Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Oznamy

Zamestnanci mesta sú a aj budú chránení pred verbálnymi atakmi!

Dátum: 12. 12. 2019

Vyhlásenie primátora mesta!

Informácia pre dôchodcov

Dátum: 15. 1. 2020

Poberateľ dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi je od 1.1.2020 automaticky oslobodený od úhrady za služby RTVS

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Šaštín-Stráže

Dátum: 15. 1. 2020

Stručný popis projektu

Oznám pre predajcov

Dátum: 13. 1. 2020

Púť Sedembolestnej Panny Márie dňa 15.9.2020

Detské ihrisko "Žihadielko"

Dátum: 13. 1. 2020

Zabojujme spolu o detské ihrisko!

Program ochrany prírody

Dátum: 6. 12. 2019

Štátna ochrana prírody SR vyhlásila novú dotačnú schému pre podporu aktivít ochrany prírody na Slovensku.

P o z v á n k a

Dátum: 5. 12. 2019

VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2019, t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šaštíne-Strážach

Rady a tipy na eko Vianoce!

Dátum: 4. 12. 2019

Rady a tipy na eko Vianoce!

PRÍHOVOR PREDNOSTKY MESTKÉHO ÚRADU

Dátum: 27. 10. 2019

Vážení obyvatelia mesta Šaštín-Stráže,
chcela by som Vám priblížiť moje postrehy, ktoré som nadobudla za deväť mesiacov môjho pôsobenia ako prednostky mestského úradu.

P o z v á n k a

Dátum: 4. 10. 2019

VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 09. októbra 2019, t.j. v stredu o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Šaštíne-Strážach, časť Šaštín, ul. Štúrova

Likvidovanie odpadových vôd zo žúmp!

Dátum: 17. 12. 2019

Oznámenie referátu životného prostredia!

Mesto má novú úradnú tabuľu!

Dátum: 13. 12. 2019

Občania majú od 9.12.2019 neobmedzený prístup k úradnej tabuli.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Dátum: 1. 10. 2019

verejná súťaž

Zmätok v poslaneckom klube

Dátum: 20. 9. 2019

Dokedy chaotické správanie väčšiny členov poslaneckého klubu a poslanca M. Noseka bude brzdiť vývoj mesta?

Zoznam predajcov - PÚŤ 15.9.2019

Dátum: 13. 9. 2019

Zoznam predajcov-PÚŤ 15.9.2019

O Z N A M

Dátum: 2. 9. 2019

Riaditeľstvo Polikliniky Senica n.o. oznamuje, že s účinnosťou od 1. 9. 2019 r u š í prevádzku telefónnej ústredne.

Primátor informuje

Dátum: 6. 12. 2019

Zhrniem to veľmi jednoducho!

Prednostka informuje

Dátum: 6. 12. 2019

HAVARIJNÝ STAV OPORNÉHO MÚRU NA CINTORÍNE V ČASTI STRÁŽE

Prednostka informuje

Dátum: 5. 12. 2019

Môže radový člen komisie pre ekonomiku, správy majetku dezinformovať o prebiehajúcom súdnom spore?

Prednostka informuje

Dátum: 4. 12. 2019

Vážení obyvatelia,
mnohé veci, ktoré sa už takmer na dennom poriadku dejú v našom meste a majú za cieľ odkláňať pozornosť od riešenia dôležitých vecí, ma vedú k tomu, aby som vás priebežne informovala.

O Z N A M

Dátum: 22. 8. 2019

Oznamujeme občanom, že 02. 09. 2019 bude mestský úrad z technických príčin zatvorený.

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 21. 8. 2019

Prerušenie distribúcie elektriny

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Dátum: 21. 8. 2019

verejná súťaž

#

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Dátum: 2. 8. 2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Šaštín-Stráže

Dátum: 26. 11. 2019

Základným poslaním dokumentu je zlepšenie situácie v cestovnom ruchu v meste, ktoré sa
prejaví zvýšenou návštevnosťou a výkonmi v cestovnom ruchu.

Monografia Šaštín-Stráže sa stala víťazom súťaže

Dátum: 30. 10. 2019

KNIHA ZÁHORIA 2018

Sporný pozemok na cintoríne v Šaštíne

Dátum: 29. 10. 2019

Reakcia na odvysielanú reportáž v televíznych novinách

Oznam

Dátum: 25. 7. 2019

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 23. 7. 2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Socha Sv. Jána Nepomuckého v Šaštíne-Strážach

Dátum: 29. 10. 2019

Socha je zabezpečená voči ďalšej devastácii.

Zmena úradných hodín od 1.11.2019

Dátum: 23. 10. 2019

Oznamujeme občanom, že od 1.11.2019 sa menia úradné hodiny mestského úradu.

Verejná výzva pre občanov mesta!

Dátum: 21. 10. 2019

Kanalizácia nie je odpadkový kôš!

Oznamenie o zmene strategického dokumentu

Dátum: 18. 7. 2019

"Regionálny intergovaná územná stratégia TT 2014-2020"

#

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 10. 7. 2019

15.7.019-17.7.2019

OZNAM

Dátum: 28. 6. 2019

Oznamujeme občanom, že v dňoch 2. - 3. júla t.j. utorok a streda bude matričný úrad zatvorený z dôvodu školenia pracovníčky.

Informácie o projekte

Dátum: 18. 10. 2019

Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá – od Šaštínskej baziliky k Nechorám

Budujeme kanceláriu prvého kontaktu!

Dátum: 8. 10. 2019

Vážení občania,
Určite neuniklo Vašej pozornosti, že zamestnanci podateľne vás predtým, ako vstupné dvere odblokujú, oslovia s otázkou „Ako vám môžu pomôcť resp. koho hľadáte?“

Projekt : „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Šaśtín - Stráže“

Dátum: 1. 10. 2019

Mesto Šaštín - Stráže sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu: "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Šaštín - Stráže" , aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

#

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 28. 6. 2019

2.7. a 3.7.2019

#

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 24. 6. 2019

25.6.-27.6.2019

Mesto Šaštín - Stráže LAUREÁTOM VÝROČNEJ CENY

Dátum: 12. 9. 2019

v kategórii REŠTAUROVANIE za reštaurovanie Trojičného stĺpu v Šaštíne-Strážach.

Ďalší úspešný projekt

Dátum: 6. 9. 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej s c h v á l i l o nenávratný finančný príspevok
vo výške 77 962,33 €.

Primátor informuje

Dátum: 5. 9. 2019

Napredovanie mesta je ohrozené !

#

U P O Z O R N E N I E - medveď hnedý v lokalite Stráže

Dátum: 10. 6. 2019

Upozorňujeme občanov, že v katastri nášho mesta Šaštín-Stráže bol dnes v skorých ranných hodinách videný medveď hnedý a to v lokalite Stráže smerom na Petrovu Ves.

POZOR ZMENA !

Dátum: 3. 9. 2019

Zmena v ozname o termíne zasadnutia mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach.

Skvalitňujeme služby pre vás ! Budťe vždy v obraze...

Dátum: 3. 9. 2019

Dňa 1.9.2019 sme spustili novú webstránku.

Oznámenie o skrátení úradných hodín v dňoch 24.07.2019 – 26.07.2019

Dátum: 23. 7. 2019

Oznámenie o skrátení úradných hodín v dňoch 24.07.2019 – 26.07.2019

Primátor informuje

Dátum: 1. 7. 2019

Vážení obyvatelia Mesta Šaštín-Stráže,
Zápisnica z III. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa konalo dňa 19. júna 2019 je tohto času už zverejnená na webovom sídle mesta.

Zverejnenie zámeru prenájmu

Dátum: 4. 6. 2019

Zverejnenie zámeru prenájmu

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Dátum: 4. 6. 2019

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Výzva Mesta Šaštín-Stráže na predkladanie žiadosti o dotáciu na rok 2020

Dátum: 9. 8. 2019

výzva

NÁVRH ETICKÉHO KÓDEXU VOLENÝCH PREDSTAVITEĽOV MESTA ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Dátum: 13. 6. 2019

Vážení obyvatelia,
Na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach predložím návrh etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Šaštín-Stráže,

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN PODATEĽNE

Dátum: 6. 6. 2019

S cieľom skvalitniť služby pre verejnosť, vedenie mesta pristúpilo k zmene úradných hodín podateľne Mestského úradu v Šaštíne-Strážach

Polícia zaznamenala podnet týkajúci sa podozrenia z páchania podvodov na senioroch

Dátum: 4. 6. 2019

v uplynulých jarných mesiacoch

#

Trieďme odpad, má to zmysel

Dátum: 11. 4. 2019

Trieďme odpad, má to zmysel

Národných rebríčkových pretekov INOV-8 cup v orientačnom behu na strednej a dlhej trati

Dátum: 4. 4. 2019

POKYNY

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky

Dátum: 31. 3. 2019

30.03.2019

Príhovor primátora obyvateľom mesta - Zhrnutie zasadnutia mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa konalo v stredu, dňa 19.06.2019

Dátum: 24. 6. 2019

Dňa 19.06.2019 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šaštíne -Strážach, avšak nie s výsledkom, ktorý by obyvatelia mesta mohli od niektorých poslancov právom očakávať. Poslanci mestského zastupiteľstva dostali dôveru od vás, obyvateľov, aby zastupovali vaše záujmy v súlade so zákonom.

Pozvánka na II. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

Dátum: 22. 3. 2019

pozvánka

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže

Dátum: 20. 3. 2019

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže formou priameho prenájmu č. 1/2019

VÝZVA na dodržiavanie čistoty v meste Šaštín-Stráže

Dátum: 19. 3. 2019

Výzva na dodržiavanie čistoty v meste Šaštín-Stráže

#

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom

Dátum: 21. 5. 2019

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27.mája t.j. v pondelok v čase od 09.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

#

Zapožičanie čestného názvu Základnej umeleckej škole v Šaštíne-Strážach

Dátum: 30. 4. 2019

Mesto Šaštín-Stráže podporilo iniciatívu riaditeľky ZUŠ, pani Aleny Kubovej, Dis. art., smerujúcu k zapožičaniu čestného názvu pre toto zariadenie, ktoré po zavŕšení procesu zapožičania čestného názvu sa bude označovať ako Základná umelecká škola Janky Kocianovej..

#

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom

Dátum: 5. 4. 2019

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10.apríla 2019 t.j. v stredu v čase od 08.00 di 15.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Virtuálny cintorín

Dátum: 20. 3. 2019

Virtuálny cintorín na internete má už i naše mesto.

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky

Dátum: 18. 3. 2019

16.03.2019

Výberové konania

Dátum: 11. 3. 2019

na funkciu riaditeľa MŠ a riaditeľa ZŠ

UPOZORNENIE o povinnosti registrácie chovov hospodárskych zvierat

Dátum: 20. 3. 2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, upozorňuje všetkých občanov o povinnosti registrácie chovov hospodárskych zvierat a registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

OZNÁMENIE o zámere mesta Šaštín-Stráže predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dátum: 12. 3. 2019

OZNÁMENIE o zámere mesta Šaštín-Stráže predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

OZNÁMENIE o zámere mesta Šaštín-Stráže zameniť' svoj majetok podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov.

Dátum: 12. 3. 2019

OZNÁMENIE o zámere mesta Šaštín-Stráže zameniť' svoj majetok podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov.

Mestská knižnica

Dátum: 6. 3. 2019

- dočasná zmena otvaracíh hodín

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa §117 prieskumom trhu podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum: 6. 3. 2019

Výzva a Príloha č. 2 Inventarizácia a pasportizácia drevín

Daňový úrad Trnava

Dátum: 26. 2. 2019

Oznam

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže

Dátum: 26. 2. 2019

Návrh

Verejná vyhláška o šetrení nezistených vlastníkov pôdy

Dátum: 21. 2. 2019

Verejná vyhláška o šetrení nezistených vlastníkov pôdy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácie pre voliča

Dátum: 16. 1. 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácie pre voliča

Oznam čipovanie psov

Dátum: 30. 1. 2019

OZNAM O POVINNOM ČIPOVANÍ PSOV

#

Participatívny rozpočet Trnavskej župy

Dátum: 15. 1. 2019

Vážení občania
Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našom meste.

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu

Dátum: 10. 1. 2019

na rok 2019

ZAVEDENIE NOVEJ AUTOBUSOVEJ LINKY

Dátum: 14. 11. 2018

Na základe požiadaviek Našich občanov bolo zo strany VUC Trnava schválené zavedenie novej linky ako náhradu za zrušenú linku Skalica- Bratislava, linka s návozom cestujúcich k vlaku do Kútov.

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Šaštín-Stráže

Dátum: 11. 11. 2018

Zápisnica

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu

Dátum: 8. 10. 2018

výzva

#

Nepovolené ukladanie odpadov

Dátum: 5. 10. 2018

Nepovolené ukladanie odpadov

#

Zoznam predajcov Púť

Dátum: 14. 9. 2018

15.9.2018

Oznámenie o doručení oznámenia o posudzovaní strategického dokumentu

Dátum: 18. 6. 2018

Oznámenie

Okresné riadisteľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici - ochrana lesov - vyhlásenie času

Dátum: 14. 6. 2018

- ochrana lesov - vyhlásenie času

Púť 15.9.2018

Dátum: 22. 5. 2018

- oznam pre predajcov občerstvenia

#

Mesto Šaštín-Stráže smúti za svojou rodáčkou Jankou Kocianovou

Dátum: 27. 9. 2018

S veľkým zármutkom prijali v týchto dňoch obyvatelia Šaštína-Stráží smutnú správu o smrti Janky Kocianovej, čestnej občianky nášho mesta.

Oznam - rozšírenie cintorínov

Dátum: 19. 9. 2018

Oznam

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok

Dátum: 20. 4. 2018

Oznámenie

#

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho odpadu a separovaného odpadu

Dátum: 31. 1. 2018

rok 2018

Oznam do rozhlasu

Dátum: 10. 8. 2018

Dávame do povedomia občanom mesta, že mestský úrad od 1. augusta vytvoril pracovné miesto referenta ochrany životného prostredia. K tomuto kroku sa pristúpilo po dôkladnom zhodnotení úrovne aplikácie zákona o odpadoch v praxi, najmä úrovne jeho dodržiavania, resp. jeho nedodržiavania a porušovania.

#

Trieďme odpad! Oplatí sa to!

Dátum: 29. 6. 2018

Prečo triediť odpad?

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Šaštín-Stráže

Dátum: 19. 4. 2018

Informácia

#

Nebezpečné spaľovanie odpadov

Dátum: 11. 4. 2018

Spravidla každý rok na jar, po zime, sme si zvykli upratovať svoj dom a záhradu. S upratovaním máme potrebu zbaviť sa nepotrebných vecí, ktoré sa pre svoju nepoužiteľnosť stali odpadom, ktorého sa snažíme čo najrýchlejšie zbaviť.

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže formou priameho prenájmu č. 1/2018

Dátum: 1. 2. 2018

ponuka

Dátum a čas

Dnes je utorok, 21.1.2020, 7:51:38

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31
1
1
1
2 3 4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 1. 2020
4 °C -2 °C
streda 22. 1. 5/-2 °C
štvrtok 23. 1. 4/-1 °C
piatok 24. 1. 4/-1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina