Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanovvi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Alex Stojka,

že do 17.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

sastin bg dark