Smútiace rodiny Mikulíková a Baloghová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil drahý manžel, otec, brat a starý otec Jozef Mikulík vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 22.mája t.j. v stredu o 14.00 hod. v obradnej sieni Krematória v Bratislave. Zádušná sv.omša bude o 18.00 hod. v kostole na námestí.