# Zobrazenia: 14
piatok, 14. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Butaš,

že do 28.6.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 47
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Michal Vrtal,

Ľubomír Ferenčík,

Pavol Baláž,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 18.6.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 44
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovvi,

ktorý má trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ondrej Kotúček,

že do 21.6.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 42
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Štefan Daniel,

Pavol Baláž,

Milan Petrík,

Soňa Danihelová,

že do 18.6.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku

  # Zobrazenia: 18
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Štefan Daniel,

Pavol Baláž,

Milan Petrík,

Soňa Danihelová,

že do 18.6.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku

  # Zobrazenia: 53
streda, 22. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom

Vladimír Bella,

Michal Dujsík,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 5.6.2019 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 43
streda, 22. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Bakoš,

Rudolf Bakan,

Branislav Šmíkala,

že do 5.6.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 77
utorok, 14. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Pavol Baláž,

Miroslava Rybárová Šimeková,

Samuel Longa,

Viliam Longa,

že do 29.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 90
pondelok, 06. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Rastislav Juračka,

Miroslava Rybárová Šimeková,

že do 20.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark