Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zo života mesta

Stali sme sa LAUREÁTOM VÝROČNEJ CENY v kategórii R E Š T A U R O V A N I E

S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nominácie a následného rozhodnutia členov redakčnej rady revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá sa naše mesto stalo laureátom Výročnej ceny uvedeného časopisu za rok 2018

v kategórii: REŠTAUROVANIE
za: reštaurovanie Trojičného stĺpu v Šaštíne-Strážach.

Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, prevzal ocenenie osobne vo štvrtok 5. septembra 2019 v rámci podujatia slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Slovenskej republike, ktoré sa konali v Banskej Štiavnici.

pecat rozvoja obce 2016Mesto Šaštín-Stráže bolo dňa 9. januára 2017 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky za rok 2016 vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Analýza hospodárenia všetkých 2926 miest a obcí Slovenska bola zameraná na finančnú a majetkovú bonitu územnej samosprávy, na efektívne využívanie financií ako aj majetku pre trvalo udržateľný rozvoj. Naše mesto zaujíma popredné miesto nielen v rámci okresu, ale aj kraja a preto mu bola udelená ,,Pečať Rozvoja obcí a miest“, ktorá má tieto výhody:

- potvrdzuje osobitnú pozíciu na trhu, deklaruje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
- je silným marketingovým nástrojom pri komunikácii s významnými investormi, zákazníkmi a širokou verejnosťou

Pečať Rozvoja obcí a miest je medializovaná v systéme, ktorý využívajú finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov,podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou spoľahnúť.

#

SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE SENIOROV

Dátum: 5. 11. 2019

SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE SENIOROV

Mesto Šaštín – Stráže a Komisia pre kultúru pripravili pre našich seniorov slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

#

Deň mesta s remeselným jarmokom

Dátum: 23. 10. 2019

Pri príležitosti 18. výročia oslavy Mesta Šaštín – Stráže sa v nedeľu 1. septembra 2019 uskutočnilo podujatie, ktoré nieslo názov „Deň mesta s remeselným jarmokom“.

Poďakovanie dlhoročným darcom krvi

Poďakovanie dlhoročným darcom krvi

Dátum: 14. 10. 2019

Pri príležitosti osláv stého výročia založenia Československého červeného kríža sme 25. septembra 2019 poďakovali v mene MS SČK Šaštín-Stráže a mesta Šaštín-Stráže darcom krvi z nášho mesta, ktorí sú držiteľmi Diamantovej alebo Zlatej Janského plakety. Významné výročie je dôvodom nielen spomienok, ale aj bilancovania, vyhodnocovania i ďakovania.

#

Letný pobytový tábor Ráztočno 2019

Dátum: 26. 8. 2019

Život baníka je naozaj veľmi ťažký a pre niekoho až nepredstaviteľný. CVČ dalo tento rok deťom možnosť si to vyskúšať a usporiadalo dobrodružný letný tábor s názvom ,,Po stopách škriatka pod Bralovou skalou“ v Ráztočne pri Handlovej.

#

HLASUJTE ZA NAŠU MONOGRAFIU!

Dátum: 13. 8. 2019

S radosťou Vám oznamujeme, že monografia nášho mesta Šaštín-Stráže, bola nominovaná do 11. ročníka súťaže KNIHA ZÁHORIA 2018.

#

Mesto Šaštín-Stráže – laureátom Výročnej ceny za rok 2018

Dátum: 30. 7. 2019

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udeľuje od roku 1992 každoročne prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva v desiatich kategóriách.

#

Plážový volejbalový turnaj

Dátum: 29. 7. 2019

19. ročník Plážového volejbalového turnaja sa niesol v trošku daždivom duchu, no ani to neodradilo 80 súťažiacich podať čo najlepší výkon na šaštínskych ihriskách. V sobotu sme váhali, či sa začne hrať alebo sa akcia zruší, ale chuť hráčov do hry nás presvedčila, že sa to oplatí. A nemýlili sme sa. Zavítali k nám hráči z blízkeho okolia ako sú Kúty, Holíč, Skalica a z väčšej diaľky zo Žiliny, či Trenčína.

#

31. Záhorácky maratón a 16. Záhorácky polmaratón

Dátum: 12. 6. 2019

8.júna sa konal 31. Záhorácky maratón a 16. Záhorácky polmaratón.

#

Kultúrne slávnosti Mikroregión Šaštínsko

Dátum: 11. 6. 2019

Rekreačná oblasť Gazárka ožila dňa 9. júna spevom a tancom.

#

DEŇ DETÍ - 02.06.2019

Dátum: 7. 6. 2019

Začiatok júna patrí už tradične k oslavám Medzinárodného dňa detí.

Zápis do knihy cti - za Miestny spolok SČK Šaštín-Stráže, uskutočnila Mgr. Ľudmila Machová - predsedníčka.

Ocenenie Miestneho spolku SČK Šaštín-Stráže

Dátum: 4. 6. 2019

Milióny čevenokrížskych pracovníkov a dobrovoľníkov oslavovali 8. mája Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pri tejto príležitosti 14. mája 2019 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave Slovenský Červený kríž udelil vyznamenania dobrovoľníkom, členom a ďalším vzácnym ľuďom za ich činnosť v prospech humanity.

#

Memoriál Štefana Gurschinga v rapid šachu

Dátum: 3. 5. 2019

Gürsching 12-ty krát
V stredu 1. mája 2019 sa opäť uskutočnil tradičný šachový turnaj, ktorý nesie meno po nebohom pánovi Gürschingovi, ktorý kedysi býval v Šaštíne-Strážach v dome poblíž Baziliky a bol tiež dobrým šachistom. Memoriál Štefana Gürschinga v šachu napísal už svoje 12. pokračovanie. Opäť si na turnaj našlo cestu mnoho šachistov, ktorí sem prichádzajú pravidelne, ale pribudli aj takí, ktorí si na turnaji zahrali prvý krát.

#

PACI PAC

Dátum: 30. 4. 2019

V utorok 23/04/2019 navštívila Kultúrny dom v Šaštíne populárna dvojica Paci Pac.

#

Zelené a čisté mesto?

Dátum: 29. 4. 2019

Mesto každoročne finančne podporuje iniciatívu dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do aktivít zameraných na udržiavanie čistoty v meste. Dá sa konštatovať, že je stále snaha posunúť veci dopredu.

#

Vzácne a krásne jubileum 100 rokov

Dátum: 29. 4. 2019

Pani Mária Hnátová rod. Šuláková sa narodila 29.4.1919. Je najstaršou občiankou nášho mesta Šaštín-Stráže a dňa 29.4.2019 oslávila významné a vzácne jubileum 100 rokov. Len málo ľudí na svete sa dožije takéhoto krásneho veku. O to viac nás teší, že je to práve naša mamička, babička a prababička Mária Hnátová.

#

Deň zeme

Dátum: 25. 4. 2019

Deň Zeme v meste.

#

18. ročník Behu Šaštínskymi bormi

Dátum: 17. 4. 2019

Tradične ako každý rok, aj tento sa konal Beh Šaštínskymi bormi v RO Gazárka. Počasie nám síce neprialo, no aj napriek tomu bol počet súťažiacich vysoký. Medzi najmladšími zúčastnenými boli už 6-ročné deti, no veľkým prekvapením bola 82-ročná bežkyňa, ktorá predbehla o polovicu mladšie súperky. Veľkú pochvalu od nás získavajú domáci reprezentanti: Igor Letko, Anton Lisinovič, Jozef Zváč a Miroslava Beňová. Dúfame, že ďalší rok nám počasie vyjde a počet súťažiacich bude raz tak veľký.

#

Veľkonočné vinšovanie

Dátum: 16. 4. 2019

Milá návšteva potešila primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka i zamestnancov mestského úradu. Deti zo Základnej školy Šaštín-Stráže: Samuel Franer, Emma Ester Ercolano a Timea Vudiová, pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivety Ryčovskej prišli vinšami a piesňami pred Veľkonočnými sviatkami všetkým zablahoželať veľa zdravia a radosti.

#

Deň učiteľov

Dátum: 2. 4. 2019

„Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným“ (J. W. Goethe)

#

FAŠIANGY V NAŠOM MESTE

Dátum: 12. 3. 2019

Dni 4. – 5. marca 2019 patrili ako i po iné roky maškarám a Turkom, ktorí svojou dobrou náladou, turkovskými tancami a piesňami spríjemnili našim občanom tieto všedné dni.

#

Ocenenie darcov krvi

Dátum: 6. 3. 2019

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže pripravili dňa 23. februára 2019 poďakovanie a ocenenie darcom krvi v kultúrnom dome v Šaštíne.

#

Fašiangy v Materskej škole Stráže

Dátum: 5. 3. 2019

Dňa 19.2.2019 sme navštívili MŠ Stráže, aby sme deti niečo naučili o fašiangových tradíciách. Najskôr sa zoznámili s oblečením tzv. „turkov“, vymaľovali pripravené obrázky „turkov“. Potom nasledovali videá s vystúpeniami a fašiangovými tradíciami v Šaštíne, v Strážach ,v Borskom Mikuláši, či Štefanove a Dojči, kde deti mohli sledovať odlišnosti v okolitých dedinách, ale aj v rámci samotného mesta Šaštína- Stráže. Na záver nám deti pekne zatancovali a zaspievali. Sme radi, že deti majú o tradície v našom malom mestečku ešte stále záujem.

#

CVČ Beťárik v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže usporiadalo súťaž s názvom: Poznáš svoje mesto?

Dátum: 5. 3. 2019

Dňa 22.02.2019 CVČ Beťárik v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže usporiadalo súťaž s názvom: Poznáš svoje mesto? Súťaže sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy v Šaštíne v dvoch kategóriách. I. kategória 5-6 ročník, II. kategória 7-8 ročník. Z každej triedy boli zostavené trojčlenné skupiny, ktoré súťažili v témach: História nášho mesta, osobnosti žijúce v našom meste v súčasnosti, región, v ktorom žijeme, dôležité inštitúcie mesta, kultúrne pamiatky, zvyky a tradície, naše mesto v literatúre a aktivity v našom meste.

#

Korčuľovanie v Senici

Dátum: 18. 2. 2019

alias Vysvedčenie s Beťárikom

#

Florbalová kvalifikácia žiakov

Dátum: 31. 1. 2019

Dňa 24.1.2019 sa v telocvični ZŠ Šaštín- Stráže uskutočnila kvalifikácia na školské majstrovstvá okresu vo florbale žiakov, ktorej sa zúčastnilo šesť družstiev zo základných škôl : ZŠ Kúty, ZŠ Čáry, ZŠ s MŠ Štefanov, ZŠ Sekule, ZŠ Borský Mikuláš a ZŠ Šaštín- Stráže.

#

JDS Vianočná výzdoba

Dátum: 17. 12. 2018

Vianoce prichádzajú
Jedno múdre príslovie hovorí : kto je pripravený - nie je prekvapený. Všetci a najmä deti sa tešia na príchod Mikuláša a hlavne na Vianoce a narodenie Ježiška. Nie je nič krajšie ako radosť našich detí, vnúčatiek, ale i nás dospelých / priznajme si to/ keď príde ten slávnostný deň a stromček zažiari v našich domovoch.

#

JDS - krásne strávený deň medzi našimi deťmi

Dátum: 10. 12. 2018

Tento rok už po druhý krát sme si dohodli stretnutie s našimi najmenšími v Materskej škole v Strážach i v Materskej škole v Šaštíne. Bol to krásny deň plný radosti, smiechu a hádaniek.

#

JDS - Návšteva priateľa vždy poteší.

Dátum: 10. 12. 2018

Do nášho klubu Jednoty dôchodcov na námestí v Šastíne-Strážach prišiel náš priateľ, cestovateľ a talentovaný fotograf Milan Polóny, ktorý sa s nami prišiel podeliť o svoje cestovateľské zážitky z Jordánska spolu s fotografiami.

#

Čestný občan Štefan Ovečka

Dátum: 4. 12. 2018

Čas ... ten neúprosný osamelý bežec, ktorý nám rovnomerne ukrajuje z prítomnosti a núti hľadieť do budúcnosti, nás tu dnes privítal.

#

Výstava ručných prác OZ Handmade by Šaštín-Stráže,

Dátum: 29. 11. 2018

zo dňa 23. - 24. novembra 2018

#

Spomienka na obete 1. a 2. svetovej vojny

Dátum: 13. 11. 2018

Príhovor ku dňu 11.11.2018
11. november symbolizuje v kalendári deň, keď v roku 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte bolo podpísané prímerie k ukončeniu 1.svetovej vojny, v ktorej bolo 8 miliónov zabitých vojakov a ďalších 21 miliónov zranených alebo zmrzačených.

#

CVČ Beťárik

Dátum: 9. 11. 2018

Vďaka Nadácie Tesco, kde Rodičovské združenie pri CVČ získalo grant a vďaka všetkým, ktorí darovali svoje 2 % z príjmu sa podarilo zrealizovať prístrešok na kočíky a bicykle.

#

CVČ Beťárik návšteva v Zariadení pre Seniorov

Dátum: 7. 11. 2018

V rámci Mesiaca úcty k starším / mesiac október / sme sa s dievčatami z tvorivého krúžku vybrali do Zariadenia pre seniorov v našom meste, kde sme sa snažili vyrobiť s nimi kvetinovú dekoráciu na stôl.

#

OCENENIE OBČANOV

Dátum: 31. 10. 2018

V živote človeka je veľa chvíľ a dôvodov za čo mu môžeme ďakovať. Veľakrát sa stáva, že to odkladáme, nestíhame, čas uteká a často sa stane, že to tomu dotyčnému nestihneme povedať a už tu medzi nami nie je. Teraz je ten čas ďakovať...

#

JDS návšteva v Zariadení pre seniorov v Šaštíne-Strážach

Dátum: 24. 10. 2018

Dňa 18.10.2018 o 14,00 hod sa náš súbor Senior - vedúca súboru pani Anna Bakičová a vedenie Zariadenia pre seniorov vzájomne dohodli na návšteve klientov s peknou piesňou na perách.

#

JDS Nordic walking 10.10. 2018

Dátum: 22. 10. 2018

Nordic walking

#

JDS Deň zdravého srdca

Dátum: 22. 10. 2018

Dňa 18.10.2018 sme mali v klube Jednoty dôchodcov v Šaštine-Strážach milú akciu, prišli medzi nás pracovníci občianského združenia Hlas nášho srdca, ktorý u nás v klube zorganizovali : DEŇ ZDRAVÉHO SRDCA.

#

Šarkaniáda 14.10.2018

Dátum: 16. 10. 2018

Krásne slnečné nedeľné popoludnie a hlavne veterné prialo šarkanom, ktorí sa rozlietali na "Zváčke" v Strážach. :) Prišli deti aj rodičia, ktorí predviedli svojim deťom ako sa tie šarkany púšťajú.

#

JDS úcta k starším - mesiac október

Dátum: 16. 10. 2018

Moji milí – jeden básnik povedal : človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi ......

#

Družobná návšteva mesta Brody na Ukrajine

Dátum: 1. 10. 2018

Osláv 800. výročia nášho mesta 1. a 2 septembra 2018 sa zúčastnili i zástupcovia mesta Brody na Ukrajine. Súčasťou osláv bolo i podpísanie Dohody o spolupráci medzi našimi mestami.

#

JDS Krásna rozlúčka s letom

Dátum: 28. 9. 2018

Nešetri si slová chvály, kým tvoji priatelia zomrú,
nepíš im na náhrobné kamene.
Radšej im všetko pekné povedz hneď teraz.
Anna Cumis

#

Od rozlúčky s letom športom ku kreativite v CVČ

Dátum: 27. 9. 2018

Koncom letných prázdnin sme v CVČ Beťárik zorganizovali ,, Rozlúčku s letom ´´ , na ktorej si deti zašportovali, vyrábali si indiánske čelenky, srdiečka z klincov, večer si opekali, v noci v lese hľadali poklad a vyskúšali si svoju odvahu. Potom, čo našli zakopaný poklad sa vrátili do CVČ a spoločne prespali do rána na karimatkách a v spacákoch.

#

800. výročie mesta Šaštín-Stráže

Dátum: 6. 9. 2018

Mestečko na Záhorí má hlbokú históriu, ktorá siaha do 13. storočia. Tento rok oslávilo 800. výročie od prvej písomnej zmienky. Jeho dejinami prechádzali zvučné mená ako kráľ Albrecht Habsburský, kráľ Ondrej III, Stibor zo Stiboríc, Mordechaj Ben Abraham Benet, Imrich a Martin Coborovci, Mária Terézia s manželom Františkom Štefanom Lotrinským, Pavlíni, cisár František Jozef I., Saleziáni, Matka Tereza, Ján Pavol II., Václav Havel, Oscar Luigi Scalfaro a mnoho ďalších.

#

CVČ Beťárik Rozlúčka s prázdninami

Dátum: 5. 9. 2018

Posledný prázdninový týždeň / 28.8.- 29.8. 2018 / sme v CVČ Beťárik pripravili pre deti športovo-tvorivý deň spojený s opekačkou, nočnou hrou v lese a spoločným prespaním.

#

Kniha a darčekové predmety

Dátum: 5. 9. 2018

Mesto Šaštín-Stráže pripravilo pre občanov v rámci osláv 800. výročia knihu a darčekové predmety, ktoré je možné si zakúpiť na mestskom úrade, v kancelárii Gazárky na Štúrovej ulici č.1319 (technické služby) a tiež v mestskej knižnici.

Zápis do krúžkov CVČ Beťárik

Dátum: 31. 8. 2018

Zápis do krúžkov bude v CVČ od 3. do 7. septembra 2018 od 8:00 do 16:00 hod. Prihlášky budú k dispozícii v škole 3.9 a následne v CVČ Beťárik. Do 22.9.2018 nám môžete venovať aj svoj vzdelávací poukaz, ktorý obdržíte vo svojej škole.

#

JDS Petang

Dátum: 13. 8. 2018

Stačí hodiť guľou.....

#

Vystúpenie 30-členného orchestra z mesta Pultusk v Poľsku, dňa 17.08.2018

Dátum: 9. 8. 2018

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom Vás srdečne pozýva na vystúpenie 30-členného orchestra z mesta Pultusk v Poľsku, ktoré bude 17.8.2018 t.j. v piatok o 20 hod. na nádvorí kláštora.

#

Bylinkár v klube Jednoty dôchodcov Šaštín-Stráže

Dátum: 2. 8. 2018

Vzácna návšteva v našom klube.

#

Jozef Ujhély - vylepšil svoj rekord za 12 mesiacov nachodil 20 000 kilometrov

Dátum: 2. 8. 2018

ŠAŠTÍN-STRÁŽE 1. 8. 2018
Jozef Ujhély zo Šaštína-Stráží znova potvrdil, že má nadovšetko rád pohyb. Dennodenne chodil peši cca dve desiatky kilometrov v blízkom i vzdialenom okolí. O jeho úctyhodnom výkone - prvom rekorde sme písali TU. Vtedy za kalendárny rok 2017 prešiel vyše 15 tisíc kilometrov.

#

Športové hry seniorov okresu Senica

Dátum: 1. 8. 2018

Už 3. športové hry seniorov okresu Senica sa niesli v znamení pripravenosti bojovať a dobre reprezentovať svoju základnú organizáciu jednoty dôchodcov slovenska. Zišlo sa nás 115 seniorov z 18 základných organizácii v areáli Základnej školy v Senici a to 48 mužov a 67 žien.

#

Letný zážitkový tábor v Tatrách 2.7.2018

Dátum: 31. 7. 2018

Dňa 2.7.hneď prvý deň prázdnin sa vybrala 13-členná skupinka (12+ja) vlakom do Tatier. Cieľom bola Chata Medvedica v Tatranskom Lieskovci.

#

Turnaj vo futbale O Pohár primátora mesta Šaštín- Stráže

Dátum: 23. 7. 2018

Dňa 27.júna 2018 sa pod záštitou primátora mesta Šaštín-Stráže konal turnaj vo futbale žiakov II. stupňa základných škôl. Išlo o 18. ročník spomínaného turnaja a zúčastnili sa ho tieto školy: ZŠ Borský Sv. Jur, ZŠ Čáry, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Sekule a hostiteľská ZŠ Šaštín- Stráže.

#

Kvapka pre Sedembolestnú XI. 17.júla 2018

Dátum: 19. 7. 2018

MS SČK v Šaštíne-Strážach v spolupráci s NTS Trnava, mestom Šaštín-Stráže a podporou farského úradu, usporiadali uprostred horúcich letných dní, 17. júla 2018 v kultúrnom dome ďalší mobilný odber krvi s názvom Kvapka pre Sedembolestnú. Odberu sa už pravidelne zúčastňujú domáci darcovia krvi z mesta Šaštín-Stráže, no prichádzajú i darcovia z okolia. Na tento letný odberový termín prišlo 49 darcov krvi. Niektorí sa však z rôznych zdravotných príčin odberu nemohli zúčastniť. Krv darovalo celkom 45 darcov, medzi ktorými bolo až 10 prvodarcov! Mnohí z darcov majú za sebou už desiatky odberov krvi, rekordným bol 63. odber.

#

Kilometrovník Gazárka 7.7.2018 autor je Miško Vrtal mladší

Dátum: 9. 7. 2018

Aj mladí ľudia vedia niečo pre mesto nezištne urobiť. Gazárka 7.7.2018.

#

Shakespeare v nás 2018

Dátum: 4. 7. 2018

Centrum voľného času Beťárik a ZŠ Šaštín – Stráže zorganizovalo pre deti z nášho okresu súťaž v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare v nás. Súťaž sa uskutočnila v meste Šaštín- Stráže v dňoch 28.a 29. mája v priestoroch ZUŠ. Išlo už o 19. ročník danej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 190 detí z týchto škôl : ZŠ Sadová Senica, ZŠ Mudrochova Senica, ZŠ V.P.Tótha Senica, ZŠ Komenského Senica, Cool School Senica, ZŠ Čáry, ZŠ Dojč, ZŠ s MŠ Štefanov, ZŠ Sekule, ZŠ s MŠ Cerová, ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Stráže a hostiteľská škola ZŠ Šaštín.

#

Ocenenie žiakov školský rok 2017/2018

Dátum: 3. 7. 2018

Veľkým úspechom každého žiaka je vnímať chuť vzdelávať sa a pracovať na svojom osobnom rozvoji. Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s kultúrnou komisiou dňa 28. júna 2018 ocenilo najlepších žiakov všetkých škôl v meste Šaštín-Stráže.

#

Hlavná stránkaKultúraJozef Ujhély z nášho mesta má nadovšetko rád chôdzu Jozef Ujhély z nášho mesta má nadovšetko rád chôdzu

Dátum: 7. 6. 2018

O tom, či je tomu skutočne tak, vôbec nemôžeme pochybovať. Dennodenne chodí peši v blízkom i vzdialenom okolí, ako on hovorí najradšej chodí po lese. Prešiel všetky okolité dediny a mestá v okolí nášho mesta ako napr. Lakšársku Novú Ves, Borský Mikuláš, Studienku, Sološnicu, Kuchyňu, Rohožník. Najviac kilometrov nachodil za prvých 6 mesiacov, keď chodil do práce v Trnave. No jeho cesty viedli aj ďalej – do Bardejova, Tatier, Nitry, Handlovej i Ríma. Údaje si denne zaznamenával. Používa krokomer iSport s 3D snímačom. Zatiaľ je jediným človekom na Slovensku, ktorý prešiel za kalendárny rok vzdialenosť 15 251,29 km, čo predstavuje zhruba 21 787 557 krokov. Začiatok rekordu bol datovaný od 2.1.2017 a končil 2.1.2018.

#

JDS Stretnúť priateľov je dar 2018

Dátum: 6. 6. 2018

Verte mi je to tak, viem o čom píšem, bol to deň 23.máj 2018, kedy sme my z JDS Šastin-Stráže mali stretnutie s našimi milými priateľmi z družobnej organizácie JDS Miloslavov.

#

Dni zdravia a pohybu v meste 2018

Dátum: 4. 6. 2018

V dňoch 18. a 19.mája sa podarilo zorganizovať tretí ročník plný pohybových aktivít s názvom Dni zdravia a pohybu v meste. Centrum voľného času Beťárik v spolupráci s mestom a finančnou podporou Nadácie ZSE pripravilo aktivity ako Míľa pre zdravie, prezentáciu športovej chôdze MŠK Borský Mikuláš, bežecké preteky pre všetky detské vekové kategórie, jumping v telocvični oratória.

#

Deň matiek v klube JDS 2018

Dátum: 17. 5. 2018

Milé mamy, matky, mamičky, staré mamy

#

Deň matiek

Dátum: 17. 5. 2018

v KD Šaštín 2018

#

Detské rybárske preteky 2018

Dátum: 3. 5. 2018

Miestna organizácia rybárskeho zväzu v spolupráci s CVČ Beťárik už tradične 1. mája na jazerách RO Gazárka zorganizovala pre deti detské rybárske preteky. Súťaže sa za veľmi pekného počasia zúčastnilo 58 súťažiacich detí. Deťom sa v lovení darilo a okrem víťazov, ktorí dostali poukážky v hodnote 100, 40, 30 a 20 eur /darovali sponzori podujatia a CVČ Beťárik / si každé dieťa domov odnieslo peknú vecnú cenu.

#

DEŇ ZEME „Deň dobrovoľníctva v našom meste“

Dátum: 2. 5. 2018

Všetci tí, ktorým nie je ľahostajná čistota našej prírody a stav životného prostredia, sa mohli zapojiť do tejto akcie zameranej na zbieranie odpadu, vysádzanie stromčekov a kríčkov, čistenie prírody a iné aktivity.

#

Veľkonočná pátračka

Dátum: 17. 4. 2018

V čase veľkonočných sviatkov mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s CVČ Beťárik pripravili už tretí ročník veľkonočnej pátračky pre deti a rodičov, ktorá sa tentokrát konala v rekreačnej oblasti Gazárka. Deti mali za úlohu nájsť 5 vajíčok, ktoré sa poskrývali v priestore kempu, za čo dostali sladkú odmenu. Keď našli aj zlaté vajce, čakala ich špeciálna odmena - veľkonočný korbáč.

#

ZO SZTP vo vynovených priestoroch

Dátum: 29. 3. 2018

Po týždňoch stavebných prác v priestoroch prízemia mestského úradu sa telesne postihnutí dočkali chvíle, keď zobrali do rúk upratovacie náradie a sami dokončili najdôležitejšie práce. Nový klub poskytuje teraz oveľa väčší priestor na stretávanie sa a doslova si pýta ďalšie aktivity členov ZO SZTP. Mesto vyhovelo požiadavkám seniorov a nie malou účasťou priložilo ruku k dielu. Členovia organizácie s radosťou dokončili najpotrebnejšie práce a teraz budú pridávať už len detaily na zútulnenie priestorov.

#

Kvapka pre Sedembolestnú X.

Dátum: 29. 3. 2018

MS SČK v Šaštíne-Strážach v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a NTS Trnava usporiadali 27. marca 2018 v kultúrnom dome ďalší mobilný odber krvi s názvom Kvapka pre Sedembolestnú. Odberu sa už pravidelne zúčastňujú domáci darcovia krvi z mesta Šaštín-Stráže, no prichádzajú i darcovia z okolia. Na tento jarný odberový termín prišlo takmer 50 darcov krvi. Niektorí sa však z rôznych zdravotných príčin odberu nemohli zúčastniť. Krv darovalo celkom 34 darcov, medzi ktorými bol aj jeden prvodarca. Mnohí z darcov majú za sebou už desiatky odberov krvi, rekordným bol 86 odber.

#

Súťaž ,,Poznáš svoje mesto?" a ,,Do you speak English?"

Dátum: 22. 3. 2018

POZNÁŠ SVOJE MESTO?
1. marca sa opäť súťažilo. Tentokrát v rodnom jazyku a o našom meste Šaštín-Stráže. Žiaci 5. až 8. ročníka z každej triedy v trojčlennom tíme preukázali svoje vedomosti z histórie mesta, osobností, geografické znalosti, tanečné a spevácke schopnosti z fašiangových tradícií a tiež športové, kultúrne či spoločenské vedomosti. Nakoľko táto súťaž bola novinkou a nik ani netušil, čo ho čaká, žiaci boli veľmi dobre pripravení. Súťaž "Poznáš svoje mesto?" obohatila vzácna porota pán Štefan Ovečka, historik a kronikár, poslankyňa Silvia Suchá, ktorá spolupracuje a pripravuje s pánom Ovečkom monografiu mesta a Janka Labašová, knihovníčka z Mestskej knižnice a členka kultúrnej komisie. Každý člen z poroty prispel príbehom, či zaujímavosťou, ktorá sa týkala mesta Šaštín-Stráže. Súťaže sa zúčastnilo celkom 24 detí zo základnej školy. Chcem poďakovať Ivetke Szökeovej za prípravu tejto súťaže a Mestu Šaštín-Stráže za darované ceny pre víťazov.

#

Jarný prímestský tábor s CVČ Beťárik

Dátum: 22. 3. 2018

Už tradične v čase jarných prázdnin CVČ Beťárik zorganizoval pre deti jarný prímestský tábor.

#

6. ročník súťaže Borinkin sláviček - 20. marca 2018

Dátum: 22. 3. 2018

Základná umelecká škola v Šaštíne-Strážach pripravila 20. marca 2018 už 6. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Borinkin sláviček. Na pódiu šaštínskeho kultúrneho domu sa predstavilo celkom 28 súťažiacich z ôsmich škôl z regiónu.

#

Fašiangy

Dátum: 14. 2. 2018

2018

#

Prázdninový športový deň s CVČ

Dátum: 12. 1. 2018

V čase ,,vianočných prázdnin“ CVČ Beťárik zorganizoval dňa 5.1.2018 ŠPORTOVÝ DEŇ pre našich najmenších a pre deti zo ZŠ.

Dátum a čas

Dnes je utorok, 21.1.2020, 7:51:53

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31
1
1
1
2 3 4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 1. 2020
4 °C -2 °C
streda 22. 1. 5/-2 °C
štvrtok 23. 1. 4/-1 °C
piatok 24. 1. 4/-1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina