZŠ 1.-9.ročník na Štúrovej ulici č.1115 -vstup bude zo strany telocvične zo Štúrovej ulice. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených. Pri vstupe do stavov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Východ bude po chodníku pri jedálni na Štúrovu ulicu .Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny. Testovanie bude prebiehať 31.10.2020 t.j.v sobotu a 01.11.2020 t.j.v nedeľu od 07.00 do 22.00 hodiny. Od 07.00 -12.00 vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 12.00 do 12.45 hod. prestávka na obed, od 12.45 do 18.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 18.00 do 18.30 hod.bude prestávka na večeru, od 18.30 hod. do 22.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste. Posledné stery sa budú realizovať do 21.30 hod.V pondelok 2. novembra na Ústrednom krízovom štábe rozhodnú o tom, či bude aj druhé kolo celoplošného testovania.
Všetky nové pokyny ohľadne testovania budú občanom oznámené na webovej stránke mesta a mestským rozhlasom. Maloletí musia mať u seba preukaz poistenca, dospelí sa preukazujú OP.Testovanie je dobrovoľné a budú sa môcť na ňom zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa občanom nad 65 rokov(následne je potrebné po dobu 10 dní ostať doma). Využite odberové miesto najbližšie k svojmu bydlisku, ak tu bude dlhý rad, môžete využiť iné miesto podľa pokynu personálu.Na testovanie môžete prísť v ktoromkoľvek čase od 07.00 do 21.30 hod.

29.10.2020-štvrtok

Dátum: 29. 10. 2020

Dňa 29.10.2020 t.j. dnes sa opäť vykonala následná obhliadka miesť určených na testovanie:Obvod č.1 Stráže-štadión TJ Spartak Stráže.Priestor vyhovuje. Obvod č.2 Šaštín-KD Šaštín-priestor vyhovuje. Obvod č.3 Šaštín-štadión TJ Slovan Šaštín-priestor NEVYHOVUJE z dôvodu nepriaznivého počasia. Obvod č.1 Stráže má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže-vstup bude zo zadnej strany(od potoka Kopánka) od parkoviska. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených, na tréningovej ploche za ihriskom. Pri vstupe do stanov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Pri východe budete navigovaní na chodník ku "striedačkám" a smerom k ulici Záhorácka. Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny.
Obvod č.2 Šaštín má určené miesto testovania KD Šaštín-Štúrova ulica. Vstup bude hlavnými dverami východ bude pri pódiu. Testovanie bude prebiehať v sále KD. Pri vstupe do KD,vás budú navigovať príslušníci Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberové miesto a posledný je čakací priestor na výsledky.
Obvod č.3 Šaštín POZOR ZMENA -má z dôvodu nevyhovujúceho terénu štadiónu TJ Slovan Šaštín sme boli nútení presunúť miesto určené na testovanie na školský dvor ZŠ 1.-9.ročník na Štúrovej ulici č.1115 -vstup bude zo strany telocvične zo Štúrovej ulice. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených. Pri vstupe do stavov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Východ bude po chodníku pri jedálni na Štúrovu ulicu .Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny. Testovanie bude prebiehať 31.10.2020 t.j.v sobotu a 01.11.2020 t.j.v nedeľu od 07.00 do 22.00 hodiny. Od 07.00 -12.00 vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 12.00 do 12.45 hod. prestávka na obed, od 12.45 do 18.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 18.00 do 18.30 hod.bude prestávka na večeru, od 18.30 hod. do 22.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste. Posledné stery sa budú realizovať do 21.30 hod.V pondelok 2. novembra na Ústrednom krízovom štábe rozhodnú o tom, či bude aj druhé kolo celoplošného testovania.
Všetky nové pokyny ohľadne testovania budú občanom oznámené na webovej stránke mesta a mestským rozhlasom. Maloletí musia mať u seba preukaz poistenca, dospelí sa preukazujú OP.Testovanie je dobrovoľné a budú sa môcť na ňom zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa občanom nad 65 rokov(následne je potrebné po dobu 10 dní ostať doma). Využite odberové miesto najbližšie k svojmu bydlisku, ak tu bude dlhý rad, môžete využiť iné miesto podľa pokynu personálu.

28.10.2020-streda

Dátum: 28. 10. 2020

Mesto Šaštín-Stráže na základe požiadavky TTSK odbor zdravotníctva a OS SR vyhlasuje nábor dobrovoľníkov-zdravotníkov z radov obyvateľov mesta na odberové miesta v rámci celoštátneho testovania obyvateľstva na Covid 19. Prosíme dobrovoľníkov-zdravotníkov, aby sa zaregistrovali ako zdravotníci na stránke https://www.somzodpovedny.sk

TSK oznamuje občanom, že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II.stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov TSK oznamuje, že s platnosťou od 28.októbra 2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I.stupňa do/zo školy, počas šk.prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bl.info o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

Dnes 28.októbra 2020 sa nám po konzultácii s príslušníkom OS SR podarilo zmeniť jedno miesto na testovanie. Testovacie miesta sú určené obdobne ako pri voľbách s tým rozdielom, že sa nebudú konať na MsÚ a ani na ZŠ v Strážach. Obvod č.1 Stráže má určené miesto na testovanie štadión TJ Spartak Stráže-vstup bude zo zadnej strany(od potoka Kopánka) od parkoviska. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených, na tréningovej ploche za ihriskom. Pri vstupe do stanov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Pri východe budete navigovaní na chodník ku "striedačkám" a smerom k ulici Záhorácka. Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny. Pôvodne bol v pláne KD Stráže. Príslušník ozbrojených síl SR tento priestor prezrel a po obhliadke a telefonátoch na ústredie NEDOSTAL povolenie pre toto odberové miesto. Dôvodom neudelenia povolenia je:Spoločná brána pre vchod a pre východ!!To je neprípustné.
Obvod č.2 Šaštín má určené miesto testovania KD Šaštín-Štúrova ulica. Vstup bude hlavnými dverami východ bude pri pódiu. Testovanie bude prebiehať v sále KD. Pri vstupe do KD,vás budú navigovať príslušníci Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberové miesto a posledný je čakací priestor na výsledky.
Obvod č.3 Šaštín-má určené miesto na testovanie štadión TJ Slovan Šaštín-vstup bude hlavným vchodom z ulice Nádražná. Testovanie bude prebiehať v stanoch na to určených. Pri vstupe do stanov Vás bude navigovať príslušník Polície. Po vstupe bude stanovisko administratívy, následne odberné miesto a posledný je čakací priestor na výsledky. Pri východe budete navigovaní na chodník k"uličke" za štadiónom.Dezinfekcia priestorov bude prebiehať v interiéri každé 3 hodiny a v exteriéri každé 4 hodiny. Testovanie bude prebiehať 31.10.2020 t.j.v sobotu a 01.11.2020 t.j.v nedeľu od 07.00 do 22.00 hodiny. Od 07.00 -12.00 vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 12.00 do 13.00 hod. prestávka na obed, od 13.00 do 17.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste, od 17.00 do 17.30 hod.bude prestávka na večeru, od 17.30 hod. do 22.00 hod.vykonávanie odberov na odbernom mieste. Posledné stery sa budú realizovať do 21.30 hod.V pondelok 2. novembra na Ústrednom krízovom štábe rozhodnú o tom, či bude aj druhé kolo celoplošného testovania.
Všetky nové pokyny ohľadne testovania budú občanom oznámené na webovej stránke mesta a mestským rozhlasom. Testovanie je prioritne určené pre obyvateľov od 10 do 65 rokov. Testov sa môžu zúčastniť aj starší obyvatelia ako 65 rokov, ale neodporúča sa im to. Maloletí musia mať u seba preukaz poistenca, dospelí sa preukazujú OP

27.10.2020-utorok

Dátum: 27. 10. 2020

TSK oznamuje občanom, že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II.stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov TSK oznamuje, že s platnosťou od 28.októbra 2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I.stupňa do/zo školy, počas šk.prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bl.info o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

26.10.2020-pondelok

Dátum: 26. 10. 2020

V zmysle Uznesenia Vlády SR č.678 zo dňa 22.10.2020,ktorým vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 21.10.2020 do 01.11.2020 vydáva mesto Šaštín-Stráže na vyššie uvedené dni nasledovné opatrenia:-Zberné miesto mesta Šaštín-Stráže bude zatvorené pre verejnosť. Administratívna budova Technických služieb mesta Šaštín-Stráže bude od 26.10.2020 do 01.11.2020 zatvorená pre verejnosť. V prípade potreby využite telefonický a emailový kontakt. Do 01.11.2020 bude v súlade s opatrením Vlády SR o obmedzení pohybu občanov mestský úrad pre verejnosť zatvorený! V tomto období bude sprístupnený iba Centrálny kontaktný bod na MsÚ v Šaštíne-Strážach, bude naďalej zabezpečovať služby podateľne. Služby matriky budú naďalej sprístupnené(pohreb,sobáše). Služby overovania podpisov a listín nebudú v tomto období poskytované. Žiadame občanov, aby svoje veci vybavovali predovšetkým telefonicky,e-mailom alebo pomocou elektronických formulárov. Vo všetkých budovách mesta Šaštín-Stráže platia prijaté základné epidemiologické opatrenia. Mestská knižnica bude do 01.11.2020 zatvorená.Po 01.11.2020 budeme prijaté opatrenie aktualizovať v súlade s novými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a opatreniami Vlády SR. ZUŠ od 26.10.2020 nastupuje do odvolania na dištančné vzdelávanie žiakov. Bl.info na webovom sídle ZUŠ:https://zussastinstraze.edupage.org
Od 26.10.2020 do 27.11.2020 sa bude na 2.stupni ZŠ vyučovať dištančnou formou t.j.žiaci sa budú vzdelávať doma. Žiaci 1.stupňa budú vchádzať do budovy ZŠ v období od 26.10.2020 do 27.11.2020 cez hlavný vchod. Aj naďalej bude prebiehať ranný filter. Pozor zmena v termíne jesenných prázdnin!
Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29.10.2020 a 30.10.2020 na 30.10.2020(piatok) a 02.11.2020(pondelok). Pribudnú nové prázdniny 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020-pondelok z dôvodu celoplošného testovania. Bl.info na web.stránke školy https://zssastin.edupage.org
Do odvolania sa rušia všetky krúžky v MŠ. Rúška sú výrazne odporúčané, nie povinné pre deti od 3-6 rokov v interiéri a exteriéri. Každé dieťa musí mať v skrinke pripravené jedno rúško/prosíme rodičov, aby to ráno vždy skontrolovali, Ostatné opatrenia zostávajú v platnosti a prosíme rodičov, aby ich rešpektovali. Bl.ifno na webovej stránke https://ucitelkarenata.webnode.sk

23.10.2020-piatok

Dátum: 23. 10. 2020

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií upozorňuje občanov na úplnú uzávierku cesty Kuklov-Čáry v mieste železničného priecestia v termíne od 26.októbra 2020 t.j. od pondelka od 08.00 hod. do 30,.októbra 2020 do 17.00 hodiny z dôvodu opravy priecestnej konštrukcie v mieste úrovňového železničného priecestia.

Firma Jánoš oznamuje občanom, že dňa 24.októbra 2020 t.j. v sobotu o 11.00 hod. bude na trhovisku vykupovať huby.

Žiadame poctivého nálezcu, ktorý našiel kľúče od motorového vozidla, aby ich odovzdal na MsÚ.

Pán Lancz oznamuje občanom, že zajtra bude predávať na trhovisku jablká, zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie v cene 0,45€ za kilogram, papriku, červenú kápiu, slivky, mak,med,fazuľu,chryzantémy, rezanú kapustu a iné ovocie a zeleninu.

Vážení občania
venujte zvýšenú pozornosť Uzneseniu Vlády SR č.678 o Zákaze vychádzania od 24.októbra do 01.novembra 2020. Výnimky z tohoto obmedzenia sú uvedené vo zverejnenom Uznesení vlády SR č.678 ba webovej stránke mesta a na úradných tabuliach v meste.

22.10.2020-štvrtok

Dátum: 22. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, upozorňuje chovateľov domácich ošípaných na povinnosť registrácie chovov ošípaných a vyzýva chovateľov na vykonanie registrácie chovu ošípaných do 23.októbra 2020 na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica, K veterine 5001/4 (do tohto termínu nebudú udeľované sankcie). Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií upozorňuje občanov na úplnú uzávierku cesty Kuklov-Čáry v mieste železničného priecestia v termíne od 26.októbra 2020 t.j. od pondelka od 08.00 hod. do 30,.októbra 2020 do 17.00 hodiny z dôvodu opravy priecestnej konštrukcie v mieste úrovňového železničného priecestia.

Firma Jánoš oznamuje občanom, že dňa 24.októbra 2020 t.j. v sobotu o 11.00 hod. bude na trhovisku vykupovať huby.

21.10.2020-streda

Dátum: 21. 10. 2020

Mesto Šaštín-Stráže v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia oznamuje občanom, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva Šaštín--Stráže, ktoré sa bude konať dnes o 16.30 hod. v KD v Šaštíne sa uskutoční bez účasti verejnosti. Priebeh zasadnutia si však budete môcť pozrieť na audiovizuálnom zázname, ktorý bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle mesta spolu so zápisnicou z rokovania mestského zastupiteľstva. Ďakujeme za pochopenie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, upozorňuje chovateľov domácich ošípaných na povinnosť registrácie chovov ošípaných a vyzýva chovateľov na vykonanie registrácie chovu ošípaných do 23.októbra 2020 na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica, K veterine 5001/4 (do tohto termínu nebudú udeľované sankcie). Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií upozorňuje občanov na úplnú uzávierku cesty Kuklov-Čáry v mieste železničného priecestia v termíne od 26.októbra 2020 t.j. od pondelka od 08.00 hod. do 30,.októbra 2020 do 17.00 hodiny z dôvodu opravy priecestnej konštrukcie v mieste úrovňového železničného priecestia.

20.10.2020-utorok

Dátum: 20. 10. 2020

Majiteľ Kobercov Trend oznamuje občanom, že má mimoriadnu akciu mínus 25% na všetok tovar od stredy 21.októbra 2020 do soboty 24.októbra 2020. Presvedčte sa o skvelých cenách na koberce, PVC, vinyl, laminát a ďalší sortiment v predajni Koberce Trend v Senici časť Čáčov.

Mesto Šaštín-Stráže v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia oznamuje občanom, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva Šaštín--Stráže, ktoré sa bude konať dňa 21.októbra 2020 t.j. v stredu o 16.30 hod. v KD v Šaštíne sa uskutoční bez účasti verejnosti. Priebeh zasadnutia si však budete môcť pozrieť na audiovizuálnom zázname, ktorý bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle mesta spolu so zápisnicou z rokovania mestského zastupiteľstva. Ďakujeme za pochopenie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, upozorňuje chovateľov domácich ošípaných na povinnosť registrácie chovov ošípaných a vyzýva chovateľov na vykonanie registrácie chovu ošípaných do 23.októbra 2020 na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica, K veterine 5001/4 (do tohto termínu nebudú udeľované sankcie). Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

RÚVZ so sídlom v Senici ako príslušný orgán vyzýva na vykonanie deratizácie(reguláciu živočíšnych škodcov) do 15.novembra 2020. Za účelom realizácie tohto opatrenia RÚVZ so sídlom v Senici vyzýva: Mestá a obce v okresoch Senica a Skalica vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta alebo obce. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školským zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčným domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby av potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a poživatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu prostredníctvom firiem oprávnených pre túto činnosť. Fyzické osoby-občanov na vykonanie deratizácie v pivničných priestoroch pri chovoch hospod.zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

19.10.2020-pondelok

Dátum: 19. 10. 2020

Majiteľ Kobercov Trend oznamuje občanom, že má mimoriadnu akciu mínus 25% na všetok tovar od stredy 21.októbra 2020 do soboty 24.októbra 2020. Presvedčte sa o skvelých cenách na koberce, PVC, vinyl, laminát a ďalší sortiment v predajni Koberce Trend v Senici časť Čáčov.

Mesto Šaštín-Stráže v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia oznamuje občanom, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva Šaštín--Stráže, ktoré sa bude konať dňa 21.októbra 2020 t.j. v stredu o 16.30 hod. v KD v Šaštíne sa uskutoční bez účasti verejnosti. Priebeh zasadnutia si však budete môcť pozrieť na audiovizuálnom zázname, ktorý bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle mesta spolu so zápisnicou z rokovania mestského zastupiteľstva. Ďakujeme za pochopenie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, upozorňuje chovateľov domácich ošípaných na povinnosť registrácie chovov ošípaných a vyzýva chovateľov na vykonanie registrácie chovu ošípaných do 23.októbra 2020 na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica, K veterine 5001/4 (do tohto termínu nebudú udeľované sankcie). Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

16.10.2020-piatok

Dátum: 16. 10. 2020

Majiteľ Kobercov Trend oznamuje občanom, že má mimoriadnu akciu mínus 25% na všetok tovar od stredy 21.októbra 2020 do soboty 24.októbra 2020. Presvedčte sa o skvelých cenách na koberce, PVC, vinyl, laminát a ďalší sortiment v predajni Koberce Trend v Senici časť Čáčov.

Pán Lancz oznamuje občanom, že zajtra bude predávať na trhovisku zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie v cene 0,45€ za kilogram, papriku, červenú kápiu, slivky, mak,med,fazuľu, rezanú kapustu a iné ovocie a zeleninu.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, upozorňuje chovateľov domácich ošípaných na povinnosť registrácie chovov ošípaných a vyzýva chovateľov na vykonanie registrácie chovu ošípaných do 23.októbra 2020 na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica, K veterine 5001/4 (do tohto termínu nebudú udeľované sankcie). Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že plánované pristavenie veľkoobjemových kontajnerov, ktoré malo byť v našom meste v dňoch 19. až 23.októbra sa ruší. Občania majú možnosť od 05.októbra veľkoobjemový odpad priebežne ukladať na zbernom mieste.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján oznamuje občanom, že príjme do pracovného pomeru vyučenú prípadne pomocnú kuchárku a upratovačku na zástup počas pracovnej neschopnosti. Bl.informácie Vám budú poskytnuté na t.č.034/7747217 alebo 034/7770378 v čase od 08.00 do 15.00 hod.

15.10.2020-štvrtok

Dátum: 15. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, upozorňuje chovateľov domácich ošípaných na povinnosť registrácie chovov ošípaných a vyzýva chovateľov na vykonanie registrácie chovu ošípaných do 23.októbra 2020 na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica, K veterine 5001/4 (do tohto termínu nebudú udeľované sankcie). Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že plánované pristavenie veľkoobjemových kontajnerov, ktoré malo byť v našom meste v dňoch 19. až 23.októbra sa ruší. Občania majú možnosť od 05.októbra veľkoobjemový odpad priebežne ukladať na zbernom mieste.


Mesto Šaštín-Stráže, oznamuje občanom, že vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Bazilicon, na Nám.Slobody s.č.942. Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 sú vhodné na kancelárske,skladové,obchodné, prípadne iné podnikateľské účely. Predpokladaná doba prenájmu je od 1.novembra 2020. Lehota na doručenie súťažných ponúk pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta je do 15.októbra 2020 do 13.00 hod. do podateľne MsÚ. Bl.info sú zverejnené na webovej stránke mesta, alebo na úradných tabuliach mesta.

14.10.2020-streda

Dátum: 14. 10. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že plánované pristavenie veľkoobjemových kontajnerov, ktoré malo byť v našom meste v dňoch 19. až 23.októbra sa ruší. Občania majú možnosť od 05.októbra veľkoobjemový odpad priebežne ukladať na zbernom mieste.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján oznamuje občanom, že príjme do pracovného pomeru vyučenú prípadne pomocnú kuchárku a upratovačku na zástup počas pracovnej neschopnosti. Bl.informácie Vám budú poskytnuté na t.č.034/7747217 alebo 034/7770378 v čase od 08.00 do 15.00 hod.

Čistiareň peria Senica ponúka občanom čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparuje, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šije poplóny, periny, vankúše rôzne rozmery podľa požiadaviek. Na výber ponúka rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality. Pre perie príde priamo až k vám domov a hotové výrobky Vám dovezie. Bl.info na t.č.0905 267 750. Dnes dostanete k objednávke darček.

Firma Kohaplant oznamuje občanom, že dňa 15.októbra 2020 t.j. zajtra od 09.00 do 09.30 hod. bude predávať na trhovisku ovocné stromčeky, kríčky, ruže a špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. V ponuke tiež dezinfekčný gél a ochranné rukavice. Prosíme záujemcov, aby pri nákupe dodržiavali odstup a nosili rúška.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, upozorňuje chovateľov domácich ošípaných na povinnosť registrácie chovov ošípaných a vyzýva chovateľov na vykonanie registrácie chovu ošípaných do 23.októbra 2020 na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica, K veterine 5001/4 (do tohto termínu nebudú udeľované sankcie). Po uvedenom termíne bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie na celom území Slovenska. Po nesplnení povinnosti RVPS Senica pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Mesto Šaštín-Stráže, oznamuje občanom, že vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Bazilicon, na Nám.Slobody s.č.942. Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 sú vhodné na kancelárske,skladové,obchodné, prípadne iné podnikateľské účely. Predpokladaná doba prenájmu je od 1.novembra 2020. Lehota na doručenie súťažných ponúk pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta je do 15.októbra 2020 do 13.00 hod. do podateľne MsÚ. Bl.info sú zverejnené na webovej stránke mesta, alebo na úradných tabuliach mesta.

12.10.2020-pondelok

Dátum: 12. 10. 2020

Mesto Šaštín-Stráže, oznamuje občanom, že vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Bazilicon, na Nám.Slobody s.č.942. Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 sú vhodné na kancelárske,skladové,obchodné, prípadne iné podnikateľské účely. Predpokladaná doba prenájmu je od 1.novembra 2020. Lehota na doručenie súťažných ponúk pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta je do 15.októbra 2020 do 13.00 hod. do podateľne MsÚ. Bl.info sú zverejnené na webovej stránke mesta, alebo na úradných tabuliach mesta.

CVČ Beťárik oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa prerušuje prevádzka CVČ Beťárik až do odvolania.

09.10.2020-piatok

Dátum: 9. 10. 2020

MsÚ oznamuje občanom, že dňa 12.októbra 2020 t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j.papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

V sobotu 10.októbra v čase od 09.00 do 10.00 hod. sa uskutoční na trhovisku zber papiera výmennou formou za hygienické potreby, toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierajú sa noviny,časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici, alebo igelitke. Kartóny sa zberať nebudú.

Spoločnosť Šikotrans, s.r.o.,hľadá zamestnanca na pozíciu Vrátnik, ktorá je vhodná aj pre dôchodcov. Výhodou je vodičský preukaz skupiny C,E. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na t.č.0915 764 901 alebo osobne na adrese Železničiarska 1385,Kúty, kontaktná osoba p.Branislav Kopča.

Pán Lancz oznamuje občanom, že zajtra bude predávať na trhovisku zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie v cene 0,45€ za kilogram, papriku, červenú kápiu, slivky, mak,med,fazuľu, rezanú kapustu a iné ovocie a zeleninu.

08.10.2020-štvrtok

Dátum: 8. 10. 2020

MsÚ oznamuje občanom, že dňa 12.októbra 2020 t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j.papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

V sobotu 10.októbra v čase od 09.00 do 10.00 hod. sa uskutoční na trhovisku zber papiera výmennou formou za hygienické potreby, toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierajú sa noviny,časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici, alebo igelitke. Kartóny sa zberať nebudú.

07.10.2020-streda

Dátum: 7. 10. 2020

Spoločnosť Šikotrans, s.r.o.,hľadá zamestnanca na pozíciu Vrátnik, ktorá je vhodná aj pre dôchodcov. Výhodou je vodičský preukaz skupiny C,E. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na t.č.0915 764 901 alebo osobne na adrese Železničiarska 1385,Kúty, kontaktná osoba p.Branislav Kopča.

V sobotu 10.októbra v čase od 09.00 do 10.00 hod. sa uskutoční na trhovisku zber papiera výmennou formou za hygienické potreby, toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierajú sa noviny,časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici, alebo igelitke. Kartóny sa zberať nebudú.

RÚVZ so sídlom v Senici ako príslušný orgán vyzýva na vykonanie deratizácie(reguláciu živočíšnych škodcov) do 15.novembra 2020. Za účelom realizácie tohto opatrenia RÚVZ so sídlom v Senici vyzýva: Mestá a obce v okresoch Senica a Skalica vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta alebo obce. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školským zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčným domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby av potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a poživatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu prostredníctvom firiem oprávnených pre túto činnosť. Fyzické osoby-občanov na vykonanie deratizácie v pivničných priestoroch pri chovoch hospod.zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Oznamujeme občanom, že sa našiel v časti mesta Šaštín dámsky bicykel. Bl.informácie Vám budú poskytnuté na t.č.034(6592 913.

Mesto Šaštín-Stráže, oznamuje občanom, že vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Bazilicon, na Nám.Slobody s.č.942. Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 sú vhodné na kancelárske,skladové,obchodné, prípadne iné podnikateľské účely. Predpokladaná doba prenájmu je od 1.novembra 2020. Lehota na doručenie súťažných ponúk pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta je do 15.októbra 2020 do 13.00 hod. do podateľne MsÚ. Bl.info sú zverejnené na webovej stránke mesta, alebo na úradných tabuliach mesta.

05.10.2020-pondelok

Dátum: 5. 10. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že od pondelka 05.októbra 2020 spúšťa regulovanú prevádzku zberného miesta, ktorá sa nachádza na ul.Zápotočnej za železničným priecestím, vjazd do areálu spol.Lukra. Zberné miesto je určené na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v meste Šaštín-Stráže. Prevádzkové hodiny zberného miesta sú pondelok, streda, piatok v čase od 12.00 do 15.00 hod. Pri dovoze odpadu na zberné miesto je dovozca povinný prihlásiť sa u pracovníka zberného miesta a riadiť sa jeho pokynmi. V celom areáli zberného miesta je prísne zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom a voľne sa pohybovať nepovolaným osobám.Bl.informácie Vám poskytne p.Fiala na t.č.0917 239 071.

RÚVZ so sídlom v Senici ako príslušný orgán vyzýva na vykonanie deratizácie(reguláciu živočíšnych škodcov) do 15.novembra 2020. Za účelom realizácie tohto opatrenia RÚVZ so sídlom v Senici vyzýva: Mestá a obce v okresoch Senica a Skalica vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta alebo obce. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školským zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčným domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby av potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a poživatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu prostredníctvom firiem oprávnených pre túto činnosť. Fyzické osoby-občanov na vykonanie deratizácie v pivničných priestoroch pri chovoch hospod.zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Oznamujeme občanom, že sa našiel v časti mesta Šaštín dámsky bicykel. Bl.informácie Vám budú poskytnuté na t.č.034(6592 913.

02.10.2020-piatok

Dátum: 2. 10. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že od pondelka 05.októbra 2020 spúšťa regulovanú prevádzku zberného miesta, ktorá sa nachádza na ul.Zápotočnej za železničným priecestím, vjazd do areálu spol.Lukra. Zberné miesto je určené na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v meste Šaštín-Stráže. Prevádzkové hodiny zberného miesta sú pondelok, streda, piatok v čase od 12.00 do 15.00 hod. Pri dovoze odpadu na zberné miesto je dovozca povinný prihlásiť sa u pracovníka zberného miesta a riadiť sa jeho pokynmi. V celom areáli zberného miesta je prísne zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom a voľne sa pohybovať nepovolaným osobám.Bl.informácie Vám poskytne p.Fiala na t.č.0917 239 071.

Pán Lancz oznamuje občanom, že zajtra bude predávať na trhovisku zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie v cene 0,45€ za kilogram, papriku na lečo, červenú kápiu, slivky, mak,med,fazuľu,orechy,rezanú kapustu a iné ovocie a zeleninu.

Mesto Šaštín-Stráže, oznamuje občanom, že vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Bazilicon, na Nám.Slobody s.č.942. Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 sú vhodné na kancelárske,skladové,obchodné, prípadne iné podnikateľské účely. Predpokladaná doba prenájmu je od 1.novembra 2020. Lehota na doručenie súťažných ponúk pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta je do 15.októbra 2020 do 13.00 hod. do podateľne MsÚ. Bl.info sú zverejnené na webovej stránke mesta, alebo na úradných tabuliach mesta.

01.10.2020-štvrtok

Dátum: 1. 10. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že od pondelka 05.októbra 2020 spúšťa regulovanú prevádzku zberného miesta, ktorá sa nachádza na ul.Zápotočnej za železničným priecestím, vjazd do areálu spol.Lukra. Zberné miesto je určené na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v meste Šaštín-Stráže. Prevádzkové hodiny zberného miesta sú pondelok, streda, piatok v čase od 12.00 do 15.00 hod. Pri dovoze odpadu na zberné miesto je dovozca povinný prihlásiť sa u pracovníka zberného miesta a riadiť sa jeho pokynmi. V celom areáli zberného miesta je prísne zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom a voľne sa pohybovať nepovolaným osobám.Bl.informácie Vám poskytne p.Fiala na t.č.0917 239 071.

Slovenský zväz telesne postihnutých oznamuje občanom, že klub bude od 01.októbra 2020 t.j. od zajtra zatvorený až do odvolania.

Mesto Šaštín-Stráže, oznamuje občanom, že vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Bazilicon, na Nám.Slobody s.č.942. Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 sú vhodné na kancelárske,skladové,obchodné, prípadne iné podnikateľské účely. Predpokladaná doba prenájmu je od 1.novembra 2020. Lehota na doručenie súťažných ponúk pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta je do 15.októbra 2020 do 13.00 hod. do podateľne MsÚ. Bl.info sú zverejnené na webovej stránke mesta, alebo na úradných tabuliach mesta.

30.09.2020-streda

Dátum: 30. 9. 2020

Slovenský zväz telesne postihnutých oznamuje občanom, že klub bude od 01.októbra 2020 t.j. od zajtra zatvorený až do odvolania.

Mesto Šaštín-Stráže, oznamuje občanom, že vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Bazilicon, na Nám.Slobody s.č.942. Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 sú vhodné na kancelárske,skladové,obchodné, prípadne iné podnikateľské účely. Predpokladaná doba prenájmu je od 1.novembra 2020. Lehota na doručenie súťažných ponúk pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta je do 15.októbra 2020 do 13.00 hod. do podateľne MsÚ. Bl.info sú zverejnené na webovej stránke mesta, alebo na úradných tabuliach mesta.

28.09.2020-pondelok

Dátum: 28. 9. 2020

Trnavský samosprávny kraj oznamuje občanom, že do 30.09.2020 je možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Vaše požiadavky zasielajte do 30.09.2020 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť nášho mesta Skand Skalica, Arriva Trnava. Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom.

Majiteľ predajne Rabak sudové víno, oznamuje občanom, že predáva burčiak.

25.09.2020-piatok

Dátum: 25. 9. 2020

TJ Slovan Šaštín oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 26.septembra 2020 t.j. v sobotu o 12.00 hod. zohrá staršia prípravka U11 majstrovský futbalový zápas proti TJ Slavoj Moravský Sv.Ján o 15.30 hod. zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti ŠK Baník Čáry. Ďalej TJ Slovan oznamuje, že dňa 27.septembra t.j. v nedeľu o 10.00 hod. zohrajú maj.futbalový zápas mladší žiaci U13 proti TJ Sokol B.Mikuláš a o 12.30 hod. zohrá maj.futbalový zápas mužstvo dorastu U19 proti ŠK Baník Čáry.

Pán Lancz oznamuje občanom, že zajtra bude predávať na trhovisku zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie v cene 0,45€ za kilogram, papriku na lečo, červenú kápiu, slivky, mak,med,fazuľu a iné ovocie a zeleninu.

Majiteľ predajne Rabak sudové víno, oznamuje občanom, že predáva burčiak.

TJ Spartak Stráže oznamuje svojim priaznivcom, že dňa 27.septembra 2020 t.j. v nedeľu o 10.00 hod. zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves.

24.09.2020-štvrtok

Dátum: 24. 9. 2020

TJ Spartak Stráže oznamuje svojim priaznivcom, že dňa 27.septembra 2020 t.j. v nedeľu o 10.00 hod. zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves.

DSS pre dospelých v Moravskom Sv.Jáne oznamujem občanom, príjme do pracovného pomeru hlavnú zdravotnú sestru s vysokoškolským vzdelaním II.stupňa, platové podmienky 838,50€+príplatok za riadenie, osobný príplatok, platová kompenzácia za sťažený výkon práce. Požiadavky:3 ročná prax v zdravotníctve.

Vedúca Pošty Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 25.septembra t.j. v piatok bude Pošta Šaštín-Stráže z prevádzkových dôvodov zatvorená. Počas zatvorenia pošty Vám služby zrealizuje pošta Senica 1.

Trnavský samosprávny kraj oznamuje občanom, že od 14.septembra 2020 do 30.09.2020 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Vaše požiadavky zasielajte do 30.09.2020 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť nášho mesta Skand Skalica, Arriva Trnava. Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom.

23.09.2020-streda

Dátum: 23. 9. 2020

DSS pre dospelých v Moravskom Sv.Jáne oznamujem občanom, príjme do pracovného pomeru hlavnú zdravotnú sestru s vysokoškolským vzdelaním II.stupňa, platové podmienky 838,50€+príplatok za riadenie, osobný príplatok, platová kompenzácia za sťažený výkon práce. Požiadavky:3 ročná prax v zdravotníctve.

Vedúca Pošty Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 25.septembra t.j. v piatok bude Pošta Šaštín-Stráže z prevádzkových dôvodov zatvorená. Počas zatvorenia pošty Vám služby zrealizuje pošta Senica 1.

Poisťovňa Dôvera oznamuje občanom,že zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť do 30.septembra 2020.Poisťovňa Dôvera preplatí poistencom od 01.januára 2021 doplatky za zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu u zmluvného poskytovateľa až do výšky 150€ ročne, podmienkou je preventívna prehliadka v roku 2020. Deťom do 18 rokov a ich rodičom doplatky za lieky na predpis a dietetické potraviny až do výšky 300€ na osobu. Pre novorodencov ponúka BabyBox v hodnote 50€. Pre všetkých poistencov:dodatočnú zľavu-5% na portáloch Zlavadna.sk,Slevadne.cz a Boomer.sk Lekár na telefóne-môžete sa poradiť so zdravotníkmi, ktorí sú poistencom nonstop k dispozícii a veľa ďalších výhod. Prihlášku na zmenu ZP môžete podpísať v pohodlí domova do 30.09.2020, stačí zavolať na t.č.0904 746 542 a zamestnanec Dôvery ZP a.s.si s Vami dohodne stretnutie.

21.09.2020-pondelok

Dátum: 21. 9. 2020

Vedúca Pošty Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že dňa 25.septembra t.j. v piatok bude Pošta Šaštín-Stráže z prevádzkových dôvodov zatvorená. Počas zatvorenia pošty Vám služby zrealizuje pošta Senica 1.

Poisťovňa Dôvera oznamuje občanom,že zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť do 30.septembra 2020.Poisťovňa Dôvera preplatí poistencom od 01.januára 2021 doplatky za zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu u zmluvného poskytovateľa až do výšky 150€ ročne, podmienkou je preventívna prehliadka v roku 2020. Deťom do 18 rokov a ich rodičom doplatky za lieky na predpis a dietetické potraviny až do výšky 300€ na osobu. Pre novorodencov ponúka BabyBox v hodnote 50€. Pre všetkých poistencov:dodatočnú zľavu-5% na portáloch Zlavadna.sk,Slevadne.cz a Boomer.sk Lekár na telefóne-môžete sa poradiť so zdravotníkmi, ktorí sú poistencom nonstop k dispozícii a veľa ďalších výhod. Prihlášku na zmenu ZP môžete podpísať v pohodlí domova do 30.09.2020, stačí zavolať na t.č.0904 746 542 a zamestnanec Dôvery ZP a.s.si s Vami dohodne stretnutie.

Jednota dôchodcov ponúka všetkým svojim členom poukazy do kúpeľov:Piešťany hotel Esplanade v termíne do 11.10.2020-počet poukazov 6ks.Hotel sa nachádza v tichej časti Piešťan na kúpeľnom ostrovčeku. 02.novembra 2020 Vyšné Ružbachy-4ks, 23.novembra 2020 Trenčianske Teplice - 4ks, 16.novembra 2020 Tatranská Kotlina -2ks, 22.novembra Dudince- 6ks, 30.novembra 2020 Tatranská Kotlina -4ks, 7.decembra 2020 Číž-2 ks. Prihlásiť sa môžete na t.č.0918 334880 alebo v klube JDS.

Materská škola oznamuje rodičom, že stretnutie Rodičovského združenia sa uskutoční z dôvodov hygienicko-epidemiologických opatrení nasledovne:
Elokované pracovisko Hviezdoslavova – Stráže, v Kultúrnom dome Stráže v utorok 22.09.2020 o 16:00 hod.
Materská škola M. Nešpora – Šaštín, v Kultúrnom domeŠaštín v stredu 23.09.2020 o 16:00hod.
Na prvom stretnutí Rodičovského združenia je dôležitá účasť všetkých rodičov. Potrebné je dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia a na stretnutie prichádza len jeden z rodičov a bez detí.
Informácie nájdete aj na webovej stránke materskej školy.

18.09.2020-piatok

Dátum: 18. 9. 2020

Materská škola oznamuje rodičom, že stretnutie Rodičovského združenia sa uskutoční z dôvodov hygienicko-epidemiologických opatrení nasledovne:
Elokované pracovisko Hviezdoslavova – Stráže, v Kultúrnom dome Stráže v utorok 22.09.2020 o 16:00 hod.
Materská škola M. Nešpora – Šaštín, v Kultúrnom domeŠaštín v stredu 23.09.2020 o 16:00hod.
Na prvom stretnutí Rodičovského združenia je dôležitá účasť všetkých rodičov. Potrebné je dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia a na stretnutie prichádza len jeden z rodičov a bez detí.
Informácie nájdete aj na webovej stránke materskej školy.

Majiteľ predajne Rabak sudové víno, oznamuje občanom, že predáva burčiak.

OZ Handmade by Šaštín-Stráže, ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Šaštín-Stráže a Jednota dôchodcov Šaštín-Stráže Vás srdečne pozýva na druhú spoločnú výstavu Krásy jesene, ktorá sa uskutoční v KD v Šaštíne v dňoch 19.a 20.septembra t.j. v sobotu a v nedeľu od 09.00 do 17.00 hod. Výstava bude zostavená z dekorácií,výrobkov a plodov zo záhrad.

TJ Spartak Stráže oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 20.septembra 2020 t.j. v nedeľu o 10.00 hod. zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti TJ Sokol B.Mikuláš.

17.09.2020-štvrtok

Dátum: 17. 9. 2020

Majiteľ predajne Rabak sudové víno, oznamuje občanom, že predáva burčiak.

OZ Handmade by Šaštín-Stráže, ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Šaštín-Stráže a Jednota dôchodcov Šaštín-Stráže Vás srdečne pozýva na druhú spoločnú výstavu Krásy jesene, ktorá sa uskutoční v KD v Šaštíne v dňoch 19.a 20.septembra t.j. v sobotu a v nedeľu od 09.00 do 17.00 hod. Výstava bude zostavená z dekorácií,výrobkov a plodov zo záhrad.

TJ Spartak Stráže oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 20.septembra 2020 t.j. v nedeľu o 10.00 hod. zohrá A mužstvo majstrovský futbalový zápas proti TJ Sokol B.Mikuláš.

16.09.2020-streda

Dátum: 16. 9. 2020

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu t.j.popolníc bude dňa 17.septembra t.j. zajtra.

OZ Handmade by Šaštín-Stráže, ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Šaštín-Stráže a Jednota dôchodcov Šaštín-Stráže Vás srdečne pozýva na druhú spoločnú výstavu Krásy jesene, ktorá sa uskutoční v KD v Šaštíne v dňoch 19.a 20.septembra t.j. v sobotu a v nedeľu od 09.00 do 17.00 hod. Výstava bude zostavená z dekorácií,výrobkov a plodov zo záhrad.

Priatelia spoločenského tanca pozývaj nových záujemcov, ktorí majú záujem naučiť sa niečo nové a zároveň popracovať na svojej postave na novo sa otvárajúci kurz spoločenského tanca, ktorý sa bude konať v priestoroch ZUŠ, ktorý začína 20.septembra 2020 o 17.00 hod. Prihlásiť sa môžete vo večerných hodinách na t.č.0907 275 044.

14.09.2020-pondelok

Dátum: 14. 9. 2020

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu t.j.popolníc bude dňa 17.septembra t.j. vo štvrtok.

Senické a skalické pekárne na Priemyselnej ulici 1338 v Senici,hľadajú pracovníka do nočnej zmeny. Nočné zmeny sú v turnusoch dlhý/krátky týždeň, jedná sa o 12 hod.zmeny. Bl.info na t.č.034/6941728 počas pracovných dní 08.00 do 16.00 hod.

MUDr.Ožvoldík a MUDr.Ožvoldíková oznamujú svojim pacientom, že očkujú proti chrípke. Očkovanie je zdarma, vakcíny sú na ambulanciach.

Zobrazeno 1-30 z 38

Dátum a čas

Dnes je piatok, 30.10.2020, 18:17:57

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 30. 10. 2020
mierny dážď 13 °C 5 °C
sobota 31. 10. slabý dážď 14/10 °C
nedeľa 1. 11. slabý dážď 12/8 °C
pondelok 2. 11. mierny dážď 12/10 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina