# Zobrazenia: 21
streda, 14. august 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková,

že do 20.8.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 28
utorok, 13. august 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Rudolf Bakan,

Jozef Vašek,

Ľubomír Ferenčík,

Filip Jakubec,

Mária Snopková,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.8.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 52
utorok, 06. august 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Katerinec,

Štefan Bilik,

Terézia Balážová,

Miroslav Bakoš,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 20.8.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 52
štvrtok, 01. august 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Juliana Černochová,

Jozef Butaš,

Branislav Šmíkala,

Stanislav Fodor,

Elena Javorková,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 14.8.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 47
utorok, 30. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Emil Šmíkala,

Vladimír Bella,

Marek Kuník,

Juliana Černochová 2x,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 7.8.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 40
utorok, 30. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková,

Branislav Šmíkala,

Juliana Černochová,

Emília Ferenčíková,

že do 13.8.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 78
pondelok, 22. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Štefan Bilik,

David Štujber,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 5.8.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 58
pondelok, 22. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Alexander Balog,

Vladimír Černoch,

Mária Snopková,

Ivana Kadáková,

že do 6.8.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 86
pondelok, 15. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Barbora Balážová,

Natália Puškárová,

Miroslav Bakoš 2x,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 25.7.2019 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark