Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Čestný občan Štefan Ovečka

Čestný občan Štefan Ovečka

Čas ... ten neúprosný osamelý bežec, ktorý nám rovnomerne ukrajuje z prítomnosti a núti hľadieť do budúcnosti, nás tu dnes privítal.

Chvíle, ktoré mu ukradomky berieme, aby sme sa pozreli späť, sú veľmi vzácne.

Aj teraz je práve taký vzácny čas.

Zastupiteľstvo mesta Šaštín-Stráže na svojom zasadnutí dňa 13.11.2018 odsúhlasilo udeliť titul Čestný občan Štefanovi Ovečkovi za významný podiel pri zachovávaní športových, kultúrnych a spoločenských hodnôt a za rozvoj a šírenie dobrého mena mesta Šaštín-Stráže.

V sobášnej miestnosti sa uskutočnila dňa 29.11.2018 milá slávnosť, ktorej sa zúčastnilo vedenie mesta, pozvaný Štefan Ovečka s rodinou a ďalší hostia.

Ing. Mária Macejková prítomným predstavila pána Štefana Ovečku.

Narodil sa v roku 1948 v Šaštíne. Matka v domácnosti, otec kováč mali spolu päť detí. Po skončení ZDŠ študoval na Strednej strojníckej priemyslovke na Myjave. Po skončení štúdia nastúpil do podniku Ľahké stavebné hmoty Bratislava, závod Šaštín-Stráže, kde pracoval až do roku 2013, kedy odišiel do starobného dôchodku. V roku 1968 sa oženil s Annou Šimkovou a spolu mali dve deti syna Pavla a dcéru Katarínu a dnes už aj štyri vnúčatá – Terezku, Viktora, Filipa a Jakuba.

Celý svoj život zasvätil verejnoprospešnej činnosti v našom meste: aktívne pracoval v telovýchovnej jednote, filatelistickom zväze, filumenistickom zväze, zväze rybárov, v ZRPŠ pri ZDŠ, dve volebné obdobia pracoval ako poslanec i ako predseda komisie pre mládež a telovýchovu, 16 rokov ako ochranca pamiatok a prírody, 9 rokov bol kronikárom mesta.

Za svoju prácu v ĽSH závod Šaštín-Stráže bol v roku 1987 vyznamenaný odznakom „Najlepší pracovník, n.p. ĽSH Bratislava“. V roku 2008 získal bronzový „Čestný odznak Slovenského zväzu filatelistov“ a v roku 2010 mu bola udelená „Cena mesta za šírenie dobrého mena mesta Šaštín-Stráže“.

Od mladosti sa zaujímal o históriu a dejiny mesta. Jeho osoba, zbierky a archív boli a sú bohatým zdrojom pri tvorbe dokumentov o histórii a súčasnosti nášho mesta. Vytvoril o ňom veľa článkov, pomohol mnohým študentom pri ich tvorbe v SOČ i diplomových prácach. Nik, kto prišiel požiadať o radu, pomoc alebo len názor neodišiel od jeho dverí naprázdno.

V roku 2017 ho oslovilo vedenie mesta o spoluprácu pri tvorbe monografie mesta. Vzhľadom na svoj zdravotný stav chvíľu, ale ozaj len chvíľu váhal. Zbierky a archív, ktorý doma má a ktoré celý život ukladal, dostali inú podobu a srdce sa rozhodlo správne, pretaviť tú celoživotnú záľubu do niečoho hmotného, čo bude mať hodnotu nielen preňho, ale hlavne pre budúce generácie. 460 stranová kniha Šaštín-Stráže bola uvedená do života 2.9.2018, pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky.

Potom sa k prítomným prihovoril primátor Mgr. Jaroslav Suchánek, ktorý poďakoval za vykonanú prácu a strávený čas v prospech ľudí z nášho mesta, vyzdvihol jeho ušľachtilú prácu, v ktorej prejavoval úctu k človeku i to aké je veľké šťastie, že môžeme v našom meste pracovať s takýmito obetavými ľuďmi. Poprial pánovi Ovečkovi i jeho rodine pevné zdravie, pohodu, spokojnosť a radosť z dobre vykonanej práce, ktorú robil s dôverou, že ešte bude robiť pre dobro našich občanov. Súčasne poďakoval i manželke Anne Ovečkovej za jej podporu a pochopenie, ktoré mu nielen v rodinnom živote, ale i pri práci manžela poskytla.

Potom odovzdal plaketu ocenenému a po primátorovi zablahoželali oslávencovi i prítomní hostia.

O kultúrny zážitok sa postarala so svojimi básňami Elena Ovečková a piesňou Linda Machová a Emma Ester Ercolano.

Slávnosť pokračovala v príjemnom posedení a vzájomných priateľských rozhovoroch.

Dátum vloženia: 4. 12. 2018 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2019 21:33
Autor: Lucia Orgoňová

Dátum a čas

Dnes je piatok, 28.2.2020, 10:17:13

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 2. 2020
6 °C 0 °C
sobota 29. 2. 9/2 °C
nedeľa 1. 3. 8/4 °C
pondelok 2. 3. 10/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina