Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiace rodiny Fialková, Brunnerová a Machová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustila manželka, matka, dcéra a sestra Mária Fialková rod.Machová vo veku 36 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 21. augusta 2019 t.j. v stredu na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 15.00 hod. v kostole na námestí po nej bude nasledovať smútočný obrad.