Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Šaštín-Stráže

Informácia

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci OP IROP 2014-2020, mieni mesto Šaštín-Stráže predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste.

Realizácia projektu bude zahŕňať aktivity:

 • vybudovania objektu CIZS,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • zabezpečenie plnej bezbariérovosti objektu.

V súvislosti s minimálnymi a následne odporúčanými požiadavkami na charakter služieb budúceho CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre:

1 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupného v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku,

lekára, alebo lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupných v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,

 • 1 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupného v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • 1 lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo dostupného v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku,
 • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku,
 • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára,
 • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, odberové pracovisko, stacionár , liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ),
 • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity a pod., ďalšie súvisiace sociálne služby, odborné a ďalšie činnosti (napr. služba včasnej intervencie, sprostredkovanie tlmočenia, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívne aktivity, utváranie podmienok na vzdelávanie, utváranie podmienok na záujmovú činnosť).

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 08/2019 – 01/2021 s následným spustením prevádzky k 02/2022 a 100% - ným personálnym obsadením kapacít najneskôr k 02/2023.

V prípade záujmu zo strany lekárov, alebo poskytovateľov sociálnych služieb   o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS je nutné kontaktovať prednostku mestského úradu prostredníctvom verejne prístupných kontaktných údajov, ktorá poskytne záujemcom detailnejšie informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je 1.6.2018. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym záujemcom o pôsobenie v CIZS prejaviť záujem najneskôr v I. polovici mája 2018, aby bolo možné vyjasniť si všetky podrobnosti ohľadom ich účasti v projekte CIZS.

Dátum vloženia: 19. 4. 2018 11:07
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 9:15
Autor: Diana Javorková

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 5.4.2020, 6:53:33

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 5. 4. 2020
15 °C 3 °C
pondelok 6. 4. 15/6 °C
utorok 7. 4. 16/5 °C
streda 8. 4. 17/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

Facebook