Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Pastoračná návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku 15. septembra 2021 v našom meste.

Informácie o prípravných prácach k návšteve Svätého Otca

Vážení spoluobčania,

chcel by som Vás touto cestou poinformovať o prípravných prácach k návšteve Svätého Otca 15. septembra 2021 v našom meste.

Včera bolo uznesením vlády SR pridelených mestu Šaštín-Stráže 427.000 € na Rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a chodníkov a 25.000 € na obstaranie mobiliáru a odškodnenie poľnohospodárov, ktorým vznikne škoda na plodinách. 

Peniaze na účte ešte nie sú, do 5 dní by mala prísť zmluva na podpis /až v zmluve by malo byť uvedené kedy prídu financie na účet/. 

Minulý týždeň sa rozbehli Verejné obstarávania  na práce - rekonštrukcia komunikácií a chodníkov. Všetko bolo odkonzultovane s vyššími orgánmi. 

Rekonštrukcie majú mať súvis s pohybom Svätého  Otca resp.  pútnikov, takže sú vybrané všetky chodníky v parkoch pri Bazilike, celé predpolie Baziliky kam by mala ísť po odsúhlasení Krajského pamiatkové úradu v Trnave  dlažba. Ďalej boli vybrané komunikácie v parku pozdĺž hlavnej cesty k cyklotrase a od Lesnej správy po úrad práce. Poslednou komunikáciou, ktorá by mala vyjsť do rozpočtu poskytnutého Ministerstvom financií SR je od železničnej stanice po budovu Technických služieb  mesta. 

Pôvodný rozpočet,  ktorý som posielal bol asi 2,5 x vyšší, chcel som získať viac financií na iné komunikácie a chodníky, no dostali sme sumu spomínanú na začiatku článku. 

Súčasne sa vyhlasuje Verejné obstarávanie  na komunikáciu Zákostolie a chodníky ul. Hviezdoslavova a   Štúrova, ktoré sa budú realizovať už z rozpočtu mesta.

Teraz v krátkosti informácia o úlohách, ktoré zabezpečuje mesto:

  • parkovacie miesta pre pútnikov, ktoré budú situované mimo mesta. Momentálne mapu parkovacích plôch zverejniť nemôžeme, čakáme na odsúhlasenie Dopravného projektu vrátane parkovacích plôch Krajským dopravným inšpektorátom. Prebehlo niekoľko stretnutí. Po odsúhlasení Dopravného projektu budeme informovať  pútnikov i občanov nášho mesta na webovej stránke mesta,
  • umiestniť predajné stánky, ktoré budú situované na záchytných parkoviskách,
  • keďže je potrebná približne tisícka dobrovoľníkov zabezpečujeme spolu s ďalšími organizátormi  priestory na školenie, oddych a regeneráciu síl dobrovoľníkov, dobrovoľníci budú pracovať už od utorka 14. septembra 2021,
  • na parkoviskách mesto rieši bezpečnosť a čistotu v spolupráci s Dobrovoľnými hasičskými zbormi. Následne likvidáciu odpadov so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú pre naše mesto vývoz komunálneho a separovaného odpadu,
  • v spolupráci s Povodím Moravy zabezpečíme čistenie a kosenie brehov rieky Myjava a Šaštínskeho potoka,
  • zabezpečujeme odporúčané požiadavky a pokyny bezpečnostných zložiek.

Toto sú zatiaľ všetky dostupné informácie, po dohodnutí a odsúhlasení ďalších pokynov  Vás budem informovať.

 

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Dátum vloženia: 11. 8. 2021 15:07
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 8. 2021 9:57
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 16.9.2021, 12:17:34

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide