Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 31. 03. 2021, t. j. v stredu, o 16,30 hod. v kultúrnom dome na ul. M.R. Štefánika v Šaštíne-Strážach

P o z v á n k a

     v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
                                                    

zvolávam
     XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach,
ktoré sa uskutoční dňa 31. 03. 2021, t. j. v stredu, o 16,30 hod. v kultúrnom dome na na ulici
M.R. Štefánika v časti mesta Stráže.

 

Program:

1/ Otvorenie
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice /platí pre zasadanie mestského       zastupiteľstva/
  3/ Upozornenie prokurátora – zákonnosť v postupe orgánov mesta Šaštín-Stráže pri      hospodárení s majetkom mesta Šaštín-Stráže podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
4/ Protest prokurátora protestu prokurátora zo dňa 29.01.2021, spis. zn. Pd 164/20/2205-3      proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Šaštíne – Strážach č. 68/2019 zo dňa      27.03.2019, ktorým boli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  Mesta Šaštín - Stráže 
5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže za r. 2020 
6/ Návrh -  Plán kontrolnej činnosti na nasledujúcich šesť mesiacov 
7/ Návrh - Rozpočtové opatrenie (primátora) č.5/2020 
8/ Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtovému opatreniu /primátora/ č. 5/2020 
9/ Návrh - Rozpočtové opatrenie  (primátora) č.6/2020
10/ Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtovému opatreniu /primátora/ č. 6/2020
11/ Návrh –  Odborné stanovisko kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Šaštín-Stráže      r. 2020
12/ Návrh -Záverečný účet mesta Šaštín-Stráže  r. 2020
13/ Návrh - Rozpočtové opatrenie (primátora) č.1/2021
14/ Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtovému opatreniu primátora č. 1/2021
15/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
16/ Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtovému opatreniu  č. 2/2021
17/ Návrh – na schválenie vykonania nevyhnutných prác, ktoré vyplynuli z rozdielov medzi      projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ako aj pre potreby zmeny technického riešenia časti diela v súvislosti s realizáciou stavebných prác „Centrum Integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže.“
18/ Návrhu Dodatku  č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov,      obstaraných z verejných prostriedkov
19/ Návrh – na Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine ZUŠ Šaštín-Stráže
20/ Návrh – na schválenie Nájomnej zmluvy na pozemok pod skládkou v lokalite Bobogdány
21/ Návrh – na zámer prenájmu pozemku  pre Občianske združenie ANO3 Podunajská      12542/23F, Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO 5300652
22/ Návrh – na schválenie realizácie projektu veterného parku v počte 3 ks elektrární a podpis
23/ Návrh – na schválenie projektového zámeru „Vybudovanie školského pavilónu Materskej      školy Šaštín-Stráže, vypracovanie projektovej dokumentácie
24/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/1 v k.ú. Stráže nad Myjavou – diel 2 novovytvorenej parc.č. C-KN 1005/5,  vo výmere 358 m2 v k.ú. Stráže.
25/ Návrh na  prevod mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/267vo výmere 148 m2 v k.ú. Šaštín – RO Gazárka
26/ Návrh – na zrušenie Uznesenia MsZ č. 351/2020  a Uznesenia MsZ č. 368/2020, zámer a      odpredaj mestského pozemku parc. č. C“ 1665/19 vo výmere 687 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek
27/ Návrh – na zrušenie Uznesenia MsZ č 137/2019, odpredaj pozemku  parc. C-KN č.      1396/1, vo výmere 615 m2,  parc. C-KN 1396/6 vo výmere 48 m2, C-KN č 1396/5 vo výmere 421 m2 v k.ú. Stráže.
28/ Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole  M.      Nešpora 1365/42, Šaštín-Stráže
29/ Návrh na odvolanie a voľbu člena Komisie pre ekonomiku, správu majetku
30/ Návrh na odvolanie a voľbu predsedu Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
31/ Diskusia
32/ Záver

         Mgr. Jaroslav Suchánek v. r.
primátor mesta  

          

Dátum vloženia: 26. 3. 2021 10:36
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 3. 2021 10:49
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 18.4.2021, 1:41:59

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 17. 4. 2021
zamračené 8 °C 4 °C
nedeľa 18. 4. zamračené 11/5 °C
pondelok 19. 4. slabý dážď 8/5 °C
utorok 20. 4. slabý dážď 14/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina