Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

POZOR ZMENA !

Zmena v ozname o termíne zasadnutia mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach.

 Na základe žiadosti jednej tretiny poslancov Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, menovite p. Cyrila Filípka, p. Miroslava Noska,  p. Dagmar Fodorovej, Ing. Bc. Michala Kvačkaja  oznamujem, že sa V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach uskutoční v súlade s ustanovením  § 12 ods. 3 prvej vety  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, 


dňa 09. septembra  2019, t.j. v pondelok  o 15,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šaštíne-Strážach

s jediným bodom programu:

Odvolanie Ing. Antona Mošaťa z pozície hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže

Mgr. Jaroslav Suchánek v.r.
         primátor mesta 

 

Dátum vloženia: 3. 9. 2019 12:53
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2019 19:03
Autor: Iveta Šimunová

Dátum a čas

Dnes je piatok, 20.9.2019, 18:41:50

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide