Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiace rodiny Barkóciová, Gáliková, Šipošová, Hesková, Adámková, Barčáková a Magnúsková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil manžel, otec, brat a strýko Dušan Barkoci veku ned.56 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 06.apríla t.j. v sobotu na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 14.00 hod. v kostole na námestí po nej bude nasledovať smútočný obrad.