Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

32. Záhorácky maratón

Kedy: 13. 6. 2020 10:15

Kde: pri Športovej hale v Senici

maratón

Mesto Senica, Mesto Šaštín-Stráže, Obec Borský Mikuláš, ZFT
Vás pozývajú na 32. ročník Záhoráckeho maratónu a 17. ročnín polmaratón
ON-LINE REGISTRÁCIA SPUSTENÁ

Typ akcie: šport, aktívne trávenie voľného času (atletika)

Usporiadateľ:    Mesto Senica, Mesto Šaštín-Stráže, Obec Borský Mikuláš, ZFT

Termín:               13. 6. 2020 o 10:15 hod.

Miesto:               Senica, Továrenská ul. - kliknite pre zobrazenie na mape

Prihlášky:           PRIHLÁSIŤ SA JE MOŽNÉ LEN CEZ ON-LINE PRIHLASOVACÍ SYSTÉM!

On-line prihlasovanie bude ukončené v pondelok 8. 6. 2020. Po tomto termíne sa bude možné prihlásiť už iba v deň štartu t.j. 13. 6. 2020 od 8:00 do 10:00 hod. priamo na mieste pri prezentácii a to iba za najvyššie, nezľavnené štartovné.

Štartovné:          MARATÓN                        POLMARATÓN                UHRADENÉ

                                         15 €                                    10 €                                    do 30. 4. 2020

                                         20 €                                    15 €                                    do 31. 5. 2020

                                         25 €                                    20 €                                    do 8. 6. 2020

                                         30 €                                    25 €                                    v deň preteku

10 €       VERNÍ MARATÓNCI - ak štartovné zaplatí do 8. 6. 2020 *  

* Za „VERNÉHO MARATÓNCA“ sa považuje každý účastník, ktorý v Senici dokončil 15 a viac pretekov v disciplíne maratón.

Štartovné prevodom alebo vkladom na účet uhrádzajte najneskôr do 5. 6. 2020 (elektronické platby po tomto termíne nemusia byť akceptované). Pretekári, ktorí sa prihlásia on-line od 5. 6. 2020 do 8. 6. 2020, uhradia zvýhodnené zľavnené štartovné v hotovosti pri prezentácii). 

Platby realizujte prevodom alebo vkladom hotovosti na účet:
číslo účtu: SK78 5600 0000 0092 0051 6002 alebo 9200516002/5600
variabilný symbol:
uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 01062020)
Do popisu transakcie (poznámky) pre lepšiu identifikáciu vždy uvádzajte svoje celé meno a priezvisko! Ak uhrádzate štartovné za viacerých pretekárov, do poznámky uveďte všetky ich mená.

Pri platbe zo ZAHRANIČIA uvádzajte:
číslo účtu IBAN: SK78 5600 0000 0092 0051 6002
SWIFT: KOMASK2X

názov banky: PRIMA banka Slovensko , a.s.

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného, nie od dátumu prihlásenia !!! Štartovné sa považuje za zaplatené dňom pripísania platby na účet organizátora.

UZÁVIERKY TERMÍNOV! K termínom 30. 4. 2020, 31. 5. 2020 a 8. 6. 2020 budú zo štartovej listiny vymazaní pretekári, ktorí k týmto termínom nebudú mať zaplatené štartovné. Sú to termíny, kedy sa mení výška štartovného, Pretekári vymazaní zo štartovej listiny sa v prípade záujmu musia prihlásiť znova a štartovné zaplatiť podľa aktuálneho cenníka.

UPOZORNENIE! Štartovné organizátor vráti len po písomnom odhlásení sa z pretekov a to len za základe lekárskeho potvrdenia o vašej neschopnosti zúčastniť sa, najneskôr do 31. 5. 2020. Po tomto termíne už nie je možné žiadať vrátenie štartovného, lebo toto bude použité na prípravu podujatia. Žiadosť o vrátenie štartovného spolu s kópiou potvrdenia od lekára zasielajte na e-mail: zahoracky.maraton@senica.sk

Ubytovanie:      penzión Atlas, tel. +421 34 651 57 81; hotel Senica, tel. +421 34 651 72 36; Grand Hotel Senica, tel. +421 34 658 52 27

Šatne, sprchy:   Športová hala na Továrenskej ulici. Po dobehu má každý pretekár nárok na bezplatný vstup do mestskej plavárne na 1 hodinu.

Usporiadateľ neručí za veci odložené v šatni.

Občerstvenie:    V cieli má každý štartujúci zabezpečené 1 x jedlo a nápoj.

Prezentácia:       13. 6. 2020, 8:00 - 10:00 hod.  pred športovou halou v Senici, na Továrenskej ulici. Zaregistrovaní pretekári, ktorí majú uhradené štartovné sa zaprezentujú, vyzdvihnú si štartové číslo a štartový balíček. Nezaregistrovaní pretekári sa môžu v tomto čase prihlásiť na maratón aj polmaratón, vykonať úhradu (nezľavneného) štartovného v hotovosti a následne im bude pridelené štartovné číslo. 

Účastnícke tričko a medaila sú garantované iba pre prvých 200 prihlásených.

Kategórie:          MARATÓN:                                                                CENY:

                   MUŽI  absolútne poradie                                         1. – 3. miesto finančné ceny

                   ŽENY   absolútne poradie                                        1. – 3. miesto finančné ceny

                   M        Muži 18-39 rokov         (2002 – 1981)         1. – 3. miesto finančné ceny

                   M 40   Muži 40 - 49 rokov       (1980 – 1971)         1. – 3. miesto finančné ceny

                   M 50   Muži 50 – 59 rokov      (1970 – 1961)         1. – 3. miesto finančné ceny

                   M 60   Muži 60 a viac               (1960 a starší)        1. – 3. miesto finančné ceny

PRVÝ NA OBRÁTKE v Šaštíne-Strážach                   cena primátora mesta Šaštín-Stráže

NAJLEPŠÍ SENIČANIA                                    1. - 3. miesto cena primátora mesta Senica*

*Za SENIČANA sa považuje pretekár s trvalým pobytom v meste Senica, alebo pretekár štartujúci za senický klub.

POLMARATÓN:                                                         CENY:

             MUŽI   absolútne poradie                                        1. – 3. miesto finančné ceny

             ŽENY    absolútne poradie                                       1. – 3. miesto finančné ceny

             M          Muži 15-39 rokov        (2005 – 1981)       1. – 3. miesto vecné ceny

             M 40     Muži 40 - 49 rokov      (1980 – 1971)       1. – 3. miesto vecné ceny

             M 50     Muži 50 - 59 rokov      (1970 – 1961)       1. – 3. miesto vecné ceny

             M 60     Muži 60 - 64 rokov      (1960 – 1956)       1. – 3. miesto vecné ceny

             M 65     Muži 65 – 69 rokov     (1955 – 1951)       1. – 3. miesto vecné ceny

             M 70     Muži 70 a viac rokov   (1950 a starší)     1. – 3. miesto vecné ceny

            Ž            Ženy 15 – 34 rokov      (2005 – 1986)     1. – 3. miesto vecné ceny

           Ž 35      Ženy 35 – 44 rokov     (1985 – 1976)        1. – 3. miesto vecné ceny

           Ž 45      Ženy 45 – 54 rokov     (1975 – 1966)        1. – 3. miesto vecné ceny

           Ž 55      Ženy 55 rokov a viac   (1965 a staršie)     1. – 3. miesto vecné ceny

NAJLEPŠIA SENIČANKA*                             1. - 3. miesto cena primátora mesta Senica

NAJLEPŠÍ SENIČAN*                                     1. - 3. miesto cena primátora mesta Senica

* Za SENIČANA sa považuje pretekár s trvalým pobytom v meste Senica, alebo pretekár štartujúci za senický klub.

 

Vekový limit:     Maratón             - od 18 rokov

Polmaratón        - od 15 rokov, iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý je mladistvý povinný predložiť pri prezentácii.

Časový limit:     5:00:00 hod.

Prémia:               170 eur za prekonanie maratónskeho traťového rekordu (2:23:42 hod.)       

TRAŤ                    MARATÓN: Trať meria 42 195 m, je oficiálne premeraná, povrch trate je asfaltový, celkové prevýšenie je 180 m. Štart aj cieľ Záhoráckeho maratónu je pred športovou halou v Senici, na Továrenskej ulici. Po štarte sa beží po uliciach Hviezdoslavova a Železničná, cez železničné priecestie k letisku a okolo golfového areálu Penati resort. Borovicovým lesom do obce Borský Mikuláš po uliciach Družstevná, Záhorácka a Šaštínska až do mesta Šaštín-Stráže. Cez železničné priecestie (POZOR beží sa bez výluky vlakov !!!), po uliciach Jána Hollého, Mirka Nešpora a ul. Nádražná až na futbalové ihrisko, kde je obrátka maratónu.

POLMARATÓN: Trať meria 21 097,5 m, je oficiálne premeraná, povrch trate je asfaltový, celkové prevýšenie je 80 m. Štart aj cieľ polmaratónu je pred športovou halou  v Senici, na Továrenskej ulici. Po štarte sa beží po uliciach Hviezdoslavova a Železničná, cez železničné priecestie (POZOR beží sa bez výluky vlakov !!!) k letisku a okolo golfového areálu Penati resort, kde v borovicovom lese je obrátka polmaratónu a beží sa späť k športovej hale do Senice.

Upozornenie:    Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Pretekár, ktorý nebude rešpektovať výstražné znamenie na zabezpečovacom zariadení na železničnom priecestí bude z preteku diskvalifikovaný.

Občerstvovačky: 4. km, 10. km, 15. km, 19. km, 22. km, 27. km, 32. km a 38. km

K dispozícii bude iontový nápoj,  voda, ovocie (banány, pomaranče, jablká), sušienky, keksy, soľ a špongie na osvieženie. Pretekári si môžu pripraviť aj vlastné občerstvenie a označiť štartovým číslom a km, kde má byť nápoj podaný.  Táto možnosť bude poskytnutá iba pretekárom, ktorí pobežia maratón. Nápoj treba odovzdať do 9,30 hod.

Osviežovačky:   7. km, 11. km, 21. km, 31.km, 35.km, 41.km

K dispozícii bude voda a špongie na osvieženie.

Informácie:  www.zahorackymaraton.senica.sk
zahoracky.maraton@senica.sk (Senica)
a.vajci@gmail.com (Šaštín)

Hlavný rozhodca: Antonín Koplík

Riaditeľ pretekov: Ivan Paveska (0917 378 902)

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA

Riadnym vyplnením registračných údajov a zaplatením štartovného vyjadrujem súhlas s podmienkami účasti na podujatí ZÁHORÁCKY MARATÓN / ZÁHORÁCKY POLMARATÓN a vyjadrujem svoj súhlas s nasledovným vyhlásením: Potvrdzujem že som dostatočne pripravený na štart na podujatí, podujatia sa zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Oboznámil som sa s propozíciami podujatia, s organizačným poriadkom podujatia a pokynmi organizátora. Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvýšenú fyzickú aj psychickú záťaž a vyhlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Vyhlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí. Vyhlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb.

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

pri Športovej hale v Senici, , Senica

Organizátor

Mesto Senica, Mesto Šaštín-Stráže, Obec Borský Mikuláš, ZFT
Dátum vloženia: 12. 3. 2020 10:56
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2020 11:17
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 6.8.2020, 8:20:51

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 6. 8. 2020
slabý dážď 27 °C 15 °C
piatok 7. 8. jasná obloha 30/17 °C
sobota 8. 8. jasná obloha 30/19 °C
nedeľa 9. 8. jasná obloha 30/18 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina