Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlásenia mestského rozhlasu

Vysielanie v mestskom rozhlase:

Pre hlásenie v mestskom rozhlase je určený čas: 10,00 – 10,30 hod. a 15,00 – 15,30 hod.

(v mesiacoch  júl, august: 14,30 – 15,00 hod.).

Mimo určeného času sa môžu vyhlasovať iba mimoriadne správy (vývoz KO a poruchy).

Vyhlásenie jedného oznamuje je možné maximálne 5-krát.

Blahoželanie k jubileám a sviatkom sa nevyhlasuje (možno ich zverejniť v „Mestskom hlásniku“).

Správne poplatky:

- oznam (podnikateľ a právnická osoba) za jedno vyhlásenie 3,50 €
- oznam (fyzická osoba) za jedno vyhlásenie 2,50 €
- vyhlásenie smútočných oznamov, vyhlásenie školám a spoločenským organizáciám sa nespoplatňuje

vybavuje: Libušová Anetta
e-mail: anetta.libusova@mestosastinstraze.sk
tel.: 034/6987413

Smútočné oznamy

23.05.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 23. 5. 2024

Smútiace rodiny Havlová, Macková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila maminka, babka, prababka, svokra, sestra Anna Havlová, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v pondelok 27.05.2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

10.05.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 10. 5. 2024

Smútiace rodiny Skalová a Hurbanová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila maminka, babka a prababka Mária Skalová, vo veku nedožitých 93 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v utorok 14.05.2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

10.05.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 10. 5. 2024

Smútiace rodiny Šedivá, Žittová, Poncová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, starý otec, prastarý otec, brat, krstný otec Jozef Šedivý, vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 15.05.2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

06.05.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 6. 5. 2024

Smútiace rodiny Baďurová, Slobodová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú,že ich navždy opustil manžel, otec, dedko Ing. Ján Baďura, vo veku 80 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v utorok 7.5.2024 na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 14:00 hodine v kostole na námestí. Čít.ďalej..

16.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 16. 4. 2024

Smútiaca rodina Macánková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila matka a stará matka Anna Bakanová, rod. Svobodová, vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 17. apríla 2024 o 13:00 hod na cintoríne v Šaštíne.

11.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 11. 4. 2024

Smútiaca rodina Chválová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila matka, svokra, stará mama Vlasta Šimeková, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v pondelok 15. apríla 2024 o 13:00 hod na cintoríne v Šaštíne.

09.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 9. 4. 2024

Smútiace rodiny Ferenčíková a Zemanová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, syn, brat, švagor Ľubomír Zeman, rod. Daniel, vo veku 55 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 11. apríla 2024 o 13:00 hod na cintoríne v Šamoríne.

08.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 8. 4. 2024

Smútiace rodiny Havlíčková, Čintalová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila manželka, matka, sestra Mária Havlíčková, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude vo štvrtok 11. apríla 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

08.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 8. 4. 2024

Smútiace rodiny Matúšová a Žáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila manželka, matka, dcéra, sestra, krstná mama Ivana Matúšová, vo veku 49 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 10. apríla 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

02.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 2. 4. 2024

Smútiace rodiny Haringová a Baranová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, starý a prastarý otec Emil Haring, vo veku 92 rokov. Prosíme všetkých, ktorí ho poznali, aby mu venovali tichú spomienku.

02.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 2. 4. 2024

Smútiace rodiny Reháková, Hlavenková, Ovečková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, brat, švagor, strýko Milan Rehák, vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 04.apríla 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

02.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 2. 4. 2024

Smútiace rodiny Klempová, Čáková, Bučková, Lednická, Gugová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, dedko, pradedko, svokor Ervín Klempa, vo veku 96 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 03.apríla 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

26.03.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 26. 3. 2024

Smútiace rodiny Dujsíková, Sušilová, Beránek, Bőhmová, Dimmelová, Gazárková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila maminka, babka, sestra, teta, švagriná, svokra, kamarátka Zdenka Dujsíková, vo veku 65 rokov. Čítaj ďalej...

25.03.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 25. 3. 2024

Smútiace rodiny Černá, Ružičková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor Milan Černý, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 27.marca 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

22.03.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 22. 3. 2024

Smútiace rodiny Antálková, Knotková, Fialová, Kurilová, Kadáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec, svat Jozef Antálek, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 25.marca 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ..

05.03.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 5. 3. 2024

Smútiace rodiny Kubová, Žáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, starý otec, krstný otec, švagor Emil Kuba, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v piatok 8.marca 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

06.02.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 6. 2. 2024

Smútiace rodiny Púčková, Malíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, babka, svokra, teta, krstná mama Viera Púčková, vo veku 72 rokov.
Posledná rozlúčka so zomrelou bude vo štvrtok 8.februára 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

26.01.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 26. 1. 2024

Smútiace rodiny Šimkovičová, Kujovská, Glasová, Menšíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil brat, strýko, synovec Milan Šimkovič, vo veku 72 rokov.
Posledná rozlúčka so zomrelým bude v utorok 30.januára 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

22.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 22. 1. 2024

Smútiace rodiny Havlová, Polláková, Kvačkajová, Bartová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, syn, starý otec, svokor, brat, švagor Zdenek Havel, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 24. januára 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

16.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 16. 1. 2024

Smútiace rodiny Bakanová, Butašová, Matulová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, dedo, brat, krstný otec, strýko Miroslav Bakan, vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 18. januára 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

12.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 12. 1. 2024

Smútiace rodiny Zachová, Hazlingerová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, starenka, prastarenka, švagriná Alena Zachová, vo veku 86 rokov.
Posledná rozlúčka so zomrelou bude v utorok 16.januára 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

08.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 8. 1. 2024

Smútiace rodiny Čárská, Szomolayová, Suchánková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, krstný otec, brat, strýko, švagor, svat Jozef Čársky, vo veku 59 rokov. Čítaj ďalej ...

04.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 4. 1. 2024

Smútiaca rodina Stanická, Bartalová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil otec, brat, švagor, svokor, strýko Petr Stanický, vo veku 59 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 08.januára 2024 o 14:00 hod na cintoríne v Skalici.

02.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 2. 1. 2024

Smútiace rodiny Šestáková, Matejovičová a dcéra Gabriela s deťmi s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka a babka, prababka Terézia Šestáková, vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 03. januára 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

27.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 27. 12. 2023

Smútiaca rodina Pipková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila matka a babička Helena Masárová, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v piatok 29.decembra 2023 na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 13:00 hodine v kostole na námestí. Čítaj ďalej ...

27.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 27. 12. 2023

Smútiace rodiny Čížková a Fodorová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, syn, brat, švagor Vladimír Čížek, vo veku 49 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v piatok 29.decembra 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

11.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 11. 12. 2023

Smútiaca rodina Fodorová, Packová, Sulíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, brat, švagor, strýko, Ján Fodor, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo sobotu 16.decembra 2023, o 11:30 hod, na cintoríne v Šaštíne.

11.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 11. 12. 2023

Smútiaca rodina Košíková, Macháčková, Šimková, Humeňanská s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor Karol Košík, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v utorok 12.decembra 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

05.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 5. 12. 2023

Smútiaca rodina Bobošíková, Sameková, Sušilová, Jediná s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, dcéra, sestra, krstná mama Silvia Bobošíková, vo veku 37 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude vo štvrtok 07. decembra 2023, na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

20.11.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 20. 11. 2023

Smútiaca rodina Babindáková, s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor, svokor Peter Babindák, vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 23.11.2023, na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

20.11.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 20. 11. 2023

Smútiace rodiny Zouharová, Balážová, Bendová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, syn, brat, švagor Václav Zouhar, vo veku 43 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 22.11.2023, na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

14.11.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 14. 11. 2023

Smútiace rodiny Danielová a Ferenčíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, stará matka, sestra, teta, krstná mama Matilda Danielová, vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude vo štvrtok 16. novembra 2023 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

09.11.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 9. 11. 2023

Smútiace rodiny Žišková, Osuská, Olšáková, Gabrišová, Markovičová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil druh, otec, starý a prastarý otec Jozef Žiška, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 13. novembra 2023, na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

09.11.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 9. 11. 2023

Smútiace rodiny Šurková, Kozánková, Vitteková, Adamová, Svatá a Kodrlová, s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, babka, sestra, švagriná, svokra Daniela Šurková, vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v piatok 10 novembra 2023... Čítaj ďalej ...

08.11.2023 - Smúročný oznam

Dátum: 8. 11. 2023

Smútiace rodiny Černochová, Šmidová, Fránerová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil brat, švagor, strýko a krstný otec Ján Vrtal, vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v piatok 10. novembra 2023, na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

23.10.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 23. 10. 2023

Smútiace rodiny Pobjecká a Garajová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, dedko, pradedko, brat, švagor, strýko Michal Novák, vo veku 100 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v utorok 24.októbra 2023, na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

19.10.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 19. 10. 2023

Smútiace rodiny Scheffelová, Madáková, Polláková, Jakubovičová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil syn, synovec Patrik Scheffel, vo veku 49 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v piatok 20.októbra 2023, na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

17.10.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 17. 10. 2023

Smútiace rodiny Valentová, Brezová, Mračnová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil druh, otec, starý otec, švagor, Milan Valenta, vo veku 71 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v piatok 20.októbra 2023, o 13:00 hod, v dome smútku v Sekuliach.

09.10.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 9. 10. 2023

Smútiace rodiny Klemonová, Poláková, Rudavská a Bakič s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil brat, švagor krstný otec, strýko Zdenek Klemon, vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 12. októbra 2023 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

09.10.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 9. 10. 2023

Smútiace rodiny Šedivá, Svrčková, Danišová, Jantusová, Rozborová, Poláková, Nováková, Kozárková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor, krstný otec, bratranec Vladislav Šedivý, vo veku 65 rokov. Čítaj ďalej ...

06.10.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 6. 10. 2023

Smútiace rodiny Marková, Ravasová, Tumová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich 23. septembra navždy opustia manželka, matka, sestra Ľubica Marková, rod. Ravasová, vo veku 67 rokov. Prosíme všetkých, ktorí ju poznali, aby jej venovali tichú spomienku.

03.10.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 3. 10. 2023

Smútiace rodiny Včelková, Pípová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil brat, švagor a strýko Rudolf Včelka, vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v sobotu 07.10.2023, na cintoríne v Borskom Mikuláši. Čítaj ďalej...

18.09.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 18. 9. 2023

Smútiaca rodina Maxianová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila matka, stará a prastará matka, krstná mama, sestra, teta Mária Maxianová, rod. Reháková, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 20. septembra na cintoríne v Strážach.

12.09.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 12. 9. 2023

Smútiaca rodina Michálková, Hanzalíková, Dvorščáková, Pavlíková, Mlčochová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila manželka, matka, babička, dcéra a sestra Radoslava Michálková Hanzalíková, vo veku 58 rokov.
Čítaj ďalej ...

25.08.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 25. 8. 2023

Smútiaca mamička a rodina Urichová, Madáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil syn, krstný syn, bratranec, kamarát Mário Klempa vo veku 40 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 28.augusta 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

23.08.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 23. 8. 2023

Smútiace rodiny Poláková, Svrčková, Ludasová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil brat, švagor a strýko Oto Polák, vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 23.augusta 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

17.08.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 17. 8. 2023

Smútiaca rodina Tumová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil otec, dedo, pradedo, brat, švagor , svat Ján Tuma, vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 21.augusta 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej...

20.07.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 20. 7. 2023

Smútiace rodiny Danielová a Danihelová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila manželka, dcéra, sestra a švagriná Ivana Okpalanozie, rod. Danihelová, vo veku 32 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v piatok 21.júla 2023 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

19.07.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 19. 7. 2023

Smútiace rodiny Fríbortová, Rišová, Prattová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, prastarý otec a švagor Jozef Fríbort, vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 20.júla 2023, t.j. vo štvrtok, na cintoríne v Šaštíne.
Čítaj ďalej ...

17.07.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 17. 7. 2023

Smútiace rodiny Blatnická, Halabrínová, Hladíková, s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec. starý otec, brat a švagor Vladimír Blatnický, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 18.júla 2023, t.j. v utorok, na cintoríne na Myjave.

21.06.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 19. 6. 2023

Smútiaca rodina Rozborová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila manželka, matka, babka, sestra a krstná mama Anna Rozborová, rod. Kiková, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 21. júna 2023, o 11.45 hod, v krematóriu v Bratislave.

08.06.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 8. 6. 2023

Smútiace rodiny Chmolová a Tóthová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila drahá mamička a babička Janka Chmolová, rod. Janíková, rodáčka zo Šaštín-Stráží, vo veku 74 rokov. Čítaj ďalej ...

22.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 22. 5. 2023

Smútiace rodiny Čulenová, Sabolová, Drusanová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, starý otec a prastarý otec Bohuslav Čulen, vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude 23.mája, t.j. zajtra o 13:00 hod, na cintoríne v Čároch. Čít.ďalej ...

19.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 19. 5. 2023

Smútiaca rodina Kurková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec a dedo Ján Kurek, vo veku nedožitých 69 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude 22 mája 2023, t.j. v pondelok na cintoríne v Borskom Mikuláši. Čítaj ďalej ...

10.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 10. 5. 2023

Smútiace rodiny Adamovičová, Buzalková, Černá a Richterová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, stará matka a prastará matka Rozália Adamovičová, vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude 11.májha, t.j. vo štvrtok, na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

05.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 5. 5. 2023

Smútiaca rodina Meteličková zo Šaštína s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila sestra, teta a švagriná Marta Adamčíková, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v utorok 09.mája 2023 na cintoríne v Partizánskom.

03.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 3. 5. 2023

Smútiaca rodina Barcajová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila mamička Antónia Barcajová, vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude 04.mája, t.j. vo štvrtok na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 14:0 hod v kostole na námestí.

13.04.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 13. 4. 2023

Smútiaca rodina Ďuračková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil otec a starý otec Ľubomír Ďuračka, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude 14.apríla, t.j. v piatok, na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 14:00 hod v kostole v Strážach.

11.04.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 11. 4. 2023

Smútiace rodiny Malcová, Valová, Matulová, Jurovatá, Stanická a Prokopová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, prastarý otec a švagor Ivan Malec, vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude 13.apríla t.j. vo štvrtok... Čítaj ďalej...

03.04.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 3. 4. 2023

Smútiaca rodina Hájková, Bezáková, Brunclíková a Palkovičová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila maminka, babka a prababka Alica Palkovičová, vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude 5.apríla, t.j. v stredu na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

03.04.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 3. 4. 2023

Smútiaca rodina Kalayová, Barkóciová, Balážová a Danielová
s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila manželka, matka, stará matka a sestra Emília Kalayová, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude 4.apríla, t.j. v utorok na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej...

30.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 30. 3. 2023

Smútiace rodiny Jarolímová, Pavlíková, Butašová a Cintulová
s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila matka, stará a prastará mama Alžbeta Sušilová, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 31.03.2023, t.j. v piatok na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

29.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 29. 3. 2023

Smútiaca rodina Horňáková s hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamuje , že ich 28.03.2023 navždy opustil otec, dedko, svokor, svat a krstný otec Ing. Viliam Horňák, vo veku 91 rokov. Zádušná svätá omša bude 30.03.2023, t.j. vo štvrtok o 12:00 hod v rímskokatolíckom kostole v Jablonici.Čít.dalej...

28.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 28. 3. 2023

Smútiace rodiny Kalašová, Straková a Konzánková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila mama, stará mama a prastará mama Alžbeta Kalašová, redená Kozánková, vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 29.03.2023, t.j. v stredu o 14.00 hod. v bratislavskom krematóriu

27.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 27. 3. 2023

Smútiace rodiny Hudecová, Suchánková a Kovalčíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor a svokor Dušan Hudec,vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 29.03.2023, t.j. vo stredu na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

14.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 14. 3. 2023

Smútiace rodiny Skípalová, Kučerová a Kozánková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustil otec, starý otec a prastarý otec Ján Skípala, vo veku 93 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 17.03.2023, t.j. v piatok na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 13:00 hod

14.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 14. 3. 2023

Smútiace rodiny Nováková, Dujsíková a Farkašová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila matka, babka, sestra a švagriná Zuzana Nováková, vo veku 61 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 16.03.2023, t.j. vo štvrtok na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 13:00

Smútočný oznam

Dátum: 6. 3. 2023

Smútiaca rodina Kostelná oznamuje,že ich navždy opustil manžel,otec,dedo a pradedo Rudolf Kostelný, vo veku 79.rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 8.marca t.j.v stredu na cintoríne v Strážach. Zádušná sv.omša bude o 13.00 hod.v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.

17.02.2023 - piatok

Dátum: 17. 2. 2023

Smútiace rodiny Serdahelyová a Kotrha s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustil manžel, otec a starý otec Benjamín Serdahely, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 20.02.2023, t.j. v pondelok na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude čít.ďalej...

Smútočný oznam

Dátum: 3. 2. 2023

Smútiace rodiny Jakubová a Miklušová oznamujú, že ich navždy opustil brat a strýko Peter Čanda vo veku ned.79.rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 06.februára t.j.v pondelok na cintoríne v Strážach. Zádušná sv.omša bude o 13.00 hod.v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.

Smútočný oznam

Dátum: 24. 1. 2023

Smútiace rodiny Zajíčková, Labudová a Štefancová s hlbokým zármutkom oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor, svokor, svat a strýc Ján Zajíček vo veku ned.70.rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 26.januára t.j. vo štvrtok o 14.00 hod.v dome smútku čít.ďalej

Smútočný oznam

Dátum: 23. 1. 2023

Smútiace rodiny Šefčíková a Prokopiusová s hlbokým zármutkom oznamujú občanom, že ich navždy opustila teta,krstná, sestra a švarginá Jana Šefčíková vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dnes na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 13.00 hod. v kostole na námestí čítaj ďalej..

Smútočný oznam

Dátum: 2. 1. 2023

Smútiace rodiny Dorúšková, Čechová a Oravcová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, babka a prababka Cecília Dorúšková vo veku 88.rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 04.januára t.j. v stredu o 13.00 hod.na cintoríne v Šaštíne.

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.5.2024, 4:53:25

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE