Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zo života mesta

Stali sme sa LAUREÁTOM VÝROČNEJ CENY v kategórii R E Š T A U R O V A N I E

S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nominácie a následného rozhodnutia členov redakčnej rady revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá sa naše mesto stalo laureátom Výročnej ceny uvedeného časopisu za rok 2018

v kategórii: REŠTAUROVANIE
za: reštaurovanie Trojičného stĺpu v Šaštíne-Strážach.

Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, prevzal ocenenie osobne vo štvrtok 5. septembra 2019 v rámci podujatia slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Slovenskej republike, ktoré sa konali v Banskej Štiavnici.

pecat rozvoja obce 2016Mesto Šaštín-Stráže bolo dňa 9. januára 2017 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky za rok 2016 vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Analýza hospodárenia všetkých 2926 miest a obcí Slovenska bola zameraná na finančnú a majetkovú bonitu územnej samosprávy, na efektívne využívanie financií ako aj majetku pre trvalo udržateľný rozvoj. Naše mesto zaujíma popredné miesto nielen v rámci okresu, ale aj kraja a preto mu bola udelená ,,Pečať Rozvoja obcí a miest“, ktorá má tieto výhody:

- potvrdzuje osobitnú pozíciu na trhu, deklaruje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
- je silným marketingovým nástrojom pri komunikácii s významnými investormi, zákazníkmi a širokou verejnosťou

Pečať Rozvoja obcí a miest je medializovaná v systéme, ktorý využívajú finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov,podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou spoľahnúť.

Zobrazené 61-90 z 184
#

Slávnostné otvorenie LETA NA GAZÁRKE 2021

Dátum: 3. 8. 2021

V nedeľu 27.06.2021 sa nám podarilo slávnostne otvoriť LETO NA GAZÁRKE 2021

#

"Svet, ako ho vidíme my"

Dátum: 13. 7. 2021

13. ročník, II. kolo - Šaštín-Stráže

#

Letný blšák na bágri

Dátum: 6. 7. 2021

Sa konal 3. júla v areáli kempu Gazárka.

#

18. júna 2021 bola cyklotrasa v našom meste slávnostne odovzdaná do užívania občanom

Dátum: 21. 6. 2021

Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli - od Šaštínskej baziliky k Nechorám

#

Leto na Gazárke 2021

Dátum: 17. 6. 2021

Plán akcií na Gazárke.

#

Jeden deň s referentom životného prostredia

Dátum: 4. 5. 2021

Deň Zeme sme si pripomenuli v teréne

#

„Robme každý deň dňom Zeme!“

Dátum: 4. 5. 2021

Mestský úrad si aktívne pripomenul dňa 22. apríla Deň Zeme

#

Stavanie mája

Dátum: 1. 5. 2021

„Bol neskorý večer, prvý máj, večerný máj bol lásky čas“
Karel Hynek Mácha

#

Letné denné tábory

Dátum: 22. 4. 2021

Viac informácií na FB : CVČ Beťárik, mail: cvcbetarik@gmail.com, tel. č.0917932772

#

DEŇ ZEME 2021

Dátum: 22. 4. 2021

Ďakujeme, že aj vy chcete žiť v čistejšom meste.

#

Mestský úrad sa zapojí do upratovania mesta pri príležitosti Dňa Zeme a vyzývame na dobrovoľnú upratovaciu akciu nášho mesta.

Dátum: 20. 4. 2021

„Urobme každý deň dňom Zeme!“

#

Od Zeleného štvrtku až po Veľkonočný pondelok

Dátum: 1. 4. 2021

Želáme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

#

"Učitelia sú veľmi dôležití, pretože ovplyvňujú celý náš život."

Dátum: 26. 3. 2021

Deň učiteľov 28. marca 2021

#

Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu

Dátum: 19. 3. 2021

Centrum voľného času Beťárik vyhlasuje 2. ročník súťaže o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu. Fotografie svojich výtvorov treba poslať do 6.4.2021

#

Poznaj svoje mesto Šaštín-Stráže

Dátum: 19. 3. 2021

Nudíš sa? Chceš ísť von a nevieš kam? Chceš sa niečo nové dozvedieť o našom meste?

#

Kniha môj relax

Dátum: 19. 3. 2021

Rád/a čítaš? Napíš krátku esej :)

#

Medzinárodný deň žien

Dátum: 8. 3. 2021

Milé naše ženy, matky. Prajem Vám všetkým úprimne zo srdca všetko len to najlepšie nielen v dnešný deň, hlavne veľmi veľa zdravia. Hlboko sa skláňam pred vašou obetavosťou, ochotou a láskavosťou.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Suchánek

#

Radosť z tanca

Dátum: 2. 2. 2021

Počas vianočných prázdnin CVČ Beťárik vyhlásilo tanečnú súťaž ,,V RYTME TANCA“ pre deti do 12 rokov. Jedna kategória bola určená pre rodinnú tanečnú choreografiu. Ako sa mohli zapojiť? Stačilo natočiť maximálne 30 sekundové video s tanečným výkonom a poslať ho na email s potrebnými údajmi. Do súťaže sa zapojilo 24 detí. Každé dieťa dostalo účastnícku medailu.
Deti si vymysleli vlastné choreografie od moderných, ľudových tancov až po balet. Špeciálnu cenu udelila porota, zložená z vychovávateliek CVČ, za najoriginálnejší tanec v podaní malej baletky Agátky Snížkovej z Lakšárskej Novej Vsi. Za najzábavnejšie tanečné video vybrali tanec od Alexa, Mišky, Hanky a Andreasa z Borského Svätého Jura.
Aj keď naše CVČ nemôže otvoriť dvere tanečníkom a tanečníčkam osobne, tešíme sa z radosti, ktorú deti pri tanci prežívali a dali nám možnosť vidieť to prostredníctvom videonahrávok.
Kolektív CVČ

#

STROM VĎAKY A ŽELANÍ

Dátum: 22. 12. 2020

Vianočný stromček na Kláštornom námestí

#

NAJKREATÍVNEJŠIA OZDOBA ZO ŠIŠIEK SO ZIMNOU TEMATIKOU

Dátum: 18. 12. 2020

Súťaž o najkreatívnejšiu ozdobu zo šišiek so zimnou tematikou vyhlásilo Centrum voľného času Beťárik v mesiaci november. Do súťaže sa zapojili všetky vekové kategórie od detí z materskej školy až po dospelých. Porota našich vychovávateliek mala ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie práce hlavne pri kategórií MATERSKÉ ŠKOLY. Zároveň nám opäť vznikla neplánovane aj kategória KOLEKTÍV, nakoľko nám prišlo aj veľa spoločných prác. Ako sa však potvrdilo, čím viac tvorivých rúk, tým krajšie diela a naozaj tieto spoločné práce sú prekrásne. Víťazné diela budú ocenené a vystavené na Mestskom úrade v Šaštíne- Strážach.
Eva Buchtová, vedúca oddelenia kreativity

#

Vianočná výzdoba v našom meste

Dátum: 17. 12. 2020

Tento rok prežívame netradičným spôsobom. Tak ako Veľkú noc, tak i Vianoce sa nesú v komornom duchu. Avšak ani ani epidémia nás nezastaví, aby sme si tieto sviatky spríjemnili a pripomenuli, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku.

#

V RYTME TANCA

Dátum: 17. 12. 2020

CVČ Beťárik počas vianočných sviatkov organizuje tanečnú súťaž ,,V RYTME TANCA“. Do súťaže sa môžu zapojiť deti aj dospelí v týchto kategóriách: I. deti do 6 rokov
II. deti od 7 do 10 rokov
III. rodinná tanečná choreografia
Deti aj rodičia majú k dispozícii rôzne druhy tancov od spoločenských ,moderných či ľudových.
Treba natočiť 30 sekundové video s tanečnou choreografiou a poslať video do 15.1.2021 na mail e.buchtova@gmail.com aj s údajmi o sebe.
Pre každého odvážneho tanečníka a tanečníčku máme pripravené medaile a špeciálne ceny.

#

BETLEHEM NA NÁMESTÍ

Dátum: 15. 12. 2020

Od nedele zdobí naše námestie mestský betlehem, ktorý sa nám podaril opäť otvoriť a požehnať aj napriek obmedzeným možnostiam.
Veríme, že Vám aj tento rok spríjemní vianočnú atmosféru v meste.

Autor článku: Kristína Pöstenyi

#

Mikuláš na koči ulicami nášho mesta

Dátum: 9. 12. 2020

V nedeľu 06.12.2020 navštívil naše mesto sv. Mikuláš.

#

Mikuláš v škôlke

Dátum: 8. 12. 2020

V piatok dňa 04.12.2020 zavítal Sv. Mikuláš s anjelom do Materskej školy v Šaštíne a Strážach, aby urobili radosť deťom a nielen im ????. Keďže všetky deti poslúchali , tak sme čerta nechali oddychovať u nás v CVČ. Detičky mali pripravené krásne pesničky a básničky, ktorým sa Sv. Mikuláš veľmi tešil. Za šikovnosť ich Sv. Mikuláš s anjelom odmenili balíčkami so sladkosťami. Deti pekne poďakovali a rozlúčili sa. Sv. Mikulášovi sľúbili, že budú poslúchať celý rok, aby mohol prísť o rok zase.
Tak ako v Šaštíne aj v Strážach, detičky boli tiež poslušné a krásne pripravené. V niektorých detských očiach bol vidieť aj trošku strach, ale po tom čo boli obdarované balíčkom, tak sa prejavila ich nefalšovaná radosť. Usmievali sa od ucha k uchu a tiež sľúbili, že budú poslúchať, aby mohol prísť Sv. Mikuláš aj o rok.

#

Prvácka pasovačka

Dátum: 7. 12. 2020

V piatok 27.11.2020 sa konala PRVÁCKA PASOVAČKA 1.C triedy v ZŠ Šaštín – Stráže (elokované pracovisko Stráže). Toto podujatie sa konalo pod záštitou CVČ Beťárik. Keďže prvácke pasovanie berieme veľmi zodpovedne, pripravili sme si pre deti zaujímavý program. Celý sa niesol v znamení ľadového kráľovstva, čo umocňovali aj kostýmy a rekvizity s touto tematikou. Malých školákov celým program sprevádzala Elza a Anna. Malí, veľkí školáci museli splniť pár úloh aby mohli byť pasovaní za prvákov.

#

MIKULÁŠ U VÁS DOMA

Dátum: 7. 12. 2020

Spokojné detské očká

#

Šiška v zime - súťaž

Dátum: 20. 11. 2020

Centrum voľného času Beťárik vyhlasuje súťaž o najkreatívnejšiu ozdobu zo šišiek so zimnou tématikou.
Termín odovzdania prác do 11.12.2020

Čas spomienok či sviatok odpadu?

Dátum: 23. 10. 2020

Začiatok novembra je u nás spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest ch posledného odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú "parádu"?

#

Ukáž nám Gazárku tvojimi očami

Dátum: 8. 10. 2020

Fotosúťaž o víkendový pobyt v hodnote 90€

Zobrazené 61-90 z 184

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 30.3.2023, 7:55:40

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 3. 2023
mierny dážď 10 °C 4 °C
piatok 31. 3. slabý dážď 16/6 °C
sobota 1. 4. slabý dážď 12/7 °C
nedeľa 2. 4. zamračené 7/4 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina